Pašvaldība‎ > ‎

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss

Lai atbalstītu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, kā arī veicinātu sadarbību ar neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, Kocēnu novada dome izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas , fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 (pieci) dalībnieki (turpmāk – pretendents) un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2017.gada 28.aprīlim.

Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2017. gada 30. decembrim.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā  un lejupielādējama šeit (word doc.)

Papildus informācija:

Kristīne Līdaka
Kocēnu novada domes
Attīstības nodaļas vadītas vietniece
E-pasts: kristine.lidaka@kocenunovads.lv
Komentāri
ĉ
Inese Pabērza,
2017. gada 30. marts 03:53
ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 28. marts 23:39
Comments