Iepirkumi‎ > ‎

Iepirkumi publisko iepirkumu likuma kārtībā

2018. gads


Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājumu iesniegšanas kārtība*
Konkursa nolikuma pieejamība
Piezīmes 
Statuss 
 13.04.2018.    Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai
                                                                     KND/2018/13

Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 22.maijam plkst.14:30.

 Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas EIS www.eis.gov.lv  Izsludināts
11.04.2018.JĀŅA ĶENČA IELAS ĒKU ATJAUNOŠANA 
KND/2018/12-ERAF

Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 22.maijam plkst.13:30 

 Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas EIS www.eis.gov.lv

Būvprojektu dokumentācija 1.iepirkuma daļai
Būvprojektu dokumentācija 2.iepirkuma daļai
Izsludināts

*Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

2017. gads

 Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, laiks
 Rezultātu paziņojums
Piezīmes 
Noslēgtie līgumi 
    13.03.2017.    
Specializētā pasažieru mikroautobusa personām ar īpašām vajadzībām iegāde
KND/2017/06-LEADER
03.04.2017.
plkst. 14.00

Nolikums

2016. gads

 Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, laiks
 Rezultātu paziņojums
Piezīmes 
Noslēgtie līgumi 
12.09.2016.
Degvielas iegāde Kocēnu novada domes vajadzībām

KND/2016/34
07.11.2016.
plkst. 14.00
ZiņojumsNolikums Līgums
 12.07.2016.
  Ozolu ielas seguma un apgaismojuma izbūve

KND/2016/29-ERAF

23.08.2016.
plkst. 14.00
Ziņojums Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Būvprojekts
(zip)
Kabeļa pārvietošana (zip)

Atbilde uz pretendenta jautājumu (precizēta)
 Līgums

23.03.2017.
 09.05.2016.
Kocēnu sporta nama zāles grīdas seguma iegāde un montāža

KND/2016/20-ELFLA 

09.06.2016.
plkst. 14.00
Ziņojums Nolikums Līgums

Līguma grozījumi
 22.02.2016.
  
Kocēnu novada Domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana

KND/2016/03
22.03.2016.
plkst. 14.00 


Ziņojums
Nolikums

Papildinātais pielikums

Atbilde uz pretendenta jautājumu2015.gads

 Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, laiks
 Rezultātu paziņojums
Piezīmes
Noslēgtie līgumi
 22.04.2015.
  
Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai

KND/2015/11


 16.06.2015.

plkst. 14.00 
 Ziņojums 
NOLIKUMS
Līgums24.02.2015.

Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai

  KND/2015/01
20.04.2015.

plkst. 14.00

Ziņojums

PĀRTRAUKTS BEZ REZULTĀTA!


NOLIKUMS


Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 7. marts 12:14
ċ
BUVPROJEKTS.zip
(50604k)
Eva Eglīte,
2016. gada 12. jūl. 03:02
ċ
Būvprojektu dokumentācija 1.iepirkuma daļai.7z
(18056k)
Žanna Daņilova,
2018. gada 10. apr. 08:40
ċ
Būvprojektu dokumentācija 2_iepirkuma daļai.7z
(17311k)
Žanna Daņilova,
2018. gada 10. apr. 08:43
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 6. maijs 02:03
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 9. maijs 06:32
ċ
KABELA_PARVIETOSANA.zip
(1673k)
Eva Eglīte,
2016. gada 12. jūl. 05:23
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 27. marts 23:49
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 13. marts 08:01
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 2. aug. 00:28
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 2. aug. 00:31
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 2. aug. 00:32
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 2. aug. 00:31
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 7. dec. 06:23
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 12. sept. 07:21
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 28. febr. 06:26
Ċ
Ligums.pdf
(724k)
Inese Arhīvs,
2017. gada 28. febr. 06:21
ċ
Nezināms lietotājs,
2016. gada 1. dec. 03:54
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 24. febr. 23:34
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 22. apr. 04:42
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 14. jūl. 03:40
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 14. jūl. 03:41
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 5. aug. 01:20
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 17. marts 02:46
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 18. aug. 07:02
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 16. aug. 04:53
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 21. apr. 04:07
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 21. apr. 06:34
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. nov. 01:02
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 26. febr. 00:51
Comments