Iepirkumi‎ > ‎

Citu pasūtītāju finansēti iepirkumi

Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu "Rubenes luterāņu baznīcas ar žogu pārbūve un jaunas infrastruktūras būvniecība objekta apkārtnē.” 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2019. gada 14. jūnijs plkst 9.00 adresē: Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: na.evija@gmail.com

Iepirkuma identifikācijas numurs: RB/2019/1-ERAF

Būvniecības koptāme ŠEIT

Līguma nolikums ŠEIT

Skaidrojošais apraksts ŠEIT

Objekta novietojuma shēma ŠEIT

Pielikums 1 ŠEIT

Pielikums 2 ŠEIT

Projekta “RUBENES LUTERĀŅU BAZNĪCAS AR ŽOGU PĀRBŪVE UN JAUNAS INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBA OBJEKTA APKĀRTNĒ” pielikumi docx formātā ŠEIT

Atbilde uz jautājumu ŠEIT

Atbilde uz 2. jautājumu ŠEIT

3D projekts ŠEIT

Foto ŠEIT


Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu  “Rubenes  luterāņu baznīcas ekspozīcijas “PA HRONIKAS PĒDĀM”  vēsturisko liecību 3D modulācijas objektu izveidošana – Instalācija”. 

Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumu līdz 2018. gada 5. novembra, plkst. 14.00 adresē: “Rubenes baznīca”, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: artis.eglitis@lelb.lv un na.evija@gmail.com

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu ŠEIT


Rubenes draudze izsludina iepirkumu

“Rubenes luterāņu baznīcas ar žogu pārbūve un jaunas infrastruktūras būvniecība objekta apkārtnē projektēšana un autoruzraudzība”

Iepirkuma dokumenti - ŠEIT; Attēli - ŠEIT

Iesniegt piedāvājumu līdz 2018. gada 19. martam adresē: “Rubenes baznīca”, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu andrejs.caps@gmail.com


Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, realizējot 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ERAF  projektu “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, veic Cenu apzināšanu un lūdz  iesniegt piedāvājumu  “Rubenes luterāņu baznīcas Vēsturisko materiālu izpēte un apkopošana. Vēsturiskās ekspozīcijas “PA HRONIKAS PĒDĀM” izveidošana”.

Piedāvājumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un uzaicinājumam, lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 14, maijam, plkst. 14.00 adresē: “Rubenes baznīca”, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: andrejs.caps@gmail.com

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu ŠEIT