Pašvaldība‎ > ‎Komitejas‎ > ‎

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
  • par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām.

Komitejas priekšsēdētājs:
Vineta Vintere

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: 
Ivars Jēkabsons

Komitejas locekļi:
Jānis Dainis
Ivars Ādamsons
Sandra Grīnliņa
Dainis Trēziņš
Inese Sudraba


Comments