MA darbs

 Angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Bioloģijas un dabaszinību skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Fizikas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Informātikas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Ķīmijas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Krievu valodas (svešvaloda) skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Matemātikas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Mājturības un tehnoloģiju zēniem un tehniskās grafikas skolotāju metodiskās  apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Mājturības un tehnoloģiju meitenēm skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Sociālo zinību un ekonomikas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Sporta skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Vēstures skolotāju metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Izglītības iestāžu psihologu metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Sociālo pedagogu metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Skolu bibliotekāru metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 Skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā metodiskās apvienības 2017./2018.mācību gada darba plāns
 
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
Comments