Pašvaldība‎ > ‎

Veidlapas

Iesnieguma veidlapa Kocēnu novada domei

Iesnieguma veidlapa skolēnu transporta izdevumu kompensācijai

Kocēnu novada sportistu iesnieguma veidlapa finansējuma pieprasījumam:


Iesnieguma veidlapa bērna pieteikšanai PII "Auseklītis" Kocēnos

Iesnieguma veidlapa bērna pieteikšanai PII "Auseklītis" Rubenē

Iesniegums par uzturmaksas atlaidi 100% pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm

Fiziskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Juridiskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Iesnieguma veidalapa e-rēķinu saņemšanai

Iesnieguma veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa korespondences saņemšanai:

Sociālā dienesta veidlapas:

Būvvaldes veidlapas