Pašvaldība‎ > ‎Pakalpojumi‎ > ‎

Rakšanas atļaujas

Kocēnu novada dome informē, ka pirms rakšanas darbu uzsākšanas darbu veicējam par tiem ir jāinformē konkrētā pagasta pārvalde, kuras teritorijā darbi tiks veikti, lai saņemtu Rakšanas atļauju. 

Rakšanas pieteikumu - atļauju pieprasa pēc Būvvaldē akceptēta būvprojekta - būvniecības ieceres (Paskaidrojuma raksts, Apliecinājuma karte, Būvprojekts) un izsniegtas būvdarbu uzsākšanas atļaujas.

1. Lai saņemtu rakšanas atļauju, jānosūta attiecīgā pagasta kontaktpersonai uz e-pastu īss apraksts, kurā jānorāda zemes gabala kadastra nr. un rakšanas darbu mērķis.

Kontakpersonas:

2. Pagasta kontaktpersona uz rakšanas darbu veicēja e-pastu nosūta Rakšanas atļaujas veidlapu ar norādi par nepieciešamajiem komunikāciju turētāju saskaņojumiem.

3. Rakšanas darbu veicējs, saņemot komunikāciju turētāju saskaņojumus, ar tiem ierodas klātienē pie pagasta kontakpersonas, kura saskaņo Rakšanas atļaujas darbus.