Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles- Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā – izsoles sākumcena EUR 2 300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 18.05.2017. plkst. 14-30, pieteikšanās termiņš līdz 09.05.2017. plkst. 16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021300, 67021348, 67021413.

-  Tiek rīkota nekustamā īpašuma “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9664 015 0182, (zemes vienība ar platību 0,9818 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,8791 ha), pirmā elektroniskā izsole. Izsoles sākumcena 4300,00 EUR. Izsoles sākuma datums ir 2017. gada 14. marts un noslēguma datums ir 2017. gada 13. aprīlis plkst. 13:00. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 3. aprīlim plkst. 23:59 iemaksā nodrošinājumu 430,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājs Zanes Filatovas norēķinu kontā. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē – https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi:

https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Tālrunis uzziņām 64233277

- Tiek rīkota nekustamā īpašuma “Šalkas”, Dikļos, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9652 005 0338, (1/2 domājamā daļa no zemes vienības ar platību 0,1572 ha, dzīvojamā māja), pirmā elektroniskā izsole. Izsoles sākumcena 6100,00 EUR. Izsoles sākuma datums ir 2017. gada 28. februāris un noslēguma datums ir 2017. gada 30. marts plkst. 13:00. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2017. gada 20. martam plkst. 23:59 iemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 610,00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē – https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi:

https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Tālrunis uzziņām 64233277

- Kocēnu novada dome rīko pašvaldībai piederošo īpašumu


NOMAS TIESĪBU IZSOLES :

* Nekustamais īpašums (būve- laivu māja) “Osta”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Izsole notiks 2017. gada 27. martā plkst. 10.00;


* Zemes vienība “Straumēni”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9688 001 0070).

Izsole notiks 2017. gada 27. martā plkst. 10.30;

NOTEIKUMI (PDF.)

* Zemes vienība “Straumēni”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums Nr. 9688 001 0069).

Izsole notiks 2017. gada 27. martā plkst. 11.00.

Izsoles notiek Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos.

NOTEIKUMI (PDF.)

Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus :


1. Ēku (būvju) nekustamā īpašuma “Pienenes”, Dikļos, Dikļu pagastā kopīpašuma domājamās daļas (kadastra Nr. 9652 505 0022);


2. Nekustamo (dzīvokļa) īpašumu “Ludzēni”- 1, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā ar kopējo platību 25,7 m2 .


Izsoles notiks : 2017. gada 12. aprīlī :

plkst. 10.00 – īpašumam “Pienenes”, Dikļos, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā

plkst. 10.30- dzīvokļa īpašumam “Ludzēni”- 1 , Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā


Izsoles notiek Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos.Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:51
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:33
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:47
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:55
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:36
Comments