2016./17.m.g. valsts pārbaudes darbi

Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumi Nr.269 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./17.mācību gadā un norises laiku grafiks.

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"
Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"
Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"


Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Comments