Izglītība un novadu izglītības pārvalde


PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES: 

Jura Neikena Dikļu pamatskolas struktūrvienība
 "Cielaviņa"
Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223
Vadītāja: Lāsma Žagota
Tālrunis: 64231749

E-pasts: cielavina@kocenunovads.lv;

lasma.zagota@kocenunovads.lv

Īsteno: Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu
Jura Neikena Dikļu pamatskolas Zilākalna struktūrvienība

Mob. tālr.: 28376291 Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, LV-4222Pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"

Kalna iela 2, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
Vadītāja: Līga Preise
E-pasts: liga.preise@kocenunovads.lv

Mob.tālr. 26388821

E-pasts:auseklitis@kocenunovads.lv;

liga.preise@kocenunovads.lv

Īsteno: Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu

Iesnieguma veidlapa bērna pieteikšanai PII "Auseklītis" Kocēnos

PII "Auseklītis" Rubenē

Rūķu iela 3, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227

Mob. tālr. 22030088 (Iveta Veide)

Iesnieguma veidlapa bērna pieteikšanai PII "Auseklītis" Rubenē


PAMATSKOLAS: 

Jura Neikena Dikļu pamatskola 

Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223
Direktore: Lāsma Žagota

Tālrunis: 64231840

Mob.tālr.: 26487487 

E-pasts: diklu.pamatskola@kocenunovads.lv

lasma.zagota@kocenunovads.lv 

Īsteno: Pamatizglītības (1.- 9.kl.) programmu

Pašvērtējuma ziņojums

Kocēnu pamatskola

Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220 
Direktors: Dainis Trēziņš

Tālrunis: 64220351

Mob.tālr.: 29109081 

E-pasts: kocenu.pamatskola@kocenunovads.lv

dainis.trezins@kocenunovads.lv 

www.kocenuskola.lv 

Īsteno: Pamatizglītības programmu 

NOLIKUMS

Pašvērtējuma ziņojums 2018


Rubenes pamatskola

Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227
Direktors: Ivars Ādamsons

Tālrunis: 64230337

Mob.tālr.:29487602 

E-pasts: rubenes.pamatskola@kocenunovads.lv 

ivars.adamsons@kocenunovads.lv 

Īsteno: Pamatizglītības programmu   

Pašvērtējuma ziņojums


INTERNĀTPAMATSKOLA 


Ziemeļvidzemes internātpamatskola

Ziemeļvidzemes internātpamatskola 

Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV – 4228 

Direktore: Ligita Kūle 

Tālrunis : 64284035 

Mob.tālr: 26423042
Īsteno: 
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 21015811);Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 21015911);
  • Profesionālās pamatizglītības programmu „ Mājturība ” izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 2281401 ), iegūstamā kvalifikācija – mājkalpotājs;
  • Profesionālās pamatizglītības programmu „Komerczinības ” izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 22341021 ), iegūstamā kvalifikācija – tirdzniecības zāles darbinieks;
  • Profesionālās pamatizglītības programmu „Koka izstrādājumu izgatavošana” izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( programmas kods 22543041 ), iegūstamā kvalifikācija – galdnieka palīgs.

Ziemeļvidzemes internātpamatskolas ēka Dauguļos

Adrese: Dauguļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV – 4223

Tālrunis: 64234254