Pašvaldība‎ > ‎

Veidlapas

Iesnieguma veidlapa Kocēnu novada domei

Iesnieguma veidlapa Kocēnu novada domes Sociālajam dienestam

Iesnieguma veidlapa skolēnu transporta izdevumu kompensācijai

Kocēnu novada sportistu iesnieguma veidlapa finansējuma pieprasījumam:

Iesnieguma veidlapa bērna pieteikšanai PII "Auseklītis" Kocēnos

Iesnieguma veidlapa bērna pieteikšanai PII "Auseklītis" Rubenē

Iesniegums par uzturmaksas atlaidi 100% pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm

Fiziskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Juridiskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Iesnieguma veidalapa e-rēķinu saņemšanai

Iesnieguma veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa korespondences saņemšanai:

Sociālā dienesta veidlapas:

Būvvaldes veidlapas

ĉ
Elīna Upīte,
2015. gada 2. marts 01:41
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 04:34
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 21. janv. 05:24
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ċ
Lapas Redaktors,
2015. gada 25. febr. 08:15
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 21. janv. 05:24
ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 20. marts 04:20
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 04:32
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 21. nov. 04:19
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 23. febr. 03:26
ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 4. febr. 23:27
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 01:28
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 01:28