Dikļu kultūras centra sieviešu koris "Lira"

Dikļu kultūras centra sieviešu koris "Lira"
- Vadītājs – Larisa Stivriņa
- Kontaktpersona - Inna Krēsliņa, 26486115, inna.kreslina@kocenunovads.lv
- Nodarbības – pirmdienās plkst.  19.00 – 21.00 
                              piektdienās plkst. 18.00- 20.00


Darbības vieta - Dikļu kultūras centrs ("Straumes", Dikļi, Dikļu pagasts)


2013.gada 7.novembrī Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā sapulcējās 20 Dikļu pagasta sievas, lai Dikļos atkal atdzimtu kordziedāšana. Pirmos mēģinājumus un pirmo Ziemassvētku koncertā vadību uzņēmās Gunta Zvirbule.
Emocionālus brīžus koris “LIRA” piedzīvojis piedaloties pasākumos, kuros pulcējas Latvijas kori:
2014.gada jūnijā, pasākumā, kurš veltīts 150.gadiem kopš Pirmajiem Dziedāšanas svētkiem Dikļos,
2015.gada jūlijā Vidzemes Dziesmu dienā Dikļos un 2017.gadā Dziesmusvētku Modelēšanas koncertā, kā arī dalība koru sadziedāšanās svētkos Cēsīs un Meņģeļos.

No 2016.gada septembra kori vada diriģente Larisa Stivriņa. Kora “kodolam”, kas izveidojās trīs gadu laikā pievienojušās jaunas dziedātājas. Izveidojušās tradīcijas – jubilāru sveikšana, Ziemassvētku svinēšana ,Vasarsvētku, Saulgriežu un Adventes koncerti. Kopā muzicējot esam kļuvušas pārliecinātākas un sajutušas vēlmi dziedāt un iesaistīties sava novada kordziedāšanas tradīciju kopšanā un saglabāšanā, piedaloties pašdarbības kolektīvu koncertos Dauguļos, Kocēnos, Vaidavā, Dikļu ev.lut.baznīcā. 2018.gadā bija ārzemju koncertbraucienā uz Horvātiju.