2017./18.m.g. Valsts pārbaudes darbi

- Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

- Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 3. un 6.klasēm un 9. un 12.klasēm 2017./2018.mācību gadā un svešvalodu centralizētajos eksāmenos
- VISC metodisks materiāls "Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts". Metodiskajā materiālā publicēti jauni mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji, biļešu paraugi un metodiski ieteikumi. 

Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Comments