Pašvaldība‎ > ‎

Veidlapas

Iesnieguma veidlapa Kocēnu novada domei

Iesnieguma veidlapa Kocēnu novada domes Sociālajam dienestam

Iesnieguma veidlapa skolēnu transporta izdevumu kompensācijai

Kocēnu novada sportistu iesnieguma veidlapa finansējuma pieprasījumam:

Iesnieguma veidlapa bērna pieteikšanai PII "Auseklītis" Kocēnos

Iesnieguma veidlapa bērna pieteikšanai PII "Auseklītis" Rubenē

Iesniegums par uzturmaksas atlaidi 100% pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm

Fiziskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Juridiskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Iesnieguma veidalapa e-rēķinu saņemšanai

Iesnieguma veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa korespondences saņemšanai:

Sociālā dienesta veidlapas:

Būvvaldes veidlapas

Iesniegums par atzīmes veikšanu

Iesniegums par tehniskā projekta akceptu/skiču projekta saskaņošanu

Iesniegums izziņai par jaunbūves statusu (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)

Iesniegums izziņai par būves neesību dabā

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai I daļa (2. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa (2. pielikums)

Būvniecības iesniegums būvniecībai/nojaukšanai (4. pielikums)

Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu I daļa (5. pielikums)

Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu II daļa (5. pielikums)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte I daļa (6. pielikums)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa (6. pielikums)  

Būvdarbu vadītāja saistību raksts (7. pielikums)

Būvuzrauga saistību raksts (8. pielikums)

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (14. pielikums)

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (17. pielikums)

Būvniecības iesniegums hidrotehniskām un meliorācijas būvēm

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanai hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla  būves gatavību ekspluatācijai

ĉ
Elīna Upīte,
2015. gada 2. marts 01:41
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 04:34
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 21. janv. 05:24
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ċ
Lapas Redaktors,
2015. gada 25. febr. 08:15
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 21. janv. 05:24
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 04:32
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 21. nov. 04:19
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 23. febr. 03:26
ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 4. febr. 23:27
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. marts 02:29
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 01:28
ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 01:28