Dikļu pūtēju orķestris

Dikļu kultūras centra pūtēju orķestris

- Vadītājs – Pēteris Vilks.
- Kontaktpersona - Inna Krēsliņa, tālr. 26486115, e-pasts: inna.kreslina@kocenunovads.lv.
- Nodarbības – trešdienās plkst. 19.30 - 22.30.

Darbības vieta - Dikļu kultūras centrs ("Straumes", Dikļi, Dikļu pagasts)

Dikļu pūtēju orķestra pirmsākums meklējams 1970. gadā, kad to izveidoja diriģents Artūrs Lācis. Pēc vairāku gadu desmitu pauzes 2011. gada 11. novembrī, godinot pirmo diriģentu, orķestris atdzima jaunā veidolā. Pirmajā darbības gadā orķestri vadīja Larisa Stivriņa, bet kopš 2012. gada septembra diriģenta vietu ieņēma komponists Valdis Drulle.

Kolektīva pamatsastāvu veido bijušie Dikļu pamatskolas audzēkņi, kuri pūšamo instrumentu spēlēt māku apguvuši pie Artūra Lāča, Jāņa Olmaņa, Normunda Jansona un Mārtiņa Birņa. No pašiem pirmajiem kopā muzicēšanas gadiem kolektīvs ir aktīvi piedalījies dažāda mēroga koncertos un pasākumos – Dikļu pils dārza svētkos, Kocēnu novada svētkos, Alojas pilsētas svētkos, Burtnieku novada dziesmu un deju svētkos, Vasarsvētku un Saulgriežu pasākumos, koncertos Dauguļos, Vaidavā, Limbažu novada Pociemā, Vidzemes Dziesmu dienā Dikļos. Pūtēju orķestris apguvis ļoti plašu skaņdarbu repertuāru.

2013. gadā Dikļu pūtēju orķestris piedalījās Vispārējo Dziesmusvētku gājienā un emocionāls bija brīdis, kad Kocēnos viesojās Dziesmusvētku virsdiriģents Roberts Zuika, kurš diriģēja Dikļu pūtēju orķestri, atskaņojot Latvijas himnu “ Dievs, svētī Latviju!”. Katru gadu orķestris piedalījies Latvijas pūtēju orķestru konkursos Rīgā, Cēsīs, Ogrē.

2017. gada septembrī orķestra vadību uzņēmās diriģents Pēteris Vilks. Pildot Vidzemes novada pūtēju orķestru virsvadītāja pienākumus un strādājot ilgus gadus ar pašdarbības kolektīviem, Pēteris ienes kolektīvā jaunas vēsmas, dažādojot repertuāru un lielu uzmanību pievēršot dalībnieku spēlētprasmju pilnveidošanai. 2019. gadā Siguldā norisinājās viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem pūtēju orķestriem - X Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā piedalījās 38 pūtēju orķestri - kopā ap 1400 mūziķu četrās grūtības pakāpju grupās. Kocēnu novada Dikļu pūtēju orķestris Pētera Vilka vadībā savā grupā (II grūtības pakāpē) ieguva 1. vietu ar 93,33 punktiem.