Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles

Kocēnu novada dome atsavina un pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli malkas apkures katlu AK1000.

Izsoles sākumcena – 12 790,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro).

Objekta izsole notiks Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā  2. stāva sēžu zālē. 2019.gada 30.jūlijā plkst. 10.00.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 29.jūlijā plkst. 15.00.