Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles


Kocēnu novada dome organizē īpašumu izsoles:

* Nekustamā īpašuma- zemes vienības "Rasas" , Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadstra apzīmējums 9644004 0031) nomas tiesību izsole - 2017. gada 5. septembrī plkst. 10.00;
Lēmums (pdf.)
Izsoles noteikumi (pdf.)
* Nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Nr. 13 "Pīlādži", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsole- 2017. gada 5. septembrī plkst. 10.30.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kocēnu novada domes mājaslapā www.kocenunovads.lv
Lēmums (pdf.)
Izsoles noteikumi (pdf.)
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 27. jūn. 04:58
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 27. jūn. 04:57
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 7. aug. 03:47
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 7. aug. 03:48
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 7. aug. 03:50
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 7. aug. 03:51
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:51
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:33
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:47
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:55
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:36
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 4. apr. 04:59
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 6. apr. 02:00
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 13. maijs 05:22
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 13. maijs 05:24
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 13. maijs 05:24
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 13. maijs 05:24
Comments