Izglītība


PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES: 


Jura Neikena Dikļu pamatskolas struktūrvienība
"Cielaviņa"
Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223
Vadītāja: Lāsma Žagota
Tālrunis: 64231749
E-pasts: cielavina@kocenunovads.lv;
lasma.zagota@kocenunovads.lv

Īsteno: Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu


Pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"
Kalna iela 2, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
Vadītāja: Līga Preise
E-pasts: liga.preise@kocenunovads.lv
Mob.tālr. 26388821
E-pasts:auseklitis@kocenunovads.lv;
liga.preise@kocenunovads.lv

Īsteno: Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmuPII "Auseklītis" Rubenē
Rūķu iela 3, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227
Mob. tālr. 22030088 (Iveta Veide)
PAMATSKOLAS: 


Jura Neikena Dikļu pamatskola 
Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223
Direktore: Lāsma Žagota
Tālrunis: 64231840
Mob.tālr.: 26487487 
E-pasts: diklu.pamatskola@kocenunovads.lv
lasma.zagota@kocenunovads.lv 

Īsteno: Pamatizglītības (1.- 9.kl.) programmuKocēnu pamatskola
Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220 
Direktors: Dainis Trēziņš
Tālrunis: 64220351
Mob.tālr.: 29109081 
E-pasts: kocenu.pamatskola@kocenunovads.lv
dainis.trezins@kocenunovads.lv 

Īsteno: Pamatizglītības programmu 
Rubenes pamatskola
Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227
Direktors: Ivars Ādamsons
Tālrunis: 64230337
Mob.tālr.:29487602 
E-pasts: rubenes.pamatskola@kocenunovads.lv 
ivars.adamsons@kocenunovads.lv 

Īsteno: Pamatizglītības programmu INTERNĀTPAMATSKOLA:


Ziemeļvidzemes internātpamatskola
Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV – 4228 
Direktore: Ligita Kūle 
Tālrunis : 64284035 
Mob.tālr: 26423042
E-pasts: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv


Īsteno:
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 21015811);Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 21015911);
  • Profesionālās pamatizglītības programmu „ Mājturība ” izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 2281401 ), iegūstamā kvalifikācija – mājkalpotājs;
  • Profesionālās pamatizglītības programmu „Komerczinības ” izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 22341021 ), iegūstamā kvalifikācija – tirdzniecības zāles darbinieks;
  • Profesionālās pamatizglītības programmu „Koka izstrādājumu izgatavošana” izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 22543041 ), iegūstamā kvalifikācija – galdnieka palīgs.


Ziemeļvidzemes internātpamatskolas ēka Dauguļos
Adrese: Dauguļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV – 4223
Tālrunis: 64234254