Iepirkumi‎ > ‎

Cenu aptaujas

2017. gads

Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, laiks
Piezīmes
 10.10.2017. Informācijas planšetu maketēšana, izgatavošana un piegāde 16.10.2017. pl.17:00
 Uzaicinājums
 10.10.2017. Būves daļējai tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra ēkai 16.10.2017. pl.10:00

 Uzaicinājums
 10.10.2017. Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana
 13.10.2017. pl.16:00

 Uzaicinājums

 22.09.2017. Roll-Up saliekamo stendu piegāde
 26.09.2017. pl.13:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums

Baneris
 19.09.2017. 

Vienkāršotās fasādes atjaunošanas un iekšējo inženiertīklu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādei, autoruzraudzībai

 25.09.2017. pl.13:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums

Tehniskā dokumentācija Vaidava
Tehniskā dokumentācija Kocēni

 04.09.2017.

 PVC durvju piegāde un uzstādīšana Kocēnu novada iestādēs

11.09.2017. pl.10:00
nosūtot elektroniski

 Uzaicinājums

 18.08.2017. Malkas piegāde Jaunburtnieku pamatskolai
 28.08.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 27.07.2017. Ārējās teritorijas nožogojuma piegāde un uzstādīšana”  PII "Auseklītis" Rubenes  filiālē
02.08.2017.
pl.12:00
 nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 25.07.2017. Ugunsdzēsības depo Dikļos, Kocēnu novadā būvprojekta izstrāde  07.08.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 17.07.2017.
 Ēkas nojaukšana un būvgružu utilizācija Bērzaines pagasta “Vākšēni”
 24.07.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 14.07.2017.
 Datu pārraides tīkla izbūve Kocēnu novada iestādēs
 21.07.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 30.06.2017.  Bērnu rotaļlaukumu ierīču piegāde un uzstādīšana Kocēnu novada rotaļlaukumos 07.07.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski uz
iepirkumi@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums
 27.06.2017. Grants iekraušana un transportēšana
 03.07.2017.
pl.12:00
nosūtot elektroniski uz
iepirkumi@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums
 14.06.2017.Dziesmu svētku Modelēšanas koncerta Dikļos, Kocēnu novadā apskaņošana un gaismošana 21.06.2017.
pl. 12:00
nosūtot elektroniski uz iepirkumi@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums   
Tehniskā informācija
 14.06.2017. Enerģētisko apļu atjaunošana - būvniecība Kocēnu novada Zilākalnā
 26.06.2017.
pl.17:00
nosūtot elektroniski uz inese.berzina@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums
 24.05.2017.  Ceļmalu un grāvju mehanizēta pļaušana
 31.05.2017.
pl.12:00
nosūtot elektroniski uz iepirkumi@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums
Precizēti apjomi
19.05.2017.
Dārza tehnikas iegāde25.05.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski uz iepirkumi@kocenunovads.lv
Uzaicinājums

ċ
Alejas iela tehniskā dokumentacija.7z
(2946k)
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 19. sept. 04:23
ċ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 25. maijs 00:17
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 5. sept. 00:19
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 27. sept. 01:52
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 22. maijs 01:18
ĉ
Inese Arhīvs,
2017. gada 25. jūl. 05:35
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 17. jūl. 01:09
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 26. jūn. 23:18
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 17. aug. 04:02
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 13. jūl. 23:34
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 18. aug. 01:24
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 14. jūn. 22:45
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 24. maijs 01:15
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 10. okt. 02:12
Ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 15. jūn. 00:25
ċ
Info plansetes.7z
(41k)
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 10. okt. 06:27
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 30. jūn. 05:28
ċ
Stendi.7z
(773k)
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 10. okt. 01:27
ċ
Vaidava tahniska dokumentacija.zip
(8177k)
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 19. sept. 04:23
ą
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 22. sept. 00:23
ĉ
Inese Arhīvs,
2017. gada 27. jūl. 04:43
ĉ
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 22. sept. 00:23
ċ
uzaicinjumssniegtpiedvjumu.zip
(690k)
anna.urbane@valmraj.lv,
2017. gada 15. jūn. 00:21
Comments