Iepirkumi‎ > ‎

Iepirkumi publisko iepirkumu likuma kārtībā

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

2018. gads


Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājumu iesniegšanas kārtība*
Konkursa nolikuma pieejamība
Piezīmes 
Statuss 
 23.11.2018.Degvielas iegāde Kocēnu novada domes vajadzībām
KND/2018/40
Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 10decembrim plkst.11:00.  
Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami 
                    https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/  
 lēmums pieņemts 
Ziņojums
līgums
31.07.2018. 

14.08.2018.
Kocēnu novada pašvaldības lauku ceļu pārbūve
KND/2018/23-ELFLA 
Veikti grozījumi!!!
Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 27augustam plkst.11:00. 
Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami 
                    https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 
Būvprojekts 1.iep.d.
Būvprojekts 2.iep.d.
Būvprojekts 3.iep.d.
   lēmums pieņemts
Ziņojums
līgums 1.d.
līgums 2.d.
 20.07.2018.

31.07.2018.
 Stāvlaukuma pārbūve Alejas ielā 8, Kocēnos
  KND/2018/22
Veikti grozījumi!!!
  Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 10augustam plkst.11:00.
 Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami 
                    https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
  Būvprojekta dokumentācija  lēmums pieņemts
Ziņojums
līgums
 11.07.2018.18.07.2018.
 Energoefektivitātes īstenošana ēkai Nākotnes ielā 1, Vaidavā
KND/2018/21-ERAF

Veikti grozījumi!!!
 Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 30 .jūlijam plkst.11:00. Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
 lēmums pieņemts
Ziņojums
līgums
 05.07.2018. JĀŅA ĶeNča ielas ēku atjaunošana
KND/2018/20-ERAF
   Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 25 .jūlijam plkst.11:00. Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
lēmums pieņemts
Ziņojums
līgums 1.d.
līgums 2.d.
 27.06.2018. Kocēnu novada pašvaldības lauku ceļu pārbūve
KND/2018/19-ELFLA
  Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 19 .jūlijam plkst.11:00.
   Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/12057
lēmums pieņemts
Ziņojums 
Līgums
21.06.2018. 

18.07.2018.
 Stāvlaukuma pārbūve Alejas ielā 8, Kocēnos
       KND/2018/17
Izbeigts bez rezultātiem
 Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 12 .jūlijam plkst.11:00.
  Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/11903
 Būvprojekta dokumentācijaIzbeigts bez rezultātiem
Ziņojums
 13.04.2018.
                  Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par                                elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai
                                                     KND/2018/13

Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 22.maijam plkst.14:30.

 Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami EIS www.eis.gov.lv lēmums pieņemts
ziņojums 
vispārīgā vienošanās
11.04.2018.JĀŅA ĶENČA IELAS ĒKU ATJAUNOŠANA 
KND/2018/12-ERAF

Piedāvājumus jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 22.maijam plkst.13:30 

 Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami EIS www.eis.gov.lv

Būvprojektu dokumentācija 1.iepirkuma daļai
Būvprojektu dokumentācija 2.iepirkuma daļai
Pārtraukts
Ziņojums

*Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

2017. gads

 Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, laiks
 Rezultātu paziņojums
Piezīmes 
Noslēgtie līgumi 
    13.03.2017.    
Specializētā pasažieru mikroautobusa personām ar īpašām vajadzībām iegāde
KND/2017/06-LEADER
03.04.2017.
plkst. 14.00

Nolikums

2016. gads

 Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, laiks
 Rezultātu paziņojums
Piezīmes 
Noslēgtie līgumi 
12.09.2016.
Degvielas iegāde Kocēnu novada domes vajadzībām

KND/2016/34
07.11.2016.
plkst. 14.00
ZiņojumsNolikums Līgums
 12.07.2016.
  Ozolu ielas seguma un apgaismojuma izbūve

KND/2016/29-ERAF

23.08.2016.
plkst. 14.00
Ziņojums Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Būvprojekts
(zip)
Kabeļa pārvietošana (zip)

Atbilde uz pretendenta jautājumu (precizēta)
 Līgums

23.03.2017.
 09.05.2016.
Kocēnu sporta nama zāles grīdas seguma iegāde un montāža

KND/2016/20-ELFLA 

09.06.2016.
plkst. 14.00
Ziņojums Nolikums Līgums

Līguma grozījumi
 22.02.2016.
  
Kocēnu novada Domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana

KND/2016/03
22.03.2016.
plkst. 14.00 


Ziņojums
Nolikums

Papildinātais pielikums

Atbilde uz pretendenta jautājumu2015.gads

 Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, laiks
 Rezultātu paziņojums
Piezīmes
Noslēgtie līgumi
 22.04.2015.
  
Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai

KND/2015/11


 16.06.2015.

plkst. 14.00 
 Ziņojums 
NOLIKUMS
Līgums24.02.2015.

Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai

  KND/2015/01
20.04.2015.

plkst. 14.00

Ziņojums

PĀRTRAUKTS BEZ REZULTĀTA!


NOLIKUMS


Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 27. aug. 05:01
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 7. sept. 03:35
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 26. jūn. 14:01
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 31. jūl. 06:14
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 12. aug. 22:45
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 26. jūn. 14:06
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 31. jūl. 06:15
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 31. jūl. 06:17
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 26. jūn. 14:08
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 26. jūn. 14:09
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 18. jūl. 02:53
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 7. marts 12:14
ċ
Apkure_Ventilacija.7z
(15718k)
Žanna Daņilova,
2018. gada 19. jūl. 04:20
ċ
BUVPROJEKTS.zip
(50604k)
Eva Eglīte,
2016. gada 12. jūl. 03:02
ċ
Būvprojektu dokumentācija 1.iepirkuma daļai.7z
(18056k)
Žanna Daņilova,
2018. gada 10. apr. 08:40
ċ
Būvprojektu dokumentācija 2_iepirkuma daļai.7z
(17311k)
Žanna Daņilova,
2018. gada 10. apr. 08:43
ċ
Fasades projekts.7z
(46109k)
Žanna Daņilova,
2018. gada 11. jūl. 02:07
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 6. maijs 02:03
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 9. maijs 06:32
ĉ
Žanna Daņilova,
2019. gada 8. janv. 22:35
ċ
KABELA_PARVIETOSANA.zip
(1673k)
Eva Eglīte,
2016. gada 12. jūl. 05:23
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 27. marts 23:49
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 13. marts 08:01
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 2. aug. 00:28
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 2. aug. 00:31
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 2. aug. 00:32
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 2. aug. 00:31
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 7. dec. 06:23
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 12. sept. 07:21
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 28. febr. 06:26
Ċ
Ligums.pdf
(724k)
Inese Arhīvs,
2017. gada 28. febr. 06:21
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 7. sept. 03:41
ċ
Nezināms lietotājs,
2016. gada 1. dec. 03:54
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 24. febr. 23:34
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 22. apr. 04:42
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 14. jūl. 03:40
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 14. jūl. 03:41
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 5. aug. 01:20
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 17. marts 02:46
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 18. aug. 07:02
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 16. aug. 04:53
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 30. nov. 01:26
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 30. nov. 01:28
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 14. aug. 05:52
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 21. aug. 02:05
ĉ
Žanna Daņilova,
2019. gada 8. janv. 22:29
ĉ
Žanna Daņilova,
2019. gada 9. janv. 02:14
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 30. nov. 01:19
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 15. okt. 12:13
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 15. okt. 12:17
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 30. nov. 01:31
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 21. apr. 04:07
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 21. apr. 06:34
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. nov. 01:02
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 26. febr. 00:51
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 21. sept. 02:15
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 4. dec. 03:51
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 30. nov. 02:06
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 30. nov. 01:24
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 15. okt. 15:45
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 6. sept. 00:31
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 15. okt. 08:40
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 30. nov. 05:20
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 30. aug. 06:46
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 7. sept. 05:48
Ċ
Žanna Daņilova,
2018. gada 11. jūl. 02:15
Ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 30. aug. 06:53
ċ
zip fasades projekts.zip
(46986k)
Žanna Daņilova,
2018. gada 11. jūl. 01:55
ĉ
Žanna Daņilova,
2018. gada 15. okt. 12:35
Comments