2017./18.m.g. Mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskās pētniecības darbība

- Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

- Valmieras pilsētas pašvaldības 30.10.2017. rīkojums Nr.2.2.1.2/17/254 "Par 2017./2018.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu"

Mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu ZPD konferences 2017./18.m.g. saraksts, kalendārs


Valmieras pilsētas un novadu olimpiādes
- 2.-4.klašu olimpiādes nolikums un rezultāti: 2.klase, matemātika 3.klase; 4.klase, latviešu valoda: 3.klase, 4.klase
- bioloģijas 9., 10., 11. un 12.klasēm nolikums un rezultāti
- angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti
- vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti
- fizikas olimpiāde 9.,10.,11. un 12.klasēm nolikums un rezultāti
- ķīmijas olimpiāde 9.,10.,11. un 12.klasēm nolikums un rezultāti
- latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11. un 12.klasēm nolikums un rezultāti
- ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti
- informātikas (programmēšana) olimpiāde 8.-12.klasēm nolikums un rezultāti
- ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti
- mājturības un tehnoloģiju olimpiāde (koka un metāla tehnoloģijas) 8.-9.klasēm nolikums un rezultāti
- mājturības un tehnoloģiju olimpiāde (tekstila tehnoloģijas) 8.-9.klasēm nolikums un rezultāti
- mājsaimniecības olimpiāde 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti
- vēstures olimpiāde 9. un 12.klasēm nolikums un rezultāti: 9.klase; 12.klase
- filozofijas olimpiāde 11. un 12.klasēm nolikums un rezultāti
- krievu valodas (svešvaloda) olimpiāde 9.klasēm nolikums un rezultāti: A grupa, B grupa
- krievu valodas (svešvaloda) olimpiāde 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti A grupa, B grupa
- angļu valodas olimpiāde 6. un 8.klasēm nolikums un rezultāti: 6.klase; 8.klase
- latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm nolikums un rezultāti
- matemātikas olimpiāde 5., 6., 7. un 8.klasēm nolikums un rezultāti
- matemātikas olimpiāde 9., 10., 11. un 12.klasēm nolikums un rezultāti
- mūzikas olimpiāde 5.-12.klasēm nolikums un rezultāti
- vācu valodas olimpiāde 8.klasēm nolikums un rezultāti
- vēstures olimpiāde 7.klasēm nolikums un rezultāti
- ģeogrāfijas olimpiāde 8.klašu komandām nolikums un rezultāti
- mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7.klasēm zēniem nolikums un rezultāti: 6.klase, 7.klase
- latviešu valodas un literatūras olimpiāde 6.-7.klasēm nolikums un rezultāti: 6.klase, 7.klase

Vidzemes reģiona olimpiādes
- olimpiāde tehniskajā grafikā 8.-9. un 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti
- olimpiāde latviešu valodā 3.klasēm nolikums un rezultāti
- olimpiāde matemātikā 3.klasēm nolikums un rezultāti
- olimpiāde politikā un tiesībās 11.-12.klasēm nolikums un rezultāti


Valsts atklātās olimpiādes
- 14.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Mēs - Latvijas simtgadei" (tekstila tehnoloģijas) 6.-7.klasēm nolikums
- 3.atklātā datorikas olimpiāde 3.-9.klasēm nolikums
- 4.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klasēm nolikums
- 45.atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.klasēm nolikums
- atklātā olimpiāde fizikā 9., 10., 11. un 12.klasēm nolikums
- Eiropas savienības dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) (izglītojamajiem līdz 17 gadu vec.) atlases nolikums un uzaicinātie dalībnieki uz praktisko darbu atlases posmu 3.februārī


Izglītojamo zinātniskās pētniecības darbība

Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības  darbu konferences nolikums un Vidzemes reģiona uzaicināto dalībnieku saraksts uz valsts konferenci

- RTU skolēnu zinātniskās pētniecības konkursa "Pasaule pieprasa tehniskos prātus" nolikums
- Vidzemes reģiona 4.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkursa nolikums un rezultāti

LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas organizētie pasākumi 2017./18.mācību gadā

Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
Ċ
254_X.pdf
(2105k)
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:05
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:04
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:02
Comments