Iepirkumi‎ > ‎

Cenu aptaujas

2017. gads

Paziņojuma datums
 Iepirkuma priekšmets
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, laiks
Piezīmes
 18.08.2017. Malkas piegāde Jaunburtnieku pamatskolai
 28.08.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 17.08.2017. 

PVC logu un durvju piegāde un uzstādīšana Kocēnu novada iestādēs

 25.08.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 27.07.2017. Ārējās teritorijas nožogojuma piegāde un uzstādīšana”  PII "Auseklītis" Rubenes  filiālē
02.08.2017.
pl.12:00
 nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 25.07.2017. Ugunsdzēsības depo Dikļos, Kocēnu novadā būvprojekta izstrāde  07.08.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 17.07.2017.
 Ēkas nojaukšana un būvgružu utilizācija Bērzaines pagasta “Vākšēni”
 24.07.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 14.07.2017.
 Datu pārraides tīkla izbūve Kocēnu novada iestādēs
 21.07.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski
 Uzaicinājums
 30.06.2017.  Bērnu rotaļlaukumu ierīču piegāde un uzstādīšana Kocēnu novada rotaļlaukumos 07.07.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski uz
iepirkumi@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums
 27.06.2017. Grants iekraušana un transportēšana
 03.07.2017.
pl.12:00
nosūtot elektroniski uz
iepirkumi@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums
 14.06.2017.Dziesmu svētku Modelēšanas koncerta Dikļos, Kocēnu novadā apskaņošana un gaismošana 21.06.2017.
pl. 12:00
nosūtot elektroniski uz iepirkumi@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums   
Tehniskā informācija
 14.06.2017. Enerģētisko apļu atjaunošana - būvniecība Kocēnu novada Zilākalnā
 26.06.2017.
pl.17:00
nosūtot elektroniski uz inese.berzina@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums
 24.05.2017.  Ceļmalu un grāvju mehanizēta pļaušana
 31.05.2017.
pl.12:00
nosūtot elektroniski uz iepirkumi@kocenunovads.lv
 Uzaicinājums
Precizēti apjomi
19.05.2017.
Dārza tehnikas iegāde25.05.2017.
pl.10:00
nosūtot elektroniski uz iepirkumi@kocenunovads.lv
Uzaicinājums

ċ
Anna Urbāne,
2017. gada 25. maijs 00:17
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 22. maijs 01:18
ĉ
Inese Pabērza,
2017. gada 25. jūl. 05:35
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 17. jūl. 01:09
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 26. jūn. 23:18
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 17. aug. 04:02
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 13. jūl. 23:34
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 18. aug. 01:24
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 14. jūn. 22:45
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 24. maijs 01:15
Ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 15. jūn. 00:25
ĉ
Anna Urbāne,
2017. gada 30. jūn. 05:28
ĉ
Inese Pabērza,
2017. gada 27. jūl. 04:43
ċ
uzaicinjumssniegtpiedvjumu.zip
(690k)
Anna Urbāne,
2017. gada 15. jūn. 00:21
Comments