Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu, sākot ar 2014./15.mācību gadu  Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novados koordinē Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde.

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas process notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība" un uz šo noteikumu pamata izstrādāto laika un dokumentu iesniegšanas grafiku, ko Izglītības pārvalde nosūta katrai pedagogu novērtēšanā iesaistītajai izglītības iestādei.

 Noteikumi un dokumentu veidlapas, kas nepieciešami Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai (lejuplādējami .zip)


Comments