Pašvaldība‎ > ‎

Domes sēdesKocēnu novada domes sēdēs pieņemtie lēmumi

2017.gads

 Nr.p.k.  Darba kārtība
 Sēdes lēmumi
 Audio
 7.27.04.2017
  
 6. 23.03.2017. Lēmumi Audio
Ārkārtas sēde Nr.5 10.03.2017. Lēmumi Audio
 4. 23.02.2017. Lēmumi Audio
 Ārkārtas sēde Nr.3 22.02.2017. Lēmums Audio
 2.
 19.01.2017. Lēmumi Audio
Ārkārtas sēde Nr.1 
 06.01.2017. Lēmums
 Audio

2016. gads

 Nr.p.k. Darba kārtība
Sēdes lēmumi
Audio
1. 21.01.2016. Lēmumi Audio
 Ārkārtas sēde Nr. 2  03.02.2016.  Lēmumi Audio
 3. 18.02.2016. Lēmumi  Audio 
 Ārkārtas sēde Nr. 4 10.03.2016. Lēmums  Audio 
5.  17.03.2016. Lēmumi  Audio 
6. 21.04.2016. Lēmumi Audio 
Ārkārtas sēde Nr. 7  28.04.2016. Lēmums Audio 
Ārkārtas sēde Nr. 8 12.05.2016.  Lēmumi  Audio 
 9. 19.05.2016. Lēmumi Audio 
 Ārkārtas sēde Nr. 10 01.06.2016.  Lēmum Audio
11.  15.06.2016. Lēmumi  Audio 
12. 21.07.2016. Lēmumi Audio
(1. daļa)
Audio
(2. daļa)
 13.
25.08.2016. Lēmumi Audio 
14. 20.09.2016. Lēmumi Audio
 Ārkārtas sēde Nr. 15 04.10.2016. Lēmumi Audio
16. 27.10.2016. Lēmumi Audio 
17. 24.11.2016. Lēmumi
Audio
18.  
22.12.2016.
Lēmumi  Audio
       
2015. gads

 Nr.p.k. Darba kārtība
Protokols
Audio
 Ārkārtas sēde Nr. 1. 06.01.2015. Protokols

 2. 15.01.2015.
Protokols  
 3. 05.02.2015.
Protokols  
 4. 26.02.2015.
Protokols  
 5. 19.03.2015.
Protokols  
 6. 09.04.2015. Protokols  
  Ārkārtas sēde Nr. 7 17.04.2015.
Protokols  
 8. 30.04.2015. Protokols  
Ārkārtas sēde Nr. 9. 14.05.2015. Protokols   
Ārkārtas sēde Nr. 10. 19.05.2015. Protokols  
 11. 21.05.2015. Protokols   
Ārkārtas sēde Nr. 12. 29.05.2015.  Protokols   
 13. 11.06.2015. Protokols  
14. 09.07.2015. Protokols  Audio
 Ārkārtas sēde Nr. 15 Protokols Audio 
16. 06.08.2015. Protokols  Audio
 17. 27.08.2015. Protokols Audio
 18. 24.09.2015. Protokols Audio 
 19. 22.10.2015. Protokols Audio 
 20. 12.11.2015. Protokols Audio
 21. 10.12.2015.  Protokols Audio


2014. gads

 Nr.p.k. Sēdes norises datums
 Ārkārtas sēde Nr. 1 15.01.2014.
 2. 16.01.2014.
 Ārkārtas sēde Nr. 3 03.02.2014.
 4. 
06.02.2014.
5. 27.02.2014.
 6. 
20.03.2014.
 7. 10.04.2014.
 8. 30.04.2014.
 9. 22.05.2014.
 10. 12.06.2014.
 11. 03.07.2014.
 12. 31.07.2014.
 13. 21.08.2014.
 14. 11.09.2014.
 Ārkārtas sēde Nr. 15. 29.09.2014.
 16. 02.10.2014. 
 17. 23.10.2014.
 18. 13.11.2014.
 19.        Darba kārtība | Protokols


Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 15. jūn. 06:58
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 31. maijs 05:49
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 24. febr. 06:26
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 15. nov. 06:49
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 15. nov. 06:45
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. okt. 00:57
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 4. marts 23:32
Ć
06082015.mp3
(45362k)
Elīna Upīte,
2015. gada 17. sept. 01:51
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 4. marts 23:32
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. okt. 23:44
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 14. marts 05:44
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 11. marts 01:53
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:28
ĉ
Elīna Upīte,
2015. gada 14. dec. 00:00
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:53
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:53
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 11. dec. 05:40
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 15. jūn. 07:01
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 4. marts 23:32
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 14. jūn. 01:47
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 28. janv. 02:50
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 20. sept. 07:04
Ċ
Nezināms lietotājs,
2016. gada 20. dec. 23:24
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 2. sept. 00:02
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 5. janv. 04:57
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 9. janv. 06:39
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 18. janv. 23:01
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 19. janv. 03:38
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 22. febr. 22:29
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 02:38
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 27. apr. 07:24
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 29. apr. 12:27
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 3. marts 04:04
ĉ
Evas arhīvs2,
2016. gada 17. febr. 01:51
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 31. janv. 06:59
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 17. maijs 23:11
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 26. maijs 05:47
Ć
20160721_1_dala.mp3
(5640k)
Elīna Upīte,
2016. gada 3. aug. 04:06
Ć
20160721_2_dala.mp3
(45518k)
Elīna Upīte,
2016. gada 3. aug. 04:07
Ć
20170119.mp3
(46299k)
Krista Gromova,
2017. gada 26. janv. 06:01
Ć
20170222.mp3
(22032k)
Krista Gromova,
2017. gada 1. marts 23:55
Ć
20170223.mp3
(33479k)
Krista Gromova,
2017. gada 1. marts 22:25
Ć
20170310.mp3
(14000k)
Krista Gromova,
2017. gada 14. marts 05:52
Ć
20170323.mp3
(27391k)
Krista Gromova,
2017. gada 30. marts 01:27
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 30. sept. 05:52
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 19. sept. 06:41
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 29. sept. 01:26
Ć
21_01_2016_sede.mp3
(43905k)
Evas arhīvs2,
2016. gada 24. febr. 05:59
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 22. febr. 22:39
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 9. maijs 04:18
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 20. apr. 07:04
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 22. jūl. 01:20
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 3. aug. 04:05
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 6. janv. 01:35
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 22. febr. 07:21
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 22. marts 07:32
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 31. marts 03:44
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 6. apr. 01:56
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 4. apr. 04:51
Ć
24092015_NR18.mp3
(31363k)
Elīna Upīte,
2015. gada 12. okt. 05:18
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. okt. 23:43
Ċ
Nezināms lietotājs,
2016. gada 1. dec. 05:42
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 23. nov. 04:35
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 6. sept. 22:49
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 13. nov. 22:35
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 14. nov. 05:28
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 15. nov. 00:27
ą
Evas arhīvs2,
2016. gada 27. apr. 03:32
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:54
Ć
29_07_2015_.mp3
(14077k)
Elīna Upīte,
2015. gada 17. sept. 01:49
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 14. apr. 06:46
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 14. apr. 05:09
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 16. apr. 01:32
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 16. jūn. 13:00
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 16. jūn. 13:00
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. okt. 02:53
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 11. aug. 22:40
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 3. okt. 06:21
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 26. apr. 23:29
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 26. okt. 07:10
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 4. jūl. 01:31
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 23. sept. 07:28
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 23. sept. 13:58
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 20. jūl. 01:00
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 10. marts 03:22
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 11. aug. 22:41
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 1. marts 22:29
Ċ
Evas arhīvs2,
2015. gada 23. nov. 08:14
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 11. okt. 23:44
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 16. febr. 08:28
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 9. apr. 00:46
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 10. apr. 01:48
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 8. jūl. 22:39
Ċ
Evas arhīvs2,
2015. gada 12. nov. 04:42
ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 17. marts 02:33
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 17. marts 02:34
ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 24. marts 04:29
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 24. marts 04:31
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 18. marts 11:39
ĉ
Evas arhīvs2,
2016. gada 24. aug. 06:54
ĉ
Evas arhīvs2,
2016. gada 24. aug. 23:07
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 00:32
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 10. jūn. 13:38
ĉ
Evas arhīvs2,
2016. gada 16. febr. 08:25
ĉ
Evas arhīvs2,
2016. gada 28. janv. 02:38
ĉ
Evas arhīvs2,
2015. gada 22. okt. 02:34
ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 24. aug. 06:53
ĉ
Evas arhīvs2,
2015. gada 9. okt. 03:54
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 22. febr. 10:28
ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 22. apr. 01:06
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 18. marts 01:09
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 22. apr. 01:07
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 20. maijs 23:01
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 29. apr. 12:24
Ċ
Inese Pabērza,
2017. gada 18. janv. 22:35
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 5. maijs 02:03
ĉ
Evas arhīvs2,
2016. gada 7. marts 23:13
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 11. maijs 22:14
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 29. jūl. 02:34
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 6. maijs 02:04
Ć
sede150907.mp3
(37787k)
Elīna Upīte,
2015. gada 28. jūl. 00:17
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 26. apr. 23:55
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 9. febr. 02:11
Comments