Rubenes rokdarbu pulciņš


Rubenes rokdarbu pulciņš
- Vadītājs – Inese Puriņa 29417396, ineserauna@inbox.lv
- Nodarbības – divas reizes mēnesī, trešdienās plkst. 9:00- 12:00 (Darbojas pēc individuāla grafika)

Darbības vieta - Rubenes bibliotēka (Nākotnes iela 2, Rubene)


Rubenes rokdarbu pulciņš darbojās no 2012. gada. Šeit ir iespējams apgūt dažādas tamborēšanas tehnikas un dalīties pieredzē adīšanas iemaņās. Kā arī iepazīt un izprast jaunākos rokdarbos izmantojamos materiālus.  Katru gadu Rubenes rokdarbnieki pagasta iedzīvotājus priecē ar rokdarbu izstādi, atrādot savu veikumu gada garumā. 2019. gadā Rubenes rokdarbu pulciņa darbi bija redzami arī sv.Pētera baznīcā mākslas un amatniecības izstādē "Radošā dominante. Vasaras stihijas."