Pašvaldība‎ > ‎

PakalpojumiRakšanas atļaujasPakalpojuma nosaukums 

Tūrisma informācijas sniegšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts 

Bezmaksas informācijas sniegšana par Kocēnu novada tūrisma iespējām - apskates vietām, atpūtas un izklaides, nakšņošanas, ēdināšanas iespējām, ekskursijām un gida pakalpojumiem, transporta pakalpojumiem, pasākumiem, interneta pieejas vietām, u.c. tūrisma informācijas un pakalpojumu sniedzējiem Kocēnu novadā un visā Latvijā. 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti 

Nav

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi 

Klātienē Kocēnu novada dome, Alejas ielā 8

Pa tālruni: +28644530

E-pasts: turisms@kocenunovads.lv

Pakalpojuma sniedzējs

Kocēnu novada dome

Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu novads, LV-4220

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

 

Pirmdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00; 

Otrdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00;

Trešdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00;

Ceturtdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00;

Piektdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.

E-pakalpojumi

E-iesniegumi
Ērtākai un ātrākai pakalpojumu saņemšanai un informācijas apmaiņai ar Kocēnu novada domi iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
e-pasts: info@kocenunovads.lv *
iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv

* elektroniskā pasta ziņojumiem pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst pārsniegt 5 megabaitus
* dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

"Kā oficiāli sazināties ar iestādi?" (www.latvija.lv)

Kocēnu novada dome nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Piedāvājam iespēju pakalpojumu pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu. Veidlapas iesnieguma aizpildīšanai ir pieejamas ŠEIT

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma par pakalpojumiem iesniegšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu: info@kocenunovads.lv

Sadaļa “Pakalpojumi” ir izstrādes procesā, informācija tiek sagatavota un tiks pievienota pakāpeniski!