Pašvaldība‎ > ‎Komisijas‎ > ‎

Lauksaimniecības zemju iegūšanai īpašumā komisija

Komisijas priekšsēdētājs: 
Jānis Grasbergs

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Daiga Pētersone

Komisijas locekļi: 

Roberts Ločmelis
Gunta Liepiņa
Svetlana Greka
Jānis Dainis

Sekretāre:
Gunta Leitmane


Pamatojoties uz likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta 5. daļu,  Pārejas noteikumu 10. punktu, Kocēnu novada domes Lauksaimniecības zemju  iegūšanas īpašumā komisijā 2017. gada 20. decembrī ir reģistrēti šādi darījumi:

2012. gada 12. jūnija Nekustamā īpašuma pirkuma līgums par īpašumu “Ceļtekas”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā;
2003. gada 2. jūnija Nekustamā īpašuma dāvinājuma līgums par īpašumu “Lejmuižnieki”, Bērzaines pagastā, Valmieras rajonā.

Comments