Pašvaldība‎ > ‎Domes sēdes‎ > ‎

Domes sēžu arhīvsSēžu arhīvs šobrīd ir migrācijas procesā uz šo lapu ...

(Pagaidām pieejams novada domē)

Kocēnu novada domes sēdēs pieņemtie lēmumi

          2015. gads

 

Nr. p.k. Sēdes norises datums  
Ārkārtas sēde Nr. 1. 06.01.2015.
 2.15.01.2015.
 3.05.02.2015.

 

 

           2014. gads

 Nr. p.k.

Sēdes norises datums 
 Ārkārtas sēde Nr. 1
15.01.2014.
 2. 16.01.2014.
  Ārkārtas sēde Nr. 3
03.02.2014.
 4. 
06.02.2014.
 5. 27.02.2014.
 6. 
20.03.2014.
 7.10.04.2014.
 8.30.04.2014.
 9.22.05.2014.
10.
12.06.2014. 
 11.03.07.2014.
 12.31.07.2014.
13.
21.08.2014. 
 14.11.09.2014.
Ārkārtas sēde Nr. 15.29.09.2014.
 16.02.10.2014. 
17.
23.10.2014. 
 18.13.11.2014.

 

 

 

2013. gads

Nr.p.k.  
Sēdes norises datums
 1. 16.01.2013.
 Ārkārtas sēde Nr. 1 30.01.2013.
 2.
 3.28.02.2013.
 4.20.03.2013.
 5.10.04.2013.
 6.30.04.2013.
 7.22.05.2013.
 8.12.06.2013.
 9.26.06.2013.
10.10.07.2013. 
 Ārkārtas sēde Nr. 2
06.08.2013. 
 11.08.08.2013.
 12.29.08.2013.
 13.18.09.2013.
Ārkārtas sēde Nr. 330.09.2013. 
 14.10.10.2013.
15.
31.10.2013. 
 Ārkārtas sēde Nr. 6
13.11.2013.
 16.21.11.2013.
17.
12.12.2013. 

 

2012. gads

Nr.p.k. 
Sēdes norises datums 
1.
18.01.2012. 
2. 
 08.02.2012.
Ārkārtas sēde Nr. 1
15.02.2012.
 3.27.02.2012.
 4.21.03.2012.
 5.11.04.2012.
 6.28.04.2012.
 7.
8.
13.06.2012.
9.
22.06.2012. 
10.
18.07.2012. 
11.
08.08.2012. 
12.
29.08.2012. 
13.
19.09.2012.
Ārkārtas sēde Nr.4
28.09.2012. 
 14.10.10.2012.
 15. 31.10.2012.
 16. 21.11.2012.
 17. 13.12.2012.

2011. gads

Nr.p.k. 
Sēdes norises datums 
1.
18.01.2011. 
2.
02.02.2011. 
3.
22.02.2011. 
4.
16.03.2011. 
5.
06.04.2011. 
6.
27.04.2011. 
7.
18.05.2011. 

Ārkārtas sēde Nr.3 

01.06.2011. 
8.
08.06.2011. 
9.
06.07.2011. 
10.
27.07.2011. 
11.
17.08.2011. 
12.
07.09.2011. 
13.
28.09.2011. 
14.
19.10.2011.
15.
09.11.2011.
16.
29.11.2011. 
17.
21.12.2011. 
Ārkārtas sēde Nr.5
28.12.2011.
  

2010. gads

Nr.p.k. 
Sēdes norises datums 
18. 
28.10.2010.
19.
10.11.2010. 
20.02.12.2010.
21.
15.12.2010. 
22.
29.12.2010. 
Comments