Pašvaldība‎ > ‎

Darba piedāvājumi

Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU uz pilnu likmi.

Galvenie pienākumi:
 • Rūpēties par personības psiholoģisko veselību un veikt preventīvo darbu labvēlīgas vides pilnveidošanā;
 • Palīdzēt bērnam sevi labāk saprast un pārvarēt grūtības, pilnveidot saskarsmes iemaņas un labāk sagatavoties neatkarīgai dzīvei;
 • Veikt psiholoģiski – pedagoģiskos izpēti, rezultātu apstrādāšanu, psiholoģisko slēdzienu un rekomendāciju sagatavošanu;
 • Plānot un organizēt proforientācijas izpēti un profkonsultācijas.

Prasības kandidātam:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar izglītības psihologa kvalifikāciju;
 • kvalifikācija saglabāšanai ir nepieciešamā profesionālās pilnveides izglītība (ieskaitot piedalīšanās semināros, kursos, kā arī piedalīšanās supervīzijās);
 • pieredze darbā ar bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Profesijas kods: 244503.

Darba alga (bruto): 900,00 EUR.

Darba vietas adrese: Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv.

Tālrunis informācijai: 26423042, Ziemeļvidzemes pamatskolas direktore Ligita Kūle.Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" filiāle Bērzainē aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (uz nenoteiktu laiku), kas prot plānot un organizēt darbu grupā, kā arī spēj novadīt mūzikas un sporta nodarbības bērniem no 1,5 - 6 gadu vecumam. 

Slodze: 40 stundas nedēļā.

Darba alga: 710 EUR.

Izglītība atbilstoši MK 11.09.2018 noteikumiem Nr. 569.

Pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi auseklitis@kocenunovads.lv.Kocēnu novada pašvaldība aicina darbā Ziemeļvidzemes pamatskolā ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU (uz nepilnu likmi - 10h/nedēļā, uz nenoteiktu laiku) ar darba vietām “Dauguļu skola”, Dikļu pag., Kocēnu nov. un Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov. 

DARBA PIENĀKUMI: 
 • pildīt skolotāja pienākumus, atbilstoši mācību priekšmeta Valsts izglītības standarta prasībām;
 • veicināt izglītojamo individuālo sasniegumu attīstību;
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;

PRASĪBAS PRETENDENTIEM: 
 • izglītība saskaņā ar MK noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un atbildība darbā.

IESTĀDE PIEDĀVĀ:

 • darbu radošā, draudzīgā kolektīvā;
 • atalgojumu no 710 euro mēnesī par vienu pedagoģisko likmi;
 • sociālās garantijas.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību un kvalifikācijas apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2019. gada 25.augustam (ieskaitot): 


Informācija pa tālruni (darba dienā no plkst. 9.00 līdz 14.00) 26423042; 29406732.R
ubenes pamatskola aicina darbā: 
 • Vēstures, sociālo zinību skolotāju (13 stundas, 2 dienas); 
 • Direktora vietnieku/-ci ārpusskolas darbā (0,4 likmes); 
 • Informātikas skolotāju (3 stundas).
Algas likme: 710 - 920 eiro mēnesī.

Pieteikšanās un papildu informācija: Rubenes pamatskolas direktors Ivars Ādamsons (tālr. 29487602).
Comments