Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles


Kocēnu novada dome rīko pašvaldībai piederošo īpašumu izsoles:Parka iela 10, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma - zemes vienības kadastra apzīmējums 96640080535, platība 2000 m2 .
Izsole 2017. gada 13. decembrī plkst. 10.00 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena - 8 500,00 EUR.“Dikļu skola”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, nekustāmā īpašuma – zemes vienības kadastra apzīmējums 96520050281, platība 0,8 ha.
Izsole 2018. gada 10. janvārī plkst. 10.00 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).“Centrs”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, nekustāmā īpašuma – zemes vienības kadastra apzīmējums 96440050235, platība 0,7 ha.
Izsole 2018. gada 10. janvārī plkst. 10.30 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).


“Centrs”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, nekustāmā īpašuma – zemes vienības kadastra apzīmējums 96440050235, platība 0,4 ha.
Izsole 2018. gada 10. janvārī plkst. 11.00 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā – izsoles sākumcena EUR 1 840.00, nodrošinājums EUR 184.00, izsole 25.01.2018. plkst. 11-30. 

Pieteikšanās termiņš līdz 11.01.2018. plkst. 16-00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300. 


Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 4. okt. 06:54
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 4. okt. 06:49
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 06:52
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 07:00
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 06:52
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 07:00
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 06:39
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 06:39
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 3. nov. 05:14
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 3. nov. 05:14
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 3. nov. 05:10
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 3. nov. 05:10
Comments