2015./16.m.g. mācību priekšmetu olimpiādes


Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

VISC 2015.gada 18.augusta rīkojums Nr.0-03/200 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2015./2016.mācību gadā" 
VISC 2015.gada 18.augusta rīkojums Nr.1-03/201 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2015./2016.mācību gadā"

Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada 23.oktobra rīkojums Nr.2.2.1.2/15/221 "Par 2015./16.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu".

Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konference (nolikums un rezultāti) un Vidzemes reģiona nolikums un laureāti

Valmieras pilsētas un novadu 2015./16.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu statistiskie rezultāti

VALSTS ATKLĀTĀS OLIMPIĀDES:
- 2.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klasēm (nolikums)
- 4.atklātā mājsaimniecības olimpiāde (nolikums)
- 12.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Gadalaiki - rudens" (tekstila tehnoloģija - nolikums) (koka un metāla tehnoloģijas - nolikums)

VIDZEMES REĢIONA OLIMPIĀDES:
- 5.Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkurss (nolikums un rezultāti)
- 5.Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiāde 11.12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- latviešu valodas olimpiāde 3.klasēm (nolikums un rezultāti)
- matemātikas olimpiāde 3.klasēm (nolikums un rezultāti)
- ģeogrāfijas olimpiāde 8.klasēm (nolikums un rezultāti)
- tehniskās grafikas olimpiāde 8.-9. un 10.-12.klasēm (nolikums, 1.pielikums2.pielikums un rezultāti: 8.-9.klase; 10.-12.klase)

VALMIERAS PILSĒTAS UN NOVADU OLIMPIĀDES:
- bioloģijas olimpiāde 9., 10., 11. un 12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- angļu valodas olimpiāde 9.klasēm (nolikums un rezultāti)
- angļu valodas olimpiāde 11.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 7.-8.klašu zēniem (nolikums un rezultāti)
- ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- vizuālās mākslas olimpiāde 1.-9.klasēm (nolikums un rezultāti)
- fizikas olimpiāde 9.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- kombinētā olimpiāde "Pazīsti Latviju" 9.klašu komandām (nolikums un rezultāti)
- vēstures olimpiāde 9. un 12.klasēm (nolikums un rezultāti 9.klase, rezultāti 12.klase)
- filozofijas olimpiāde 11.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 9.klasēm (nolikums un rezultāti)
- krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti: A grupa un B grupa)
- latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- angļu valodas olimpiāde 6. un 8.klasēm (nolikums un rezultāti 6.klaserezultāti 8.klase)
- mūzikas olimpiāde 5.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm (nolikums un rezultāti)
- matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- latviešu valodas un literatūras olimpiāde 6.-7.klasēm (nolikums un rezultāti 6.klase, rezultāti 7.klase)
- latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm (nolikums un rezultāti)
- vācu valodas olimpiāde 8.klasēm (nolikums un rezultāti)
- Latvijas vēstures olimpiāde 7.klasēm (nolikums un rezultāti)
- mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 9. un 10.-12.klašu jauniešiem (nolikums un rezultāti)
- ģeogrāfijas olimpiāde 8.klasēm (nolikums un rezultāti)
- informātikas olimpiāde 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti)
- mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.klašu zēniem (nolikums un rezultāti)
- tehniskās grafikas olimpiāde 8.-9.klasēm un 10.-12.klasēm (nolikums , 1.pielikums , 2.pielikums un rezultāti)
- vācu valodas olimpiāde 9.klasēm (nolikums un rezultāti)
- informātikas olimpiāde 5.-7.klasēm (nolikums un rezultāti)
- komandu olimpiāde fizikā 8.-9. un 10.-12.klasēm (nolikums un rezultāti: 8.-9.klase; 10.-12.klase)LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas pasākumi 2015./16.mācību gadā

Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 03:14
Comments