Pašvaldība‎ > ‎

Pašvaldības iestādes un uzņēmumi

IESTĀDES:

 • Pašvaldības administrācija - Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4220, tālr.: 28675556;
 • Kocēnu pamatskola - Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads , LV - 4220, tālr.: 25708628;
 • Rubenes pamatskola - Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4227, tālr.: 29487602;
 • Ziemeļvidzemes pamatskola - Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV- 4228, tālr.: 64284035;
 • Jura Neikena Dikļu pamatskola - Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4223, tālr.: 64231840
 • Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis":
  • filiāle Kocēnos - Kalna iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4220, tālr.: 26856124;
  • filiāle Rubenē - Rūķu iela 3, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4227, tālr.: 26856124;
  • filiāle "Pīlādzītis" Bērzainē - "Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, LV-4208, tālr. 26856124;
 • Kocēnu novada bāriņtiesa - Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4220, tālr.: 27891660;
 • Sociālais dienests - Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4220, tālr.: 27891673.


PAŠVALDĪBA IR KAPITĀLDAĻU TURĒTĀJA ŠĀDĀS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS:

 • SIA "VTU Valmiera" - "Brandeļi", Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4220, tālr.: 64222021;
 • SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" - Rīgas iela 32, Valmiera, LV - 4201, tālr.: 64281250.

 • SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" - Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, tālr.: 26662735