Izglītība‎ > ‎

Novadu Izglītības pārvalde

Turpmāk lūdzam apmeklēt jauno mājas lapu www.izglitiba.koceni.lv
Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde
Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
telefons: 64207161; e-pasts: izglitiba@kocenunovads.lv

Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde sniedz pakalpojumus izglītības jomā Kocēnu novada pašvaldībai un deleģēto funkciju ietvaros Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm.

Izglītības pārvaldes vadītājaIeva Stiģe
telefons: 64207161; mobilais telefons: 29298794;
206.kab.  
Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks metodiskajā jomā Sigita Tama
telefons: 64207168; mobilais telefons: 29164692;
e-pasts: sigita.tama@kocenunovads.lv
205.kab.
 Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks informācijas un komunikācijas jomā Imants Mālnieks
telefons: 64207158;
205.kab. 

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena - ceturtdiena: 8.00 -12.00 un no 13.00 - 17.00
Piektdiena: 8.00 - 12.00 un no 13.00 - 16.00

Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes nolikums


Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (reglaments)

AKTUĀLISaeima ir pieņēmusi grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas nosaka, ka nodokļu maksātāji savā ikgadējā ienākumu deklarācijā pie attaisnotajiem izdevumiem par bērna izglītības iegūšanu no 2016.gada 1.janvāra papildu var iekļaut arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Kocēnu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija ir izsniegusi licences sekojošu interešu izglītības programmu īstenošanai:

 Programmas nosaukums     Licences derīguma termiņš  Programmas īstenotājs Programmas īstenošanas vieta
 4-7gadus vecu bērnu fiziskā attīstīšana, izmantojot džudo elementus un līdzekļus 26.01.2016. - 15.09.2017. Ventis Beķeris Burtnieku novada pašvaldības PII "Burtiņš", Ozolu ielā 2, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
 Tautiskās dejas un rotaļdejas (pirmsskolas vecuma bērniem) 26.01.2016. - 21.09.2018. Lāsma Homka Burtnieku novada pašvaldības PII "Burtiņš", Ozolu ielā 2, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
 Muzikālās dzirdes attīstīšana un pilnveide (bērniem vecumā no 3-12 gadiem) 26.01.2016. - 29.09.2017. Aigita
Guoģe-Lapiņa
 Burtnieku novada pašvaldības PII "Burtiņš", Ozolu ielā 2, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
 Vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošana ar rotaļu un peldēšanas elementu palīdzību (bērniem vecumā no 7-10 gadiem) 03.02.2016 - 25.01.2019. Māra Goba Burtnieku novada pašvaldības PII "Burtiņš", Ozolu ielā 2, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
 Āra vide 4-7 gadus vecu bērnu fiziskās sagatavotības un radošās domāšanas attīstīšanai 29.02.2016. - 25.01.2019. Paula Rozenvalde Burtnieku novada pašvaldības PII "Burtiņš", Ozolu ielā 2, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
 Fizisko īpašību attīstīšana daudzveidīgā vidē (bērniem 5 līdz 7 gadu vecumā)     20.04.2016 - 20.03.2019. Evija Dārziņa Burtnieku novada pašvaldības PII "Burtiņš", Ozolu ielā 2, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
 Fiziskās sagatavotības attīstīšana daudzveidīgā vidē (bērniem 8 līdz 10 gadu vecumā) 20.04.2016 - 20.03.2019. Evija Dārziņa Burtnieku novada pašvaldības PII "Burtiņš", Ozolu ielā 2, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā