Pašvaldība‎ > ‎COVID-19‎ > ‎Uzņēmējiem‎ > ‎

Kocēnu novada pašvaldība sniedz atbalstu uzņēmējiem

Publicēja 2020. gada 31. marts 06:20Kristers Blūms   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 31. marts 06:20 ]
Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, kas var apgrūtināt tautsaimniecības un citu nozaru uzņēmumus un iestādes, 26. marta Kocēnu novada domes sēdē nolemts atbrīvot no telpu nomas maksas Kocēnu novada uzņēmumu SIA “Vidus un partneri” un atbrīvot no telpu un inventāra nomas maksas SIA “Vectēvs”.

Nomas maksas atlaide ir spēkā no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 izplatību spēkā esamības laika atcelšanai.

Kocēnu novada dome meklē iespējas kā atbalstīt arī citu nozaru uzņēmējus, kuru darbību skārušas Covid-19 vīrusa izplatības radītās ekonomiskās sekas.

Lai operatīvi reaģētu uz COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, šī gada 20. martā Latvijā ir pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Tas paredz virkni atbalsta pasākumus nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem, ko turpmāk nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Saskaņā ar jauno likumu COVID-19 krīzes vissmagāk skartajām nozarēm ir paredzēti īpaši atbalsta mehānismi nodokļu jomā, proti, nodokļu samaksas termiņa pagarināšana uz laiku līdz trim gadiem un pabalsta izmaksa dīkstāvē esošo uzņēmumu darbiniekiem. Šīs nozares un kārtību īpašo atbalsta mehānismu piemērošanai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”, savukārt dīkstāves pabalsta izmaksas kārtību - Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 “Noteikumi par  dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid – 19 izplatība”.

Comments