Vēlēšanu komisijas

Ziņas par vēlēšanu iecirkņu komisijām

Iecirkņa numurs

Komisijas sastāvs919

Bērzaines pagasta pārvalde


"Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov.

Ruta Kezika komisijas priekšsēdētāja, mob. tel.:26117012

Antra Paegle komisijas sekretāre, mob. tel.: 29882786


Inese Līce komisijas locekle


Dzintra Burceva komisijas locekle


Ruta Auniņa komisijas locekle


Lilita Laiviņa komisijas locekle


Ligita Mickeviča komisijas locekle


922

Dikļu pagasta kultūras nams


"Straumes", Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.

Iveta Kļaviņa komisijas priekšsēdētāja, mob. tel.:28446300

Diāna Dubovija komisijas sekretāre, mob.tel.: 26349121


Inna Krēsliņa komisijas locekle


Sanita Dārziņa komisijas locekle


Ērika Ustupa komisijas locekle


Anita Arnīte komisijas locekle


Linda Kociņa- Raga komisijas locekle


926

Kocēnu novada dome


Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Lidija Reitere komisijas priekšsēdētāja, mob.tel.:26535092

Aiva Zirne komisijas sekretāre, mob.tel.: 26537660


Mārtiņš Adamsons komisijas loceklis


Ilona Burtnieka komisijas locekle


Agnese Allika komisijas locekle


Daiga Pētersone komisijas locekle


Valdis Eglītis komisijas loceklis


927

Rubenes pamatskola


Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Līga Henilāne komisijas priekšsēdētāja, 28349202

Anda Liezere komisijas sekretāre, mob.tel.:26404674


Santa Krasovska komisijas locekle


Līga Šmaukstele komisijas locekle


Vineta Vanaga komisijas locekle


Zane Bērziņa komisijas locekle


Dita Vanaga komisijas locekle


936

Kultūras un sporta centrs Vaidava


Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.

Solveiga Vantere komisijas priekšsēdētāja, mob.tel.: 28372824

Inguna Stepiņa komisijas sekretāre, mob.tel.:26588162


Vismants Priedīte komisijas loceklis


Guntars Jēkabsons komisijas loceklis


Dace Bauere komisijas locekle


Una Duge komisijas locekle


Druvis Vanters komisijas loceklis


940

Zilākalna pagasta pārvalde


Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov.

Inese Stepane komisijas priekšsēdētāja, mob.tel.:29157158

Daina Maņihina komisijas sekretāre, 28370862


Alla Reikmane komisijas locekle


Pēteris Rubenis komisijas loceklis


Sarmīte Krūza komisijas locekle


Iveta Derkača komisijas locekle


Liene Šelkovska komisijas locekle