Iepirkumi‎ > ‎

Novada daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju iepirkumi

08.07.2015.

SIA „ZILĀKALNA NAMI”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103075090, juridiskā adrese: Imanta iela 12-23, Zilaiskalns, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājās Imanta iela 6, Zilaiskalns”

Kontaktpersona: SIA „ZILĀKALNA NAMI” valdes loceklis Dace Pastva; tālr.:+(371)26675337; e-pasts:dace.pastva@gmail.com.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZN2015/1-ERAF.

Iepirkums tiek veikts, aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros, LIAA ident. NR. DMS/3.4.4.1.0/13/11/081.

SIA „ZILĀKALNA NAMI” nodrošina pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājaslapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „ZILĀKALNA NAMI”, Imanta ielā 7, Zilaiskalns, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4222, katru pirmdiena, trešdienu un piektdienu no 9.00 līdz 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12.00 līdz 13.00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz Imanta ielā 7, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, katru pirmdiena, trešdienu un piektdienu no 9.00 līdz 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12.00 līdz 13.00, līdz 2015.gada 20. jūlijam plkst. 14.00.

NOLIKUMS (prezicēts)


08.07.2015.

SIA „ZILĀKALNA NAMI”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103075090, juridiskā adrese: Imanta iela 12-23, Zilaiskalns, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Valmieras iela 11, Zilaiskalns”

Kontaktpersona: SIA „ZILĀKALNA NAMI” valdes loceklis Dace Pastva; tālr.:+(371)26675337; e-pasts:dace.pastva@gmail.com.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZN2015/2-ERAF.

Iepirkums tiek veikts, aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros, LIAA ident. NR. DMS/3.4.4.1.0/13/11/083.

SIA „ZILĀKALNA NAMI” nodrošina pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājaslapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „ZILĀKALNA NAMI”, Imanta ielā 7, , Zilaiskalns, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4222, katru pirmdiena, trešdienu un piektdienu no 9.00 līdz 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12.00 līdz 13.00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz Imanta ielā 7, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, katru pirmdiena, trešdienu un piektdienu no 9.00 līdz 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12.00 līdz 13.00, līdz 2015.gada 20. jūlijam plkst. 14.00.

NOLIKUMS (precizēts)


ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 11. jūl. 09:05
ĉ
Elīna Upīte,
2015. gada 15. jūl. 01:16
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 11. jūl. 09:05
ĉ
Elīna Upīte,
2015. gada 15. jūl. 01:15
Comments