Pašvaldība‎ > ‎

Veidlapas

VISPĀRĒJI

Iesnieguma veidlapa Kocēnu novada domei


IZGLĪTĪBA

SPORTS

Kocēnu novada sportistu iesnieguma veidlapa finansējuma pieprasījumam:


SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
BŪVNIECĪBA

Iesniegums brīvā formā
Iesniegums par atzīmes veikšanu
Iesniegums par tehniskā projekta akceptu/skiču projekta saskaņošanu
Iesniegums izziņai par jaunbūves statusu (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Iesniegums izziņai par būves neesību dabā
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai I daļa (2. pielikums)
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa (2. pielikums)
Būvniecības iesniegums būvniecībai/nojaukšanai (4. pielikums)
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu I daļa (5. pielikums)
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu II daļa (5. pielikums)
Ēkas fasādes apliecinājuma karte I daļa (6. pielikums)
Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa (6. pielikums)
Būvdarbu vadītāja saistību raksts (7. pielikums)
Būvuzrauga saistību raksts (8. pielikums)
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (14. pielikums)
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (17. pielikums)
Būvniecības iesniegums hidrotehniskām un meliorācijas būvēm
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanai hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm
Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai