Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles


Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu:

Nekustamo īpašumu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 96640080273) “Ridēnu šķūnis”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kas sastāv no zemes vienības 1622 m² platībā.
Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena – 2700,- EUR.
Izsole notiks 2017. gada 2. augustā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kocēnu novada domes mājas lapā:
www.kocenunovads.lv.

Lēmums (odt.)


ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 27. jūn. 04:58
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 27. jūn. 04:57
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:51
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:33
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:47
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 8. marts 06:55
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:36
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 4. apr. 04:59
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 6. apr. 02:00
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 13. maijs 05:22
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 13. maijs 05:24
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 13. maijs 05:24
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 13. maijs 05:24
Comments