Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles

Kocēnu novada dome organizē atklātu izsoli ar augšupejošu soli koksnei Kocēnu novada pašvaldībai piederošās cirsmas “Krastkalni”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā 632. kvartāla 1., 2. un 3. nogabalā. Platība: 2,5 ha, cirtes veids: kailcirte, izcērtamo koku skaits: 1939 gabali, pārdodamās koksnes daudzums: 738,64 m3, apstiprinātā kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena: 12 337 EUR. Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 10.00 Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 11. februāra plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā. Izsoles noteikumi publicēti www.kocenunovads.lv

LĒMUMS   NOTEIKUMI   VEIDLAPAKocēnu novada dome organizē atkārtotas nomas tiesību izsoles zemes vienībām:
 • Arāju ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Platība: 2,53 ha, kadastra nr. 9664 008 0351. Izsoles sākumcena gadā: 253,00 EUR (bez PVN), izsoles minimālais solis: 20 eiro. Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi. Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 11.30 pašvaldības administrācijā, reģistrācija dalībai izsolē līdz 11. februāra plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā;  LĒMUMS   NOTEIKUMI 

 • Bērzu ielā 11, Kocēnos, Kocēnu pagastā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Platība: 2,13 ha, kadastra nr. 9664 008 0562. Izsoles sākumcena gadā: 192,00 eiro (bez PVN), izsoles minimālais solis: 20 eiro. Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi. Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 11.00 pašvaldības administrācijā, reģistrācija dalībai izsolē līdz 11. februāra plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā. LĒMUMS   NOTEIKUMI Kocēnu novada dome atsavina pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Valmieras ielā 3 – 8, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot atklātā izsolē.

Informācija par izsoles objektu: kopīpašuma domājamā daļa no būvēm un zemes – 527/6906, kadastra Nr. 9696 900 0227, platība: 54,0 m².

Īpašuma izsoles sākuma cena: 4870,00 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 8. janvārī plkst. 14.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā. 
Kocēnu novada dome rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli  Kocēnu novada pašvaldībai piederošai cirsma “ZK kūdra 2”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā.

“ZK kūdra 2”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 2.kvartāla 3.nogabalā:
 • platība 0,43 ha;
 • cirtes veids – kailcirte;
 • izcērtamo koku skaits – 366 gabali;
 • pārdodamās koksnes daudzums 99,08 m3;
“ZK kūdra 2”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 2.kvartāla 7.nogabalā:
 • platība 0,78 ha;
 • cirtes veids – kailcirte;
 • izcērtamo koku skaits – 577 gabali;
 • pārdodamās koksnes daudzums 183,09 m3.
Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3809,00 EUR. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.


Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 8. janvārī plkst. 11.00Kocēnu novada dome rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli  Kocēnu novada pašvaldībai piederošai cirsma “ZK kūdra 8”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā.

“ZK kūdra 8”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 8. kvartāla 18. nogabalā:
 • platība: 2,24 ha;
 • cirtes veids: kailcirte;
 • izcērtamo koku skaits: 1787 gabali;
 • pārdodamās koksnes daudzums: 409,70 m3;
“ZK kūdra 8”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 8. kvartāla 9. nogabalā:
 • platība: 1,52 ha;
 • cirtes veids: kailcirte;
 • izcērtamo koku skaits: 994 gabali;
 • pārdodamās koksnes daudzums: 327,60 m3.
Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 11 036,00 EUR. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.


Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 8. janvārī plkst. 10.30Kocēnu novada dome rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli  Kocēnu novada pašvaldībai piederošai cirsma “ZK kūdra 9”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, izcērtamās koksnes krāja 275,34 m3.

“ZK kūdra 9”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 9. kvartāla 2.nogabalā:
 • platība: 1,84 ha;
 • cirtes veids: kailcirte;
 • izcērtamo koku skaits: 900 gabali;
 • pārdodamās koksnes daudzums: 275,34 m3.
Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3809,00 EUR. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.


Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 8. janvārī plkst. 10.00
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 3. okt. 23:45
Ċ
253.pdf
(463k)
Elīna Upīte,
2019. gada 3. okt. 23:45
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 3. okt. 23:45
Ċ
254.pdf
(377k)
Elīna Upīte,
2019. gada 3. okt. 23:45
Ċ
261.pdf
(447k)
Elīna Upīte,
2019. gada 3. okt. 23:45
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 3. okt. 23:45
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 14. nov. 02:57
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 14. nov. 02:57
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 14. nov. 03:03
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 14. nov. 03:03
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 14. nov. 03:04
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 14. nov. 03:05
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 14. nov. 03:11
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 14. nov. 03:11
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 7. janv. 01:47
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 7. janv. 01:47
ĉ
Elīna Upīte,
2020. gada 7. janv. 01:47
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 7. janv. 01:47
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 7. janv. 01:47
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 7. janv. 01:47
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 7. janv. 01:47
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 17. dec. 00:28