Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles

Kocēnu novada dome organizē zemes nomas tiesību izsoli pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Veczeltiņi 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Kadastra numurs 9664 013 0024, kopējā platība 1,0 ha. Izsoles sākumcena: 70,00 eiro/gadā, izsoles minimālais solis – 20,00 eiro. Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi.

Izsole notiks 29. aprīlī plkst. 10.00, reģistrācija dalībai izsolē līdz 28. aprīlim plkst. 16.00 attālināti ŠEIT.

NOTEIKUMI LĒMUMS

  KARTE  (meklētājā jāievada kadastra numurs 9664 013 0024)

Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!


Tiek rīkota nekustamā īpašuma – dzīvokļa Imanta ielā 8-7, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9696 900 0246, (divistabu dzīvoklis 56,5 m²), pirmā elektroniskā izsole. Izsoles sākumcena 4500,00 EUR. Izsoles sākuma datums ir 2020. gada 12. marts un noslēguma datums ir 2020. gada 14. aprīlis plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 1. aprīlim plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma un dalības maksa 470,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājs Zanes Filatovas norēķinu kontā. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē – https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi:
https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Tālrunis uzziņām 64233277


Kocēnu novada dome organizē pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības “Jaunteikas”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, atsavināšanu, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Zemes vienības platība: 1238 m2, kadastra apzīmējums 9652 005 0483. Izsoles sākuma cena: 3230 eiro. Izsole notiks 8. aprīlī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 7. aprīlim plkst. 16.00 attālināti ŠEIT.


  KARTE  (meklētājā jāievada kadastra numurs 9652 005 0483)

Tālr. uzziņām: 28675556.