Novadu izglītības iestāžu kontaktinformācija

 Izglītības iestāde Telefons
E-pasts
 Iestādes vadītājs
 BEVERĪNAS NOVADS   
 Brenguļu sākumskola
64233437
brenguluskola@beverina.lv
Sandra Kaufmane
J.Endzelīna Kauguru pamatskola
64230029
kauguruskola@beverina.lv
Iveta Rambola
 Trikātas pamatskola 64729203trikataspamatskola@beverina.lv
Inguna Kondratjeva
Kauguru pag. PII "Pasaciņa"
 64228234  pasacina@beverina.lv Ineta Zīdere
KOCĒNU NOVADS
   
 Jura Neikena Dikļu pamatskola64231840
diklu.pamatskola@kocenunovads.lv
Lāsma Žagota
Kocēnu pamatskola
 64220350 kocenu.pamatskola@kocenunovads.lv Dainis Trēziņš
 Rubenes pamatskola 64230337rubenes.pamatskola@kocenunovads.lv
 Ivars Ādamsons
Ziemeļvidzemes internātpamatskola26423042 
 ligita.kule@kocenunovads.lv, ziemelvidzeme@kocenunovads.lv Ligita Kūle
  Kocēnu pag. PII "Auseklītis" 64229266auseklitis@kocenunovads.lv
Līga Preise
 Kocēnu sporta skola27885551 janis.dainis@kocenunovads.lv Jānis Dainis 
 MAZSALACAS NOVADS   
Mazsalacas vidusskola
 64251491vidusskola@mazsalacasnovads.lv 
 Zaiga Ivana
 Mazsalacas pilsētas PII 64251187saiva.liepa@mazsalacasnovads.lv Saiva Liepa
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola
 26596103 mazsalacamms@inbox.lv
Mirdza Svīķe
 NAUKŠĒNU NOVADS   
 Naukšēnu novada vidusskola64268830
skola@naukseni.lv
Aiga Stiere
 SKII "Naukšēni"64268154
info@skiinaukseni.lv
 Didzis Čākurs
RŪJIENAS NOVADS
   
Rūjienas vidusskola
 64263605 rv@rujienasvidusskola.lv Vidars Zviedris
Rūjienas pilsētas SPII "Vārpiņa"
 64263171varpina@rujiena.lv
Lilita Romanovska 
 Rūjienas Mākslas skola64263722
 rujmaksla@inbox.lvJānis Galzons
 Rūjienas Mūzikas skola 64263558muzikas.skola@rujiena.lv
 Gunta Kalniņa
Rūjienas novada sporta skola
 64207820sporta.skola@rujiena.lv
Līga Stupele 

Comments