Par Sociālā dienesta darbu ārkārtas situācijas laikā

Publicēja 2020. gada 31. marts 22:27Kristers Blūms   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 31. marts 22:28 ]
Kocēnu novada domes Sociālais dienests, pamatojoties uz Latvijas valdības izsludināto situāciju valstī saistībā ar COVID-19 izplatību, turpina ikdienas darbu, ievērojot Labklājības ministrijas noteiktos metodiskos ieteikumus.

Klientu apkalpošana sociālajā dienestā

Iesniegumi sociālajā dienestā tiek pieņemti attālināti:
· parakstīti ar drošu elektronisku parakstu;
· iesniegti caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
· rakstiski aizpildīti, iemetot slēgtā pastkastītē, kas novietotas pie novada domes un pagastu pārvaldes ēkām;

Iesniegumu veidlapas pieejamas Kocēnu novada mājas lapā: ŠEIT
· Sociālā dienesta e-pastā: soc.dienests@kocenunovads.lv

Ja nepieciešams precizēt iesnieguma iesniegšanas kārtību, tad sazinieties ar darbiniekiem pa tālruņiem, 27891673; 28685852; 25414982

Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 36. punktu:
· trūcīgas vai maznodrošinātas izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz 2020. gada 31. maijam uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata. Derīgas ir visas izziņas, kuru derīguma termiņš ir līdz š.g. 29.februārim, 31.martam, 30.aprīlim vai 31.maijam.
· Persona ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi un citur, kur tas nepieciešams. Piemēram, personai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā.
· Personām, uz iepriekš izsniegtās izziņas pamata ir tiesības turpināt saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus.
· Tāpat uz iepriekš izsniegtās izziņas pamata ģimenēm (personām) ir tiesības saņemt valsts un pašvaldības notiektos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, valsts nodrošināto juridisko palīdzību, pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas.
· Šajā periodā Sociālais dienests turpina arī nodrošināt klientiem atbilstošos pabalstus - dzīvokļa pabalstu, pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, jubilejas pabalstu, tos pārskaitot uz klienta norādītās bankas kontu.

Ja ģimenei (personai) no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā jāvēršas attālināti, izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē.

· Pašvaldības sociālais dienests, bez personas klātbūtnes, pārbaudīs ziņas valsts un pašvaldību informācijas sistēmās, pieņems lēmumu par iesniedzēja atbilstību vai neatbilstību attiecīgajam statusam un informēs par pieņemto lēmumu attālināti, kā arī vienosities, kā saņemt izziņu papīra formātā.

Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likumā noteiktajam, pašvaldība ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludinātajā ārkārtējā situācijā, izmaksās ģimenei (personai), kura no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, pabalstu krīzes situācijā.

Pašvaldība piešķirs pabalstu krīzes situācijā, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu) elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (šobrīd jebkuras citas valsts), rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

Dienesta darbinieki aicina iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus, saglabāt mieru, saudzēt sevi, rūpēties par saviem līdzcilvēkiem. Esiet vērīgi - sniedziet Dienestam informāciju, ja jūsu kaimiņiem, draugiem vai paziņām ir nepieciešama mūsu palīdzība. Esam pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem spēsim palīdzēt ikvienam, kuram šobrīd tas visvairāk nepieciešams !


Jautājumu gadījumā iespējams zvanīt arī 26141003 (Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle).
Comments