Pašvaldība‎ > ‎Komisijas‎ > ‎

Ārpus meža zemēm augošo koku ciršanai saņemto iesniegumu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Raitis Sīmanis

Komisijas locekļi:

Jānis Dainis
Ivars Jēkabsons
Atis Keziks
Anita Žogla
Atis Antons
Līga Šmaukstele

Sekretārs:
Gunta Leitmane

NOLIKUMS

Lēmums par Ārpus meža zemēm augošo koku ciršanai saņemto iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 25. jūl. 23:31
Comments