Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles

Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – zemes vienību Parka ielā 10, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 008 0535) 2000 m2 platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta sākuma cena – 8500 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 31. janvārī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Ċ
Elīna Upīte,
2018. gada 30. nov. 02:08
Ċ
Elīna Upīte,
2018. gada 30. nov. 02:08
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 1. nov. 01:27
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 1. nov. 01:27
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 1. nov. 01:17
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 1. nov. 01:17
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 4. janv. 03:51