Vokālais ansamblis "Imera"

Vokālais ansamblis "Imera"

- Vadītājs – Imants Točs, tālr. 29175804, e-pasts: tocsimants@gmail.com.
- Koncertmeistars – Renārs Veličko, tālr. 26477477.
- Nodarbības – trešdienās plkst. 19.00 - 21.00.

Darbības vieta - Kocēnu kultūras nams (Alejas iela 3, Kocēni).