2016./17.m.g. mācību priekšmetu olimpiādes

Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

VISC 2016.gada 19.augusta rīkojums Nr.0-03/148 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2016./2017.mācību gadā" 
VISC 2016.gada 19.augusta rīkojums Nr.1-03/147 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā", 2016.gada 23.augusta rīkojums Nr.1-03/153 "Grozījums VISC 19.08.2016. rīkojumā Nr.1-03/147" un 2016.gada 29.septembra rīkojums Nr.1-03/169 "Grozījums VISC 19.08.2016. rīkojumā Nr.1-03/147"
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 19.oktobra rīkojums Nr.2.2.1.2/16/256 "Par 2016.2017.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu"


Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences saraksts 2016./17.m.g.

VALMIERAS PILSĒTAS un NOVADU OLIMPIĀDES
- 2.-4.klašu olimpiāde (nolikums un rezultāti: matemātika 3.klase; 4.klase; latviešu valoda 3.klase; 4.klase; kombinēti 2.klase);
- angļu valodas olimpiāde 11.-12.klasēm (nolikums un rezultāti);
- bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasēm (nolikums un rezultāti);
- vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti);
- vizuālās mākslas olimpiāde 4. un 8.klasēm (nolikums un rezultāti);
- mājturības un tehnoloģiju (zēni) olimpiāde 7.-8.klasēm (nolikums un rezultāti);
- fizikas olimpiāde 9.-12.klasēm (nolikums un rezultāti);
- ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- informātikas (programmēšana) olimpiāde 8.-12.klasēm (nolikums un rezultāti);
- ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- vēstures olimpiāde 9. un 12.klasēm (nolikums un rezultāti 9.klase; 12.klase)
- ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- filozofijas olimpiāde 11.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- krievu valodas (svešvaloda) olimpiāde 9.klasēm (nolikums un rezultāti)
- krievu valodas (svešvaloda) olimpiāde 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm (nolikums un rezultāti)
- latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- angļu valodas olimpiāde 6. un 8.klasēm (nolikums un rezultāti 6.klase; 8.klase)
- matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm (nolikums un rezultāti)
- matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- latviešu valodas un literatūras olimpiāde 6.-7.klasēm (nolikums un rezultāti 6.klase; 7.klase)
- mājturības un tehnoloģiju (zēni) olimpiāde 9. un 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- ģeogrāfijas olimpiāde 8.klašu komandām (nolikums un rezultāti)
- vācu valodas olimpiāde 8.klasēm (nolikums un rezultāti)
- Latvijas vēstures olimpiāde 7.klasēm (nolikums un rezultāti)
- mūzikas olimpiāde 5.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- mājturības un tehnoloģiju (zēni) olimpiāde 6.klasēm (nolikums un rezultāti)
- informātikas olimpiāde 5.-7.klasēm (nolikums un rezultāti)
- tehniskās grafikas olimpiāde 8.-9. un 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)

VIDZEMES REĢIONA OLIMPIĀDES
- 6.angļu valodas olimpiāde 11.-12.klasēm (nolikums un rezultāti);
- olimpiāde 3.klasēm latviešu valodā (nolikums un rezultāti);
- olimpiāde 3.klasēm matemātikā (nolikums un rezultāti);
- olimpiāde politikā un tiesībās 11.-12.klasēm (nolikums un rezultāti);
- olimpiāde tehniskajā grafikā 8.-9. un 10.-12.klasēm (nolikums; 1.pielikums; 2.pielikums un rezultāti);
- olimpiāde ģeogrāfijā 8.klašu komandām (nolikums un rezultāti)

VALSTS ATKLĀTĀS OLIMPIĀDES 
- 13.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Gadalaiki - ziema" (tekstila tehnoloģijas) 6.-9.klasēm (nolikums)
- 5.atklātā mājsaimniecības olimpiāde "Iedvesmojies no meistara" 9.-12.klasēm (nolikums)
- 31.atklātā krievu valodas (dzimtā) un literatūras olimpiāde 8.-12.klasēm (nolikums)
- 3.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klasēm (nolikums)
- 13.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Gadalaiki - ziema" (koka un metāla tehnoloģijas) 6.-12.klasēm (nolikums)
- 2.atklātā datorikas olimpiāde 3.-9.klasēm (nolikums)

IZGLĪTOJAMO ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
- Latvijas 41.izglītojamo zinātniskā konference (nolikums un rezultāti)
- Vidzemes reģiona izglītojamo zinātniskā konference (nolikums un laureātu saraksts)
Rīgas Tehniskās universitātes skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkurss "Pasaule pieprasa tehniskos prātus!" (nolikums) 
Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkurss (nolikums un rezultāti: 4.klase; 5.-9.klase)


STATISTIKA par novadu izglītojamo 2016./17.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem:

Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:11
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:10
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:08
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:07
Comments