Pašvaldība‎ > ‎

PakalpojumiRakšanas atļaujas


E-pakalpojumi

E-iesniegumi
Ērtākai un ātrākai pakalpojumu saņemšanai un informācijas apmaiņai ar Kocēnu novada domi iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
e-pasts: info@kocenunovads.lv *
iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv

* elektroniskā pasta ziņojumiem pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst pārsniegt 5 megabaitus
* dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

"Kā oficiāli sazināties ar iestādi?" (www.latvija.lv)

Kocēnu novada dome nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Piedāvājam iespēju pakalpojumu pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu. Veidlapas iesnieguma aizpildīšanai ir pieejamas ŠEIT

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma par pakalpojumiem iesniegšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu: info@kocenunovads.lv

Sadaļa “Pakalpojumi” ir izstrādes procesā, informācija tiek sagatavota un tiks pievienota pakāpeniski!