2016./17.m.g. konkursi, interešu izglītības, sporta u.c. ārpusstundu pasākumi

Valmieras pilsētas un novadu interešu izglītības pasākumu plāns 2016./17.m.g.
Valmieras pilsētas un novadu skolēnu sporta spēļu nolikumskalendārs un pieteikums 2016./17.m.g.


VALMIERAS PILSĒTAS UN NOVADU PASĀKUMI
- XX Stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa" nolikums , pieteikums un rezultāti;
- Izteiksmīgās lasīšanas konkurss 2.klasēm nolikums un rezultāti
- konkurss "Superziķeris'2016" 4.klasēm nolikums un I kārtas rezultāti; II kārtas rezultāti; finālrezultāti
- vizuālās mākslas konkurss "Ulda Ausekļa dzejoļu ilustrācijas" 1.-12.klasēm nolikums
- vokālās mūzikas konkurss "Balsis'2017" nolikums un rezultāti
- skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss nolikums un rezultāti
- vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Latvijas toņi un pustoņi" nolikums un rezultāti
- tautas deju skates un Valmieras deju apriņķa deju svētku nolikums, pieteikums un rezultāti: Rūjienā, Valmierā
- koru konkursa nolikums, pieteikums un rezultāti
- skolu komandu konkurss "Pazīsti Latviju!" 9.klasēm nolikums un rezultāti
- A.Valtnera konkurss "Pazīsti savu organismu" 9. un 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti
- skatuves runas konkurss krievu valodā (svešvaloda) 7.klasēm nolikums un rezultāti
- komandu konkurss "Riskējam!" krievu valodā (svešvaloda) 8.klasēm nolikums un rezultāti
- konkurss "Mākslas dārzs" 9.-12.klasēm nolikums un rezultātiREĢIONĀLIE, VALSTS IESTĀŽU U.C. ORGANIZĀCIJU PASĀKUMI
- ZAAO konkursi šeit
- meža olimpiāde 7.-9.klasēm nolikums
- makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai" nolikums
- izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai" nolikums
- Kultūras kanona konkurss nolikums
- rakstnieka J.Jaunsudrabiņa 140.jubilejai veltīts pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkurss nolikums
- vides iniciatīvu "100 darbi Latvijai" konkurss "Domājiet! Radiet! Paveiciet!" nolikums

ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:12
Comments