Pašvaldība‎ > ‎

Pašvaldības iestādes un uzņēmumi

IESTĀDES:

 • Pašvaldības administrācija - Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV - 4220, tel.: 28675556;
 • Kocēnu pamatskola - Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov. ,LV - 4220, tel.: 64220350;
 • Rubenes pamatskola - Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV - 4227, tel.: 29487602;
 • Ziemeļvidzemes internātpamatskola - Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov., LV- 4228, tel.: 64284035;
 • Jaunburtnieku pamatskola - Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov., LV - 4208, tel.: 26393033;
 • Jura Neikena Dikļu pamatskola - Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov., LV - 4223, tel.: 64231840
 • PII „Auseklītis" - Kalna iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV - 4220, tel.: 64229266;
 • PII „Auseklītis" filiāle Rubenē - Rūķu iela 3, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV - 4227, tel.: 64230323;
 • Kocēnu novada bāriņtiesa - Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV - 4220, tel.: 27891660;
 • Sociālais dienests, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV - 4220, tel.: 27891673.


PAŠVALDĪBA IR KAPITĀLDAĻU TURĒTĀJA ŠĀDĀS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS:

 • SIA "VTU Valmiera" - "Brandeļi", Brandeļi, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV - 4220, tel.: 64222021;
 • SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" - Rīgas iela 32, Valmiera, LV - 4201, tel.: 64281250.

 • SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" -Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220