Sniegto pakalpojumu cenrādis

Sniegto pakalpojumu cenrādis (Apstiprināts ar SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" 04.10.2016. valdes lēmumu Nr.16/2016. Spēkā ar 05.10.2016.)

Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 13. febr. 07:03
Comments