Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles

Kocēnu novada dome rīko apbūves tiesību izsoli tai piederošam nekustamajam īpašumam - zemes vienībai Sējēju ielā 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā Kocēnu novadā.

Kadastra apzīmējums: 9664 008 0551, platība: 0,1468 ha.

Nekustamā īpašuma apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – īslaicīgās apmešanās ēkas (kods 1212) un citas palīgēkas (kods 1274). Apbūves tiesības termiņš: 25 gadi no apbūves tiesību līguma noslēgšanas brīža.

Apbūves tiesību izsoles sākumcena: 140,00 eiro gadā.

Izsole notiks 2020. gada 18. decembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijā, 2. stāva zālē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 17. decembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

KARTE 
(meklētājā jāievada kadastra numurs 9664 008 0551)Kocēnu novada dome rīko apbūves tiesību izsoli tai piederošam nekustamajam īpašumam - zemes vienībai Sējēju ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā Kocēnu novadā.

Kadastra apzīmējums: 9664 008 0552, platība: 0,14 ha.

Nekustamā īpašuma apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – īslaicīgās apmešanās ēkas (kods 1212) un citas palīgēkas (kods 1274). Apbūves tiesības termiņš: 25 gadi no apbūves tiesību līguma noslēgšanas brīža.

Apbūves tiesību izsoles sākumcena: 85,00 eiro gadā.

Izsole notiks 2020. gada 18. decembrī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijā, 2. stāva zālē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 17. decembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.


KARTE 
 (meklētājā jāievada kadastra numurs 
9664 008 0552)


Kocēnu novada dome nodod
īres tiesību izsolei divistabu dzīvokli Miera ielā 3-2, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā.

Dzīvokļa platība: 55,60 m². Kadastra apzīmējums: 9696 001 0095 001 002.

Īres tiesību izsoles sākumcena ir 350,00 eiro.

Īres tiesību nosolītā summa ir vienreizējs maksājums un maksa par šajā sludinājumā minētās dzīvojamās telpas īri un maksu par komunālajiem pakalpojumiem maksājama atbilstoši Kocēnu novada domes un SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” lēmumiem.

Izsole notiks 2020. gada 18. decembrī plkst. 13.30 Kocēnu novada domes administrācijā, 2. stāva zālē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 17. decembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.


Kocēnu novada dome nodod
īres tiesību izsolei divistabu dzīvokli Valmieras ielā 13-7, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā.

Dzīvokļa platība: 44,90 m². Kadastra apzīmējums: 9696 001 0068 001 007.

Īres tiesību izsoles sākumcena ir 350,00 eiro.

Īres tiesību nosolītā summa ir vienreizējs maksājums un maksa par šajā sludinājumā minētās dzīvojamās telpas īri un maksu par komunālajiem pakalpojumiem maksājama atbilstoši Kocēnu novada domes un SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” lēmumiem.

Izsole notiks 2020. gada 18.decembrī plkst. 14.00 Kocēnu novada domes administrācijā, 2. stāva zālē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 17. decembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.