Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Savieši"

Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Savieši"

- Vadītājs – Ilona Migla, tālr. 22005508, e-pasts: ilona.migla@kocenunovads.lv.
- Koncertmeistare – Larisa Stivriņa.
- Nodarbības – otrdienās, ceturtdienās plkst. 20.00 - 22.00.

Darbības vieta - Kocēnu kultūras nams (Alejas iela 3, Kocēni).

VPDK "Savieši" savas darbības laikā izdejojuši neskaitāmus koncertus Latvijā, vairākkārt piedalījušies Dziesmu un Deju svētkos. Ar īpaši veidotām koncertprogrammām rādījuši latviešu tautas dejas festivālos Itālijā, Venēcijā, Austrijā, Čehijā. "Savieši" ir atsaucīgi - ar lielu prieku piedalāmies Kocēnu novada tradicionālajos pasākumos - Jāņu ielīgošanā, Mārtiņdienas svinēšanā, pasākumā "Kocēnu pavasaris", Kokmuižas svētkos un citos pasākumos. Mēs esam daudzpusīgs kolektīvs - mīlam deju un esam gatavi iepriecināt Kocēnu novada iedzīvotājus un viesus gan ar tradicionālām latviešu tautas dejām, gan lustīgiem dančiem, gan dejot muižas dejas, uzvelkot smalkos Kokmuižas tērpus. "Savieši" ir atbildīgi - tautas deju tradīcijas saglabāšana, kvalitatīvs dejas izpildījums un cieņa pret skatītājiem arvien mudina mūs uzlabot savas deju prasmes. To, cik labas tās ir, apliecina 2018.gada Deju kolektīvu skatē iegūtā augstākā pakāpe, kā arī punktu skaits, ko žūrijas komisija piešķīra par mūsu deju sniegumu - no 50 iespējamiem punktiem saņēmām 47,4 punktus, kas 2018.gadā ir augstākais sasniegums starp E grupas kolektīviem visas Latvijas mērogā.

VPDK "Savieši" kopš tā dibināšanas pirmssākumiem vadījuši vairāki vadītāji, mainījušies arī dalībnieki. Jau vairākus gadus kolektīvu vada Ilona Migla, un, Saviešuprāt, tieši tas ir iemesls kolektīva panākumiem. Dejotāji kolektīvā ir ne tikai no Kocēnu novada - savu mīlestību uz deju šajā kolektīvā rāda arī dejotāji no Valmieras, Beverīnas un Burtnieku novadiem.

"Kad Saviešus Migla dīda,
Lūst pat deju grīda!"