Iepirkumi‎ > ‎

Citu pasūtītāju finansēti iepirkumi

Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu  “Rubenes  luterāņu baznīcas ekspozīcijas “PA HRONIKAS PĒDĀM”  vēsturisko liecību 3D modulācijas objektu izveidošana – Instalācija”. 

Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumu līdz 2018. gada 5. novembra, plkst. 14.00 adresē: “Rubenes baznīca”, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: artis.eglitis@lelb.lv un na.evija@gmail.com

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu ŠEITRubenes draudze izsludina iepirkumu

“Rubenes luterāņu baznīcas ar žogu pārbūve un jaunas infrastruktūras būvniecība objekta apkārtnē projektēšana un autoruzraudzība”

Iepirkuma dokumenti - ŠEIT; Attēli - ŠEIT

Iesniegt piedāvājumu līdz 2018. gada 19. martam adresē: “Rubenes baznīca”, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu andrejs.caps@gmail.com


Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, realizējot 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ERAF  projektu “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, veic Cenu apzināšanu un lūdz  iesniegt piedāvājumu  “Rubenes luterāņu baznīcas Vēsturisko materiālu izpēte un apkopošana. Vēsturiskās ekspozīcijas “PA HRONIKAS PĒDĀM” izveidošana”.

Piedāvājumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un uzaicinājumam, lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 14, maijam, plkst. 14.00 adresē: “Rubenes baznīca”, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: andrejs.caps@gmail.com

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu ŠEIT