Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles


- Kocēnu novada dome nolēmusi atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 19, Kultūras ielā 19, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 9696001008001) - 718/12540, kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 96960010080) – 718/12540, platība,lielums – 70,5m², rīkojot atklātu mutisku trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles nosacīto sākumcenu par 10%.

Izsoles noteikumi šeit


- Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā – izsoles sākumcena EUR 2 300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 18.05.2017. plkst. 14-30, pieteikšanās termiņš līdz 09.05.2017. plkst. 16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021300, 67021348, 67021413.- Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus :


1. Ēku (būvju) nekustamā īpašuma “Pienenes”, Dikļos, Dikļu pagastā kopīpašuma domājamās daļas (kadastra Nr. 9652 505 0022);


2. Nekustamo (dzīvokļa) īpašumu “Ludzēni”- 1, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā ar kopējo platību 25,7 m2 .


Izsoles notiks : 2017. gada 12. aprīlī :

plkst. 10.00 – īpašumam “Pienenes”, Dikļos, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā

plkst. 10.30- dzīvokļa īpašumam “Ludzēni”- 1 , Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā


Izsoles notiek Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos.Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:51
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:33
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:47
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:55
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:36
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 4. apr. 04:59
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 6. apr. 02:00
Comments