Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles


Kocēnu novada dome rīko pašvaldībai piederošo īpašumu izsoles:

*Zemes vienībai “Dauguļu skola”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9652 006 0201) 2018. gada 30. maijā plkst. 14.00;


* Zemes vienības daļai “Kalnciemi-1”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9688 002 0068) 2018. gada 30. maijā plkst. 14.30.


Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties Kocēnu novada domes mājaslapā www.kocenunovads.lv


Kocēnu novada dome atsavina nekustamos
īpašumus, pārdodot atklātā izsolē :

* Dzīvokļa īpašums Imanta iela 8-6, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā. Izsole notiks 2018. gada 13. jūnijā plkst. 14.00;


* Dzīvokļa īpašums Nr. 7, “Ābeles”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā. Izsole notiks 2018. gada 13. jūnijā plkst. 14.30.
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 15. maijs 00:42
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 15. maijs 00:42
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 15. maijs 00:44
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 15. maijs 00:44
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 15. maijs 00:44
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 15. maijs 00:44
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 15. maijs 00:44
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 15. maijs 00:44
Comments