2015./16.m.g. valsts pārbaudes darbi


Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"
Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"
Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.209 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā" (grafiks)

VISC metodisks materiāls "Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2015./16.mācību gadā"
VISC piedāvātā valodu eksāmenu mutvārdu daļas 2016.gada ierakstu programmatūra

2015./16.mācību gada valsts pārbaudes darbu norises organizatorisko pasākumu termiņi un aktuālie datumi

2015./16.mācību gada VALSTS PĀRBAUDES DARBU PROGRAMMAS šeit un NORISES DARBĪBU LAIKI šeit.

VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI UN STATISTIKA:

Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Comments