Pašvaldība‎ > ‎

Domes sēdes

Kocēnu novada domes sēdēs pieņemtie lēmumi

2017.gads

 Nr.p.k.  Darba kārtība
 Sēdes lēmumi
 Audio
 17. 23.11.2017. Lēmumi Audio
 16.  26.10.2017. Lēmumi Audio
Tehnisku iemeslu dēļ, daļējs domes sēdes ieraksts
 Ārkārtas sēde Nr.15 04.10.2017. Lēmumi Audio
 14.  28.09.2017. LēmumiAudio 
 13.
 30.08.2017.
 Lēmumi Audio
 12. 27.07.2017.
Lēmumi
 Audio
 11. 26.06.2017. Lēmumi Audio
 10. 15.06.2017. Lēmumi Audio
 9.
25.05.2017. Lēmumi Audio
Ārkārtas sēde Nr.8 12.05.2017. Lēmums Audio
 7.27.04.2017
 Lēmumi Audio
 6. 23.03.2017. Lēmumi Audio
Ārkārtas sēde Nr.5 10.03.2017. Lēmumi Audio
 4. 23.02.2017. Lēmumi Audio
 Ārkārtas sēde Nr.3 22.02.2017. Lēmums Audio
 2.
 19.01.2017. Lēmumi Audio
Ārkārtas sēde Nr.1 
 06.01.2017. Lēmums
 Audio

2016. gads

 Nr.p.k. Darba kārtība
Sēdes lēmumi
Audio
1. 21.01.2016. Lēmumi Audio
 Ārkārtas sēde Nr. 2  03.02.2016.  Lēmumi Audio
 3. 18.02.2016. Lēmumi  Audio 
 Ārkārtas sēde Nr. 4 10.03.2016. Lēmums  Audio 
5.  17.03.2016. Lēmumi  Audio 
6. 21.04.2016. Lēmumi Audio 
Ārkārtas sēde Nr. 7  28.04.2016. Lēmums Audio 
Ārkārtas sēde Nr. 8 12.05.2016.  Lēmumi  Audio 
 9. 19.05.2016. Lēmumi Audio 
 Ārkārtas sēde Nr. 10 01.06.2016.  Lēmum Audio
11.  15.06.2016. Lēmumi  Audio 
12. 21.07.2016. Lēmumi Audio
(1. daļa)
Audio
(2. daļa)
 13.
25.08.2016. Lēmumi Audio 
14. 20.09.2016. Lēmumi Audio
 Ārkārtas sēde Nr. 15 04.10.2016. Lēmumi Audio
16. 27.10.2016. Lēmumi Audio 
17. 24.11.2016. Lēmumi
Audio
18.  
22.12.2016.
Lēmumi  Audio
       
2015. gads

 Nr.p.k. Darba kārtība
Protokols
Audio
 Ārkārtas sēde Nr. 1. 06.01.2015. Protokols

 2. 15.01.2015.
Protokols  
 3. 05.02.2015.
Protokols  
 4. 26.02.2015.
Protokols  
 5. 19.03.2015.
Protokols  
 6. 09.04.2015. Protokols  
  Ārkārtas sēde Nr. 7 17.04.2015.
Protokols  
 8. 30.04.2015. Protokols  
Ārkārtas sēde Nr. 9. 14.05.2015. Protokols   
Ārkārtas sēde Nr. 10. 19.05.2015. Protokols  
 11. 21.05.2015. Protokols   
Ārkārtas sēde Nr. 12. 29.05.2015.  Protokols   
 13. 11.06.2015. Protokols  
14. 09.07.2015. Protokols  Audio
 Ārkārtas sēde Nr. 15 Protokols Audio 
16. 06.08.2015. Protokols  Audio
 17. 27.08.2015. Protokols Audio
 18. 24.09.2015. Protokols Audio 
 19. 22.10.2015. Protokols Audio 
 20. 12.11.2015. Protokols Audio
 21. 10.12.2015.  Protokols Audio


2014. gads

 Nr.p.k. Sēdes norises datums
 Ārkārtas sēde Nr. 1 15.01.2014.
 2. 16.01.2014.
 Ārkārtas sēde Nr. 3 03.02.2014.
 4. 
06.02.2014.
5. 27.02.2014.
 6. 
20.03.2014.
 7. 10.04.2014.
 8. 30.04.2014.
 9. 22.05.2014.
 10. 12.06.2014.
 11. 03.07.2014.
 12. 31.07.2014.
 13. 21.08.2014.
 14. 11.09.2014.
 Ārkārtas sēde Nr. 15. 29.09.2014.
 16. 02.10.2014. 
 17. 23.10.2014.
 18. 13.11.2014.
 19.        Darba kārtība | Protokols


Apakšlapas (1): Domes sēžu arhīvs
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 15. jūn. 06:58
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. maijs 05:49
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 24. febr. 06:26
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 15. nov. 06:49
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 15. nov. 06:45
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. okt. 00:57
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 01:51
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 4. marts 23:32
Ć
06082015.mp3
(45362k)
Elīna Upīte,
2015. gada 17. sept. 01:51
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 4. marts 23:32
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. okt. 23:44
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 14. marts 05:44
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 11. marts 01:53
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 10. marts 03:28
ĉ
Elīna Upīte,
2015. gada 14. dec. 00:00
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:53
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:53
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 11. dec. 05:40
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 15. jūn. 07:01
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 24. maijs 05:10
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 4. marts 23:32
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 14. jūn. 01:47
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 27. jūn. 00:59
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 21. jūn. 07:42
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 3. okt. 07:02
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 28. janv. 02:50
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 20. sept. 07:04
Ċ
Nezināms lietotājs,
2016. gada 20. dec. 23:24
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 2. sept. 00:02
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 5. janv. 04:57
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 9. janv. 06:39
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 18. janv. 23:01
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 19. janv. 03:38
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 22. febr. 22:29
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 10. marts 02:38
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 27. apr. 07:24
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 10. maijs 22:37
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 29. apr. 12:27
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 3. marts 04:04
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 17. febr. 01:51
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 31. janv. 06:59
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 17. maijs 23:11
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 26. maijs 05:47
Ć
20160721_1_dala.mp3
(5640k)
Elīna Upīte,
2016. gada 3. aug. 04:06
Ć
20160721_2_dala.mp3
(45518k)
Elīna Upīte,
2016. gada 3. aug. 04:07
Ć
20170119.mp3
(46299k)
Krista Gromova,
2017. gada 26. janv. 06:01
Ć
20170222.mp3
(22032k)
Krista Gromova,
2017. gada 1. marts 23:55
Ć
20170223.mp3
(33479k)
Krista Gromova,
2017. gada 1. marts 22:25
Ć
20170310.mp3
(14000k)
Krista Gromova,
2017. gada 14. marts 05:52
Ć
20170323.mp3
(27391k)
Krista Gromova,
2017. gada 30. marts 01:27
Ć
20170525.mp3
(47772k)
Krista Gromova,
2017. gada 26. maijs 00:36
Ć
20170830.mp3
(33450k)
Krista Gromova,
2017. gada 6. sept. 00:41
Ć
20171004.mp3
(11436k)
Krista Gromova,
2017. gada 5. okt. 00:07
Ć
20171026.mp3
(45082k)
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 01:04
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 30. sept. 05:52
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 19. sept. 06:41
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 29. sept. 01:26
Ć
21_01_2016_sede.mp3
(43905k)
Eva Eglīte,
2016. gada 24. febr. 05:59
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 22. febr. 22:39
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 9. maijs 04:18
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 20. apr. 07:04
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 22. jūl. 01:20
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 3. aug. 04:05
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 6. janv. 01:35
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 22. febr. 07:21
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 22. marts 07:32
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 31. marts 03:44
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 6. apr. 01:56
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 4. apr. 04:51
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 1. dec. 00:30
Ć
24092015_NR18.mp3
(31363k)
Elīna Upīte,
2015. gada 12. okt. 05:18
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. okt. 23:43
Ċ
Nezināms lietotājs,
2016. gada 1. dec. 05:42
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 23. nov. 04:35
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 2. jūn. 05:40
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 26. maijs 00:51
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 24. maijs 23:31
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 6. sept. 22:49
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 3. jūl. 01:19
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 8. nov. 01:00
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 25. okt. 05:43
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 24. maijs 04:44
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 15. maijs 07:27
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 24. maijs 04:46
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 7. aug. 01:17
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 26. jūl. 01:41
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 7. aug. 23:19
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 13. nov. 22:35
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 14. nov. 05:28
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 15. nov. 00:27
ą
Eva Eglīte,
2016. gada 27. apr. 03:32
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 9. okt. 22:32
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 27. sept. 00:56
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ć
29_07_2015_.mp3
(14077k)
Elīna Upīte,
2015. gada 17. sept. 01:49
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 29. aug. 04:50
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 7. sept. 04:23
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 14. apr. 06:46
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 14. apr. 05:09
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 16. apr. 01:32
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 16. jūn. 13:00
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 16. jūn. 13:00
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:53
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 11. aug. 22:40
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 3. okt. 06:21
Ć
Audio 12.05.mp3
(8144k)
Krista Gromova,
2017. gada 24. maijs 04:48
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 22. nov. 05:21
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 25. okt. 23:09
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 26. apr. 23:29
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 26. okt. 07:10
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 4. jūl. 01:31
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 23. sept. 07:28
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 23. sept. 13:58
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 20. jūl. 01:00
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 10. marts 03:22
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 14. nov. 06:49
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 11. aug. 22:41
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 1. marts 22:29
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. nov. 08:14
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. okt. 23:44
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 16. febr. 08:28
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 9. apr. 00:46
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 10. apr. 01:48
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 8. jūl. 22:39
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 12. nov. 04:42
ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 17. marts 02:33
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 17. marts 02:34
ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 24. marts 04:29
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 24. marts 04:31
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 18. marts 11:39
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 24. aug. 06:54
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 24. aug. 23:07
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 00:32
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 10. jūn. 13:38
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 16. febr. 08:25
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 28. janv. 02:38
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 22. okt. 02:34
ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 24. aug. 06:53
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 9. okt. 03:54
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 22. febr. 10:28
ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 22. apr. 01:06
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 18. marts 01:09
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 22. apr. 01:07
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 20. maijs 23:01
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 22. jūn. 09:24
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 29. apr. 12:24
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 18. janv. 22:35
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 5. maijs 02:03
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 7. marts 23:13
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 11. maijs 22:14
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 29. jūl. 02:34
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 6. maijs 02:04
Ć
sede150907.mp3
(37787k)
Elīna Upīte,
2015. gada 28. jūl. 00:17
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 26. apr. 23:55
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 9. febr. 02:11
Comments