Pašvaldība‎ > ‎

Komunālā saimniecībaSIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
(reģistrācijas Nr. 44103096618)
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
tel.nr.: 26662735
e-pasts: kks@kocenunovads.lv

 Valdes loceklisMāris Heinols  Tel.nr.: 20217455
e-pasts: maris.heinols@kocenunovads.lv
 Galvenā grāmatvede Lidija ReitereTel.nr.: 26535092
e-pasts: lidija.reitere@kocenunovads.lv 

Ūdens un siltuma skaitītāju rādījumu nodošana pa tel.: 26662735, kks@kocenunovads.lv


SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” reģistrēta 2014.gada 4.novembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr.44103096618. Sabiedrības dalībnieks ir Kocēnu novada dome, kurai pieder 100% no Sabiedrības pamatkapitāla.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” no 2015.gada 1.maija sniedz Kocēnu novada administratīvajā teritorijā:
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu, atbilstoši Deleģēšanas līgumam Nr.5.19.62/2015/4 (2015.gada 15.aprīlis) noslēgtam starp Kocēnu novada domi un SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”; 
 • Siltumražošanas un apgādes pakalpojumu, atbilstoši Deleģēšanas līgumiem Nr.5.19.6/2015/6 (2015.gada 6.februāris) un Nr.5.19.6.2/2015/3 (2015.gada 15.aprīlis) noslēgtiem starp Kocēnu novada domi un SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”; 
 • Inženierkomunikāciju (ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un siltumapgādes jomā) izbūves un remonta pakalpojumu; 
 • Atkritumu (decentralizētā kanalizācija) savākšanas un transportēšanas pakalpojumu; 
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsaimniekošanas pakalpojumu.


  SLUDINĀJUMI

  19.03.2015.

  SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2015.gada 18.martā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēdza līgumu (Nr.L-PCS-15-0124) par projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/024 „Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamo kurināmā izmantošanu centralizētā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos” realizāciju. Projekta realizācijas rezultātā tiks uzbūvētā katlu māja, kur siltumenerģijas ražošanu nodrošinās šķeldas katls ar jaudu 1,5Mw un avārijas situācijas nodrošināšanai koka granulu katls ar jaudu 0,2Mw. Projekta kopējās izmaksas EUR 915 489,78 no tām ES Kohēzijas fonda atbalsts EUR 378 301,56. 


  14.05.2015.

  SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2015.gada 13.maijā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēdza līgumu (Nr.L-PCS-15-0145) par projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/023 „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos” realizāciju. Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta centralizētā siltumapgāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Kocēnos, kurās šajā brīdī apkure tiek nodrošināta ar lokāliem gāzes katliem, kā arī sabiedriskām ēkām (Kultūras centrs, Sporta nams, Kocēnu pamatskola, Kocēnu PII, Kocēnu novada administratīvā ēka) un izbūvēti siltummezgli (izveidojot neatkarīgo apkures sistēmu) daudzdzīvokļu dzīvojamās un sabiedriskās ēkās. Projekta kopējās izmaksas EUR 479 779.51 no tām ES Kohēzijas fonda atbalsts EUR 158 604.79. 


  14.05.2015.

  SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2015.gada 13.maijā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēdza līgumu (Nr.L-PCS-15-0146) par projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/021 „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vadavā” realizāciju. Projekta realizācijas rezultātā tiks nomainītas maģistrālo tīklu siltumtrases caurules pret rūpnieciski izolētām caurulēm ar siltumvadītspējas koeficientu λ<= 0.024 WmK, izbūvēti siltummezgli (izveidojot neatkarīgo apkures sistēmu) daudzdzīvokļu dzīvojamās un vienkāršotos siltummezglus individuālās dzīvojamās mājās. Projekta kopējās izmaksas EUR 557 125.19 no tām ES Kohēzijas fonda atbalsts EUR 184 173.61. 


  24.07.2015

  SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2015.gada 23.jūlijā noslēdza līgumu ar SIA „INOS” (reģistrācijas Nr.LV40003570038) par kaltu mājas aprīkotas ar šķeldas un granulu apkures kaltiem projektēšanas, izbūves un autoruzraudzības darbiem Kocēnu novada Kocēnos. Darbi tiks veikti ar ES Kohēzijas fonda atbalstu, saskaņā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto līgumu Nr.L-PCS-15-0124 par projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/024 „Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamo kurināmā izmantošanu centralizētā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos” realizāciju. Projekta realizācijas rezultātā tiks uzbūvētā katlu māja, kur siltumenerģijas ražošanu nodrošinās šķeldas katls ar jaudu 1,5Mw un avārijas situācijas nodrošināšanai koka granulu katls ar jaudu 0,2Mw. Projekta kopējās izmaksas EUR 915 489,78 no tām ES Kohēzijas fonda atbalsts EUR 378 301,56. 


  13.08.2015

  SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2015.gada 12.augustā noslēdza līgumu ar SIA „DGS” (reģistrācijas Nr.LV40003261723) par centralizētās siltumapgādes sistēmas projektēšanas, izbūves un autoruzraudzības darbiem Kocēnu novada Kocēnos. Darbi tiks veikti ar ES Kohēzijas fonda atbalstu, saskaņā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto līgumu Nr.L-PCS-15-0145 par projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/023 „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos” realizāciju. Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta centralizētā siltumapgāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Kocēnos, kurās šajā brīdī apkure tiek nodrošināta ar lokāliem gāzes katliem, kā arī sabiedriskām ēkām (Kultūras centrs, Sporta nams, Kocēnu pamatskola, Kocēnu PII, Kocēnu novada administratīvā ēka) un izbūvēti siltummezgli (izveidojot neatkarīgo apkures sistēmu) daudzdzīvokļu dzīvojamās un sabiedriskās ēkās. Projekta kopējās izmaksas EUR 479 779.51 no tām ES Kohēzijas fonda atbalsts EUR 158 604.79. 


  13.08.2015.

  SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2015.gada 12.augustā noslēdza līgumu ar SIA „DGS” (reģistrācijas Nr.LV40003261723) par centralizēto siltumtrašu projektēšanas, rekonstrukcijas, izbūves un autoruzraudzības darbiem Kocēnu novada Vaidavā. Darbi tiks veikti ar ES Kohēzijas fonda atbalstu, saskaņā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto līgumu (Nr.L-PCS-15-0146) par projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/021 „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vadavā” realizāciju. Projekta realizācijas rezultātā tiks nomainītas maģistrālo tīklu siltumtrases caurules pret rūpnieciski izolētām caurulēm ar siltumvadītspējas koeficientu λ<= 0.024 WmK, izbūvēti siltummezgli (izveidojot neatkarīgo apkures sistēmu) daudzdzīvokļu dzīvojamās un vienkāršotos siltummezglus individuālās dzīvojamās mājās. Projekta kopējās izmaksas EUR 557 125.19 no tām ES Kohēzijas fonda atbalsts EUR 184 173.61.


  Ċ
  Elīna Upīte,
  2016. gada 24. okt. 07:53
  Ċ
  Eva Eglīte,
  2015. gada 14. maijs 05:37
  Ċ
  Elīna Upīte,
  2016. gada 24. okt. 07:54
  Ċ
  Elīna Upīte,
  2016. gada 9. nov. 03:24
  Ċ
  Eva Eglīte,
  2016. gada 21. apr. 02:37
  Ċ
  Eva Eglīte,
  2016. gada 21. apr. 01:46
  Ċ
  Eva Eglīte,
  2015. gada 17. maijs 12:14
  Ċ
  Eva Eglīte,
  2015. gada 17. maijs 12:14
  Comments