Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles


Kocēnu novada pašvaldība nodod īres tiesību izsolei nekustamo īpašumu: 
Valmieras ielā 13-13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā.

Izsoles sākuma summa: 150,00 EUR

Izsole notiks 2018. gada 28. augustā plkst. 10:00, Kocēnu novada domes telpās, 2. stāva zālē, Alejas ielā 8, Kocēnos

Izsoles Lēmums ŠEIT
Izsoles Noteikumi ŠEITElektroniskās izsoles:

Tiek rīkota nekustamā īpašuma “Mildas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9664 013 0059, un kustamās mantas (zemes vienība ar platību 0,3175 ha, viena saimniecības ēka, kustamā manta (pamatlīdzekļi un krājumi)), otrā elektroniskā izsole ar lejupejošā soļa iespēju. Izsoles sākumcena 406 190,00 EUR. Izsoles sākuma datums ir 2018. gada 20. jūlijs un noslēguma datums ir 2018. gada 20. augusts plkst. 13:00.  Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 9. augustam plkst. 23:59 iemaksā nodrošinājumu un dalības maksu 40 639,00 EUR maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MEFA”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103037120, norēķinu kontā: LV52 PARX0013207010001, AS “Citadele banka. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē – https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi:

Tālrunis uzziņām 29975584

Tiek rīkota nekustamā īpašuma “Imanta iela 18”, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9696 001 0082, (zemes vienība ar platību 0,3175 ha un trīs saimniecības ēkas), otrā elektroniskā izsole. Izsoles sākumcena 5775,00 EUR. Izsoles sākuma datums ir 2018. gada 31. jūlijs un noslēguma datums ir 2018. gada 30. augusts plkst. 13:00.  Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 20. augustam plkst. 23:59 iemaksā nodrošinājumu un dalības maksu 790,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājs Zanes Filatovas norēķinu kontā. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi:

Tālrunis uzziņām 64233277

Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 4. jūn. 23:46
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 6. aug. 01:26
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 6. aug. 01:26
Comments