Pašvaldība‎ > ‎

Dzīvokļu jautājumu palīdzība

Kocēnu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, piedāvā dažādus palīdzības veidus, un viens no tiem ir pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.

Kocēnu novada pašvaldības īpašumā esošais dzīvojamais fonds:

Jautājumus, kas saistīti ar palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izskata un lēmumus pieņem Kocēnu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisija.


Pašvaldība palīdzību nodrošina, pamatojoties uz:

Likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Saistošie noteikumi

Likumu „Par dzīvojamo telpu īri”


Papildu informācija:
Nekustamā īpašuma speciāliste Ilze Vikmane
Tālr.nr.: 27321437
E-pasts:  ilze.vikmane@kocenunovads.lv
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 31. janv. 22:29
Comments