Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles
Kocēnu novada dome atsavina nekustamos
īpašumus, pārdodot atklātā izsolē :

*Zemes vienībai Avotu iela 1, Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9644 005 0304 001) 2018. gada 10. jūlijā plkst. 10.00;

Elektroniskās izsoles:


Tiek rīkota nekustamā īpašuma “Imanta iela 18”, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9696 001 0082, (zemes vienība ar platību 0,3175 ha un trīs saimniecības ēkas), pirmā elektroniskā izsole. Izsoles sākumcena 7700,00 EUR. Izsoles sākuma datums ir 2018. gada 5. jūnijs un noslēguma datums ir 2018. gada 5. jūlijs plkst. 13:00.  Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 25. jūnijam plkst. 23:59 iemaksā nodrošinājumu 770,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājs Zanes Filatovas norēķinu kontā. 


Tiek rīkota nekustamā īpašuma “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9664 015 0182, (zemes vienība ar platību 0,9818 ha), pirmā elektroniskā izsole. Izsoles sākumcena 2800,00 EUR. Izsoles sākuma datums ir 2018. gada 12. jūnijs un noslēguma datums ir 2018. gada 12. jūlijs plkst. 13:00.  Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 2. jūlijam plkst. 23:59 iemaksā nodrošinājumu un dalības maksu 300,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājs Zanes Filatovas norēķinu kontā. 


 Tiek rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Upmaļi”-2, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9664 900 0436, (dzīvoklis ar kopējo platību 35,8 m² un kopīpašuma 358/3588 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala), pirmā elektroniskā izsole. Izsoles sākumcena 6300,00 EUR. Izsoles sākuma datums ir 2018. gada 12. jūnijs un noslēguma datums ir 2018. gada 12. jūlijs plkst. 13:00.  Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 2. jūlijam plkst. 23:59 iemaksā nodrošinājumu un dalības maksu 650,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājs Zanes Filatovas norēķinu kontā.


 Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē – https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālrunis uzziņām 64233277
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 4. jūn. 23:46
Comments