Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles

Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus – neapbūvētus zemes gabalus individuālo dzīvojamo māju būvniecībai, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli: 
 • Liepu ielā 9, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1583 m² platībā;
 • Liepu ielā 11, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1583 m² platībā;
 • Liepu ielā 13, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1584 m² platībā.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena: 
 • Liepu iela 9: 7 400,00 EUR;
 • Liepu iela 11: 6 900,00 EUR;
 • Liepu iela 13: 7 400,00 EUR. 
Izsoļu norises datumi un laiki:
 • Liepu iela 9: 12. jūnijā plkst. 10.00;
 • Liepu iela 11: 12. jūnijā plkst. 10.30;
 • Liepu iela 13: 12. jūnijā plkst. 11.00.
Noteikumi un domes sēdes lēmums:
Dalībai izsolē jāreģistrējas līdz 11. jūnijam plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Kocēnu novada dome 2019. gadā paredzējusi finanšu līdzekļus maģistrālo  komunikāciju tīklu (ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, gāze) projektēšanai un būvniecībai Liepu ielā.Kocēnu novada dome atsavina kustamo mantu – izcērtamu koksni pašvaldības īpašumā esošajās mežu platībās:
 • “Bebrīši”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9644 001 0042), izcērtamās koksnes krāja 469,70 m3, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles objekta sākuma cena – 10150,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 14. maijā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. 
LĒMUMS      NOTEIKUMI      LĪGUMS
 • “Dzelzkalni”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 012 0012), izcērtamās koksnes krāja 175,79 m3, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles objekta sākuma cena – 5955,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 14. maijā plkst. 10.30 Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
LĒMUMS      NOTEIKUMI       LĪGUMS
 • “Jaunstrauti”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9644 001 0041), izcērtamās koksnes krāja 435,34 m3, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles objekta sākuma cena – 11194,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 14. maijā plkst. 11.00 Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
LĒMUMS      NOTEIKUMI       LĪGUMSPrivatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 4  “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā.

Izsoles sākumcena  920, 00 EUR, nodrošinājums 92,00 EUR, izsole 22.05.2019. plkst. 10.00.

Pieteikšanās līdz 09.05.2019. plkst. 16.00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.