Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles


Kocēnu novada dome atsavina tai piederošo nekustamo īpašumu “Cimpēnu kūts”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra Nr. 9664 006 0083) ar kopējo platību 371 m² un kūts ēkas kopējo platību 117,3 m² (kadastra apzīmējums 9664 006 0083 001).

Izsoles sākuma cena: 500 eiro.

Izsole notiks 2021. gada 16. martā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2021. gada 15. martam plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

IZSOLES NOTEIKUMI UN DOMES LĒMUMS