Kultūra‎ > ‎

Kocēnu novada kolektīvi Dziesmu un Deju svētkos

Gaidot XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētkus iepazīstinām ar Kocēnu novada folkloras un tradīciju kopām, deju un citiem kolektīviem!


Kocēnu novada deju kolektīvs "Savieši"

Vadītāja: Ilona Migla

No 2018.gada 23.februāra līdz 30. aprīlim, gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku lieluzvedumam Māras zeme un koncertam Vēl simts gadu dejai, 30 vietās Latvijā noslēgušās deju kolektīvu repertuāra apguves un Svētku dalībnieku atlases skates. 

Deju lieluzvedums “MĀRAS ZEME”

Daugavas stadionā vairāk nekā 18 tūkstoši visu paaudžu dejotāju 3 koncertos izdejos mūsu tautas vēstures nozīmīgākos brīžus no pirmsākumiem līdz šodienai, no baltu cilšu sanākšanas Daugavas krastos un laika, kad pirmoreiz minēts sarkanbaltsarkanais karogs, līdz Latvijas Republikas simtgades svinībām.

Kocēnu novada kultūras nama VPDK “Savieši” savā kvalitātes grupā(E) no 191 kolektīva uzstādījuši un noturējuši labāko rezultātu Valmieras apriņķa skatē un Latvijā.

Savukārt 2.jūlijā notiks koncerts Vēl simts gadu idejai. Koncertu, kurš svētku nedēļā notiks Arēnā Rīga. Uzvedumā iekļautas 30 atpazīstamas horeogrāfu dejas, kas aptver 17 latviešu horeogrāfu meistardarbus no klasikas līdz pat mūsdienām . “Latviešu skatuviskajai dejai ir bagāta vēsture, un koncerts “Vēl simts gadu dejai” ir kā vēlējums un veltījums, kas vērsts uz vērtību saglabāšanu, ietverot maģisko simts un ar to domājot bezgalību, kas sasaucas ar Latvijas valsts simtgades svētku veidoto piederības zīmi.

Arī Kocēnu VPDK “Savieši” ieguvuši iespēju iekļūt to 14 kolektīvu vidū dejot koncertā “Vel simts gadu dejai”

Deju kolektīvs “Savieši” par vadītāju Ilonu Miglu:
Kolektīvu ir vadījuši vairāki vadītāji.... bet jau .... gadus kolektīvu veiksmīgi vada Ilona Migla. Harizmātiska, spilgta personība, stingra, prasīga... draudzīga, iejūtīga... ar savu skaidru, izprastu redzējumu uz deju un tās izpildījumu. Viņas izpratne par latviešu tautas deju un talants piešķīra kolektīvam pilnīgi jaunus vaibstus. Ikviens Savietis var apgalvot, ka Ilonai piemīt īpaša Saviešu harisma, kas iedvesmo dejotājus un palīdz labāk izprast katras dejas būtību, atrast odziņu tajās. Ik reizi prieks dzirdēt Ilonas īstos vārdus-īstajā laikā, kas ļauj noķert patieso sajūtu un uz skatuves patiesi smaidīt. Ilona noteikti ir viena no Saviešu stūrakmeņiem un pamats kolektīva spožajiem sasniegumiem un augstajiem novērtējumiem deju jomas speciālistu vidū. Ikviens Savietis zina, ka Ilona var izdejot jebko, ja nav saprast kāda soļa nianse. Ilona to parādīs ideālā kvalitātē, ar tik apbrīnojamu vieglumu, kas dejotājiem liks nobrīnīties!

“Savieši” izsaka Paldies kolektīva vadītājai Ilonai Miglai par ieguldīto darbu un prieku dejot, koncertmeistarei Larisai Stivriņai Un Kocēnu novada domei par atbalstu Smelties spēku Kocēnu novadā!


Kocēnu novada Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra sieviešu koris “LIRA“

Mākslinieciskā vadītāja: Larisa Stivriņa
Vokālais pedagogs:  Solvita Eliņa


2013.gada 7.novembrī Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā sapulcējās 20 Dikļu pagasta sievas , lai Dikļos atkal atdzimtu kordziedāšana. Pirmos mēģinājumus un pirmo Ziemassvētku koncertā vadību uzņēmās Gunta Zvirbule.

No 2014.gada janvāra kori vadīja diriģente Ilze Krūmiņa.

Emocionālus brīžus koris “LIRA” piedzīvojis piedaloties pasākumos, kuros pulcējas Latvijas kori:
2014.gada jūnijā, pasākumā, kurš veltīts 150.gadiem kopš Pirmajiem Dziedāšanas svētkiem Dikļos,
2015.gada jūlijā Vidzemes Dziesmu dienā Dikļos un 2017.gadā Dziesmusvētku Modelēšanas koncertā, kā arī dalība koru sadziedāšanās svētkos Cēsīs un Meņģeļos.

No 2016.gada septembra kori vada diriģente Larisa Stivriņa un vokālā pedagoģe Solvita Eliņa. Kora “kodolam”, kas izveidojās trīs gadu laikā pievienojušās jaunas dziedātājas. Izveidojušās tradīcijas – jubilāru sveikšana, Ziemassvētku svinēšana ,Vasarsvētku, Saulgriežu un Adventes koncerti. Kopā muzicējot esam kļuvušas pārliecinātākas un sajutušas vēlmi dziedāt un iesaistīties sava novada kordziedāšanas tradīciju kopšanā un saglabāšanā, piedaloties pašdarbības kolektīvu koncertos Dauguļos, Kocēnos, Vaidavā, Dikļu ev.lut.baznīcā.

2018.gada XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Latvijas amatierkoru koprepertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skatē koris “LIRA” ieguva I pakāpes diplomu ar 40,22 punktiem.

Kolektīvs gatavojas dalībai Dziesmusvētkos, piedaloties koncertā “Zvaigžņu ceļā” Mežaparka lielajā estrādē .Kocēnu novada Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra pūtēju orķestris

Diriģents: Pēteris Vilks

Dikļu pūtēju orķestra pirmsākums meklējams 1970.gadā, kad to izveidoja diriģents Artūrs Lācis. Pēc vairāku gadu desmitu pauzes 2011.gada 11.novembrī , godinot pirmo diriģentu, orķestris atdzima jaunā veidolā. Pirmajā darbības gadā orķestri vadīja Larisa Stivriņa, bet kopš 2012.gada septembra diriģenta vietu ieņēma komponists Valdis Drulle.

Kolektīva pamatsastāvu veido bijušie Dikļu pamatskolas audzēkņi, kuri pūšamo instrumentu spēlēt māku apguvuši pie Artūra Lāča, Jāņa Olmaņa, Normunda Jansona un Mārtiņa Birņa.
No pašiem pirmajiem kopā muzicēšanas gadiem kolektīvs ir aktīvi piedalījies dažāda mēroga koncertos un pasākumos – Dikļu pils dārza svētkos, Kocēnu novada svētkos, Alojas pilsētas svētkos, Burtnieku novada dziesmu un deju svētkos, Vasarsvētku un Saulgriežu pasākumos, koncertos Dauguļos, Vaidavā ,Limbažu novada Pociemā, Vidzemes Dziesmu dienā Dikļos .
Pūtēju orķestris apguvis ļoti plašu skaņdarbu repertuāru.

2013. gadā Dikļu pūtēju orķestris piedalījās Vispārējo Dziesmusvētku gājienā un emocionāls bija brīdis, kad Kocēnos viesojās Dziesmusvētku virsdiriģents Roberts Zuika, kurš diriģēja Dikļu pūtēju orķestri, atskaņojot Latvijas himnu “ Dievs, svētī Latviju!”.

Katru gadu orķestris piedalījies Latvijas pūtēju orķestru konkursos Rīgā, Cēsīs, Ogrē.
2017.gada septembrī orķestra vadību uzņēmās diriģents Pēteris Vilks.
 
Pildot  Vidzemes novada pūtēju orķestru virsvadītāja pienākumus un strādājot ilgus gadus ar pašdarbības kolektīviem, Pēteris ienes kolektīvā jaunas vēsmas, dažādojot repertuāru un lielu uzmanību pievēršot dalībnieku spēlētprasmju pilnveidošanai.

2018.gada 10.martā Dikļu KTIC pūtēju orķestris Pētera Vilka vadībā veiksmīgi startēja XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku repertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē iegūstot 38.punktus, kas ir augstākais novērtējums kolektīvas darbības laikā.
Kolektīvs gatavojas dalībai Dziesmusvētku pasākumiem Rīgā piedaloties novadu Dižkoncertā Esplanādē un svētku noslēgumā koncertā Mežaparkā.