Kultūra‎ > ‎Kokmuižas svētki‎ > ‎

Pagalmu uvertīra

Lai veicinātu vietējās sabiedrības līdzdalību Kokmuižas svētku organizēšanā, no 2017.gada 1.augusta līdz 10.augustam ikviens ir aicināts pieteikt savu iniciatīvu Kokmuižas svētku ieskandināšanas pasākumam “Pagalmu uvertīra”, kas norisināsies 8. septembrī.

Plānots, ka Kokmuižas svētkus ieskandinot, 2017.gada 8 septembrī no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 ar iedzīvotāju līdzdalību tiks organizēta Pagalmu uvertīra, kas paredz plašākai publikai pieejamu kultūras pasākumu norisi Kocēnu novada Kocēnu pagasta daudzdzīvokļu māju pagalmos, zaļajās zonās u.tml. 

Kocēnu novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju līdzdarboties Pagalmu uvertīras organizēšanā un no 2017.gada 1.augusta līdz 10.augustam brīvā formā datorrakstā (ne vairāk kā 1 A4 lapa) pieteikt savu iniciatīvu, sūtot pieteikumu elektroniskā veidā uz e-pastu – vineta.vintere@kocenunovads.lv.

Pieteikumā jānorāda pasākuma mērķauditorija, koncepcija (teātris, performances spēles, konkursi, dzejas lasījumi, koncerti vai tml.), norisei nepieciešamā finansējuma apmērs (ja tāds ir nepieciešams idejas realizācijai) un pamatojumus, kā arī informācija par idejas pieteicēju (atbildīgās personas vārds, uzvārds, telefona numus, elektroniskā pasta adrese). Pieteikumā var pievienot arī citu informāciju vai vizuālos materiālus, kas iesniedzējam šķiet saistoši.

Kopējais pieejamais finansējums pasākuma organizēšanai ir 800 EUR – vienai iniciatīvai pieejamais finansējums ir līdz 200 EUR.

Iesniegtos pieteikumus vērtēs Kokmuižas svētku organizēšanas darba grupa, ņemot vērā idejas atbilstību Kokmuižas svētku tēmai – laiks.

Laiks ir relatīvs jēdziens. Laiku var uzskatīt par mērīšanās sistēmas galveno elementu, kuru lieto, lai varētu secīgi sakārtot notikumus, intervālu starp tiem, kā arī kvalitatīvi raksturojot ķermeņu kustību. Laiku uzskata par ceturto dimensiju blakus platumam, garumam, augustmam. Laiku iedala pagātnē, tagadnē un nākotnē. Ikdienā mēs laiku mēram sekundēs, minūtēs, stundās, dienās, nedēļās, mēnešos un gados. Vēsturiski – dekādēs, gadsimtos un tūkstošgadēs. Ja nebūtu laika, nebūtu hronoloģijas. Domājot par cilvēka esības piepildījumu, Laime ir laiks – piepildīts laiks.

Arī aizvadītajā gadā Kokmuižas svētkus ieskandināja Pagalmu uvertīra, uz kurām tika laipni aicināts ikviens interesents. Koncerti norisinājās pļavā pie ūdenstorņa, laukumā pie dvīņu mājām un Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” teritorijā.

     
           
                                                                                                  
 


INFORMĀCIJA PASĀKUMA PIETEICĒJIEM

"PAGALMU UVERTĪRA"


Apraksts: 


2017.gada Kokmuižas svētki veltīti senajai unikālajai teritorijai, meklējot jaunus izaicinājumus. Šī gada svētku tēma ir stāsts par LAIKU. Laiks ir relatīvs jēdziens. Laiku var uzskatīt par mērīšanas sistēmas galveno elementu, kuru lieto, lai varētu secīgi sakārtot notikumus, intervālu starp tiem, kā arī kvalitatīvi raksturojot ķermeņu kustību. Laiku uzskata par ceturto dimensiju blakus platumam, augstumam, garuma. Laiku iedala pagātnē, tagadnē, nākotnē. Ikdienā mēs laiku mērām sekundēs, minūtēs, stundās, dienās, nedēļās, mēnešos un gados. Vēsturnieki - dekādēs, gadsimtos un tūkstošgadēs. Ja nebūtu laika, nebūtu hronoloģijas. Domājot par cilvēka esības piepildījumu, Laime ir laiks. Piepildīts laiks. Laime ir skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks. Laika piepildījums ir Tava vara.

Koncepcija:

Arī šajā gadā, ieskandinot Kokmuižas svētkus, Kocēnu novada dome organizēs aktivitāti “Pagalmu uvertīras”, kas paredz publisku kultūras pasākumu organizēšanu un norisi lokālās teritorijas Kocēnu novada Kocēnu pagastā (daudzdzīvokļu māju pagalmos, zaļajās zonās u.tml.). “Pagalma uvertīru” norises laiks: 2017.gada 8.septembris, pl.19:00- 21:00.

Organizatoriem jāparedz iespēju nodrošināt pasākuma pieejamību iespējami plašākai mērķauditorijai.

Mērķis:
  • Veicināt vietējās sabiedrības līdzdalību Kokmuižas svētku organizēšanā; 
  • Veicināt lokālpatriotismu; 
  • Sekmēt vietējās kopienas atbildību dzīves vides uzlabošanā novadā; 
  • Attīstīt kultūrvidi un saskarsmi starp dažādām iedzīvotāju grupām. 
Pieteikuma sagatavošana:

No 2017.gada 1.augusta līdz 10.augustam (ieskaitot) pasākuma iniciatori / organizatori brīvā formā datorrakstā (ne vairāk kā 1 (viena) A4 lapa) piesaka savu iniciatīvu, sūtot pieteikumu elektroniskā veidā vineta.vintere@kocenunovads.lv.

Pieteikumā jānorāda pasākuma mērķauditorija, koncepcija (teātris, performances, spēles, konkursi, dzejas lasījumi, koncerti vai tml.), norisei nepieciešamā finansējuma apjoms (ja tāds ir nepieciešams idejas realizācijai) un pamatojums, kā arī informācija par idejas pieteicēju (atbildīgās personas vārds, uzvārds, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese). Pieteikumam var pievienot citu informāciju vai vizuālos materiālus, kas iesniedzējam šķiet saistoša.

Pieejamais finansējums:

Ja iniciatīvas īstenošanai nepieciešams finansiāls atbalsts, iesniegt finansējuma pieprasījumu, norādot izmaksu pozīcijas:


N.p.k.

Pozīcija

Cena euro

1.2.
Kopā:Kopējais pieejamais finansējums : 800 EUR

Vienai iniciatīvai pieejamais finansējums: līdz 200 EUR


Comments