Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles

Kocēnu novada pašvaldība rīko atkārtotu nomas tiesību izsoli telpām vēsturiskajā Kokmuižas pils kompleksa teritorijā – nekustamajā īpašumā “Alejas” ar adresi Jāņa Ķenča iela 3 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads. Telpu kopējā platība ir 250,7 m2.

Nekustamais īpašums atrodas vēsturiskajā Kokmuižas pils kompleksa teritorijā, kurā izvietota Kokmuižas pils, labiekārtotā Kokmuižas promenāde ar lapeni, strūklaku un skatu terasi, savukārt otrpus ielai atrodas topošais Kokmuižas brūzis.

Izsolē piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas, iesniedzot apliecinājumu par gatavību līdz 2023. gada 31. augustam izveidot vismaz trīs jaunas darba vietas un veikt nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (iekārtās, infrastruktūrā, piegulošās teritorijas labiekārtošanā) ne mazāk kā 10 000 eiro apmērā, kā arī apliecinājumu par gatavību uzsākt komercdarbību (ražošanu, pakalpojumu sniegšanu) iznomātajās telpās viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma telpu nomas līguma noslēgšanas. Tāpat iesniedzama arī koncepcija, kurā izsoles pretendents iepazīstina ar plānotās komercdarbības veidu nomātajās telpās.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena ir 0,80 EUR/m2 bez PVN mēnesī. Izsoles minimālais solis – 0,10 EUR/m2 bez PVN.

Telpu nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiks slēgts uz 10 gadiem.

Izsole notiks 2020. gada 30. septembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 29. septembrim plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā, Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.

Kontaktpersona: Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle, tālr. 26141003, e-pasts: evija.nagle@kocenunovads.lv

Objekta apskate dabā iespējama, sazinoties ar Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamo īpašumu speciālisti Ilzi Vikmani, tālr. 27321437, e-pasts: ilze.vikmane@kocenunovads.lv.

Plašāka informācija par izsoles norisi pieejama NOTEIKUMOS.Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Valmieras ielā 5-5, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli.

Dzīvokļa platība: 53,1 m2, kadastra Nr. 9696 900 0250.

Izsoles sākumcena: 6560,00 EUR.

Izsole notiks 14. oktobrī plkst. 11.00 pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 13. oktobrim plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 1. stāvā – Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.

Dzīvokli iespējams apskatīt, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Žoglu, tālr. 26345207.

DZĪVOKĻA FOTOGRĀFIJAS
IZSOLES NOTEIKUMIKocēnu novada dome organizē atklātu izsoli ar augšupejošu soli koksnei pašvaldībai piederošās cirsmas “Lāči”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 0050257) 361. kvartālā: 
  • 5., 6., 9. un 10. nogabala kopējā platība - 4,31 ha, cirtes veids - sanitara kopsanas cirte, izcertamo koku skaits – 220 gabali, pārdodamās koksnes daudzums – 99,14 m3;
  • 1. un 3. nogabala kopējā platība – 1,71 ha, cirtes veids – krājas kopšanas cirte, izcērtamo koku skaits – 707 gabali, pārdodamās koksnes daudzums – 103,38 m3.
Izsoles sākuma cena: 3460 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 30. septembrī plkst. 11.30 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 29. septembrim plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā, Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.


PIETEIKUMS