Sieviešu kultūras un izglītības biedrība "SONORE"

Sieviešu kultūras un izglītības biedrība "SONORE"

- Vadītāja – Ligita Mickeviča.
- Nodarbības – rudens un ziemas periodos divas reizes mēnesī, svētdienās plkst. 10.00 - 13.00.

Darbības vieta - Bērzaines tautas nams ("Tūjas", Bērzaine, Bērzaines pagasts).