Pašvaldība‎ > ‎Komisijas‎ > ‎

Kocēnu novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Svetlana Greka

Komisijas sekretāre:
Dace Lizuma

Komisijas locekļi:
Daiga Adamsone
Kristīne Līdaka
Atis Keziks
Nataļja Zalāne
Elīna Upīte


Kocēnu novada Vēlēšanu komisijas kontaktinformācija:
  • Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Greka, tālr. 28303465, e-pasts: svetlana.greka@kocenunovads.lv;
  • Komisijas sekretāre Dace Lizuma, tālr. 26460313, e-pasts: dace.lizuma@kocenunovads.lv.


Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem
No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”.

Ko un kāpēc paredz likumu grozījumi?

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem.

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt – ja līdz kārtējām vēlēšanām ir palikuši vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši 9 – 24 mēneši, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Šāds risinājums, kā skaidro grozījumu autori, nepieciešams, lai ietaupītu līdzekļus jaunu vēlēšanu rīkošanai domes atlaišanas gadījumā.

Tāpat izmaiņas paredz – ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. Patlaban šis termiņš ir 15 mēneši. Grozījumu autori norāda – nav pieļaujams, ka tik ilgu laiku pašvaldību vada cilvēki bez vēlētāju dota mandāta.

Piemēram, ja notiktu pašvaldības domes ārkārtas vēlēšanas, šie grozījumi ļautu to ievēlēt uz vairāk nekā pieciem gadiem. Uz tik ilgu termiņu domi nevarētu ievēlēt kārtējās vēlēšanās, kas paredzētas jau nākamgad. (Plašāks izklāsts LV portāla publikācijā – “Kā tiek ievēlēta jauna pašvaldības dome, ja esošā ir atlaista”.)

Svarīgi - parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu!

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Kocēnu novada iedzīvotājiem būs iespēja parakstīties sešās parakstu vākšanas vietās Kocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:

  • Bērzaines pagasta pārvaldē (“Pīlādži”, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, LV-4208);
  • Dikļu pagasta pārvaldē (“Grāvelsiņi”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223);
  • Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā Kocēnos (Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220);
  • Kocēnu sporta skolas Rubenes sporta namā (Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227);
  • Vaidavas pagasta pārvaldē (Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228);
  • Zilākalna pagasta pārvaldē (Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, LV-4222).

Parakstu vākšanas vietu darba laiks:

  • pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00;
  • otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta saskaņā ar šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu. Iesniegumus varēs iesniegt parakstu vākšanas vietās. Kocēnu novada Vēlēšanu komisijas kontaktinformācija: komisijas priekšsēdētāja Svetlana Greka, tālr. 28303465, e-pasts: svetlana.greka@kocenunovads.lv; komisijas sekretāre Dace Lizuma, tālr. 26460313, e-pasts: dace.lizuma@kocenunovads.lv.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība).

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

Apturētie likumi:

Spēkā esošās attiecīgo likumu redakcijas:
Comments