Aktivitātes pedagogiem un izglītojamajiem

 

Rūjienas vidusskola 2017./18.m.g. aicina darbā mūzikas pedagogus SEKOJOŠĀS SPECIALITĀTĒS:
· direktora vietnieks mūzikas metodiskajā darbā,
· kordiriģents,
· mūzikas pedagogs,
· klavierspēles pedagogs,
· koncertmeistars,
· sitaminstrumentu spēles pedagogs,
· ģitārspēles pedagogs,
· akordeona spēles pedagogs,
· mūzikas terapeits – pedagogs.

Rūjienas vidusskola realizē pamatizglītības profesionāli orientētu mūzikas virzienu 1.-9.klasēs jau kopš 1971. gada, mūzikas virziena pamatlicējs un aizsācējs pedagogs, mūzikas mācību grāmatu autors Ēvalds Siliņš.
SĪKĀKA INFORMĀCIJA
· T.29258981 direktors,
· T.26498010 direktora vietniece mācību darbā
CV un motivācijas vēstuli sūtīt Rūjienas vidusskolas e-pastā rv@rujienasvidusskola.lv

Rūjienas vidusskolas administrācija


Humānās pedagoģijas vasaras skola š.g. 1. – 3.augustam Matīšu pamatskolā

Informācija un pieteikšanās pie skolotājas Ligitas Lurinas, ( 28323918, e – pasts: ligalur@inbox.lv

°         Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumi Nr.729 "Noteikumi par 2016./2017.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

JŪNIJA pasākumu plāns

Aktualitātes izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamajiem


Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 21. dec. 03:10
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 12. febr. 23:10
Ċ
Imants Mālnieks,
2017. gada 6. marts 03:42
Ċ
Imants Mālnieks,
2017. gada 3. apr. 04:11
Ċ
Imants Mālnieks,
2017. gada 25. apr. 22:31
Ċ
Imants Mālnieks,
2017. gada 26. maijs 01:26
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 13. sept. 01:31
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 6. okt. 04:28
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 21. nov. 05:20
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 25. nov. 01:56
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 1. dec. 23:28
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 21. apr. 23:16
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 15. apr. 04:08
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 15. maijs 00:45
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 3. jūn. 00:03
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 20. aug. 00:28
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 17. sept. 23:22
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 20. okt. 23:42
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 18. nov. 23:17
Ċ
Krista Gromova,
2015. gada 30. dec. 01:42
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 26. janv. 05:55
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 7. marts 05:50
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 5. apr. 03:53
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 6. maijs 00:29
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 25. maijs 00:01
Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 17. aug. 03:27
Comments