Par pašvaldības darbību ārkārtas situācijas laikā

Publicēja 2020. gada 31. marts 06:18Kristers Blūms   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 31. marts 06:18 ]
Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14. aprīlim, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Kocēnu novada dome ir izdevusi rīkojumu pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē Kocēnu novada pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās un pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim.


PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA UN VALSTS UN VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS


Pašvaldības pakalpojumus nodrošinās neklātienes formā:
 • Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: info@kocenunovads.lv vai zvanīt uz tālruņa numuriem – Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas tālrunis informācijai 28675556, Kocēnu novada VPVKAC tālrunis informācijai 66954826;
 • Pie Kocēnu novada domes Alejas ielā 8, Kocēnos ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldībai;
 • Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus;
 • Veidlapas pieejamas ŠEIT, kontaktinformācija ŠEIT.
Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portālā www.latvija.lv pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.


PAGASTA PĀRVALDES

Kocēnu novada pagasta pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiks pieņemti. Ar pagasta pārvaldes darbiniekiem aicinām sazināties, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu. Nepieciešamības gadījumā iesniegumus var atstāt slēgtā pastkastē, kas atrodas pie pagastu pārvalžu ēkām. KONTAKTINFORMĀCIJA


DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Nodrošinās:
 • dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt vienpersoniski. Dzimšanas fakta reģistrācijas gadījumā ar paternitāti t.i., ja bērna vecāki nesastāv laulībā, tikai abiem bērna vecākiem, bez citu (trešo) personu piedalīšanās. Reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi;
 • laulības reģistrāciju. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam. Atgādinām, ka laulības iespējams reģistrēt, klātesot tikai laulājamajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. KONTAKTINFORMĀCIJA

KOCĒNU NOVADA BĀRIŅTIESA

Kocēnu novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 15.04.2020. KONTAKTINFORMĀCIJA


KOCĒNU NOVADA BŪVVALDE

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņems. Būvniecības procesu nodrošinās elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiks nodrošinātas, izmantojot saziņu darba dienās noteiktajā darba laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. KONTAKTINFORMĀCIJA


NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NODAĻA


Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē nepieņems. Pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu attālināti. Dokumentus varēs iesniegt, sūtot pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Alejas ielā 8, Kocēnos. KONTAKTINFORMĀCIJA


SOCIĀLAIS DIENESTS

No 16. marta līdz 14. aprīlim visi Kocēnu novada domes Sociālā dienesta piešķirtie sociālās palīdzības pabalsti un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti tiks izmaksāti, pārskaitot tos uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu, lai izvairītos no skaidras naudas aprites. Saziņu ar Sociālā dienesta darbiniekiem aicinām veikt attālināti – zvanot vai rakstot e-pasta vēstuli konkrētajam darbiniekam. KONTAKTINFORMĀCIJA


PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Kocēnu novada pašvaldības policija turpinās darbu ierastajā kārtībā. Atgādinām, ja vien nav nepieciešama tūlītēja un steidzama Kocēnu novada pašvaldības policija palīdzība, aicinām iespēju robežās iesniegumus, sūdzības un citus dokumentus iesniegt elektroniski e-pastā: policija@kocenunovads.lv, izmantot telefonisku saziņu (tālr. 26446790), vai ievietojot dokumentus slēgtā pasta kastē pie Kocēnu novada domes ēkas, Alejas ielā 8, Kocēnos, izvairoties no fiziskas policijas iestādes klātienes apmeklēšanas. Neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai – diennakts bezmaksas tālr. 110.

Saskaņā ar valdības 14. marta ārkārtas sēdē noteiktajiem papildu lēmumiem jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” ierobežošanai Latvijā, Valsts policija sadarbībā ar Pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju par tiem, policija attiecīgi reaģēs. Gadījumos, ja netiks ievēroti Ministru kabineta rīkojumā noteiktie drošības pasākumi, var tikt piemērota arī atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība un piemērots sods. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, ka par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 10 līdz 700 eiro, juridiskajām personām — no 140 līdz 2800 eiro.


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
 • No 17. marta Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Auseklītis” filiāle Kalna ielā 2, Kocēnos būs vienīgā PII Kocēnu novadā, kas būs atvērta un kurā darbosies dežūrgrupa, kurā vienkopus tiks pieskatīti dažāda vecuma bērni un tiks nodrošināta ēdināšana. Pārējās pirmsskolas izglītības iestādes ārkārtas stāvokļa laikā būs slēgtas. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Bērniem, kuri nav apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi kopš 13. marta, atgriežoties iestādē jāņem līdzi ārsta zīme. Lai gan dežūrgrupas darbība tiks nodrošināta, lūdzam vecākus nevest bērnus uz bērnudārzu līdz 14. aprīlim un rast veidu, kā nodrošināt savu bērnu pieskatīšanu mājas apstākļos, kā arī darba devējus atbalstīt vecākus, nodrošinot iespēju saviem darbiniekiem pieskatīt bērnus mājas apstākļos. Ņemot vērā ārkārtas situāciju un pieaugošo saslimstības ar Covid-19 gadījumu skaitu valstī, aicinām vecākus būt atbildīgiem gan pret sevi un saviem ģimenes locekļiem, gan pret līdzcilvēkiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā! Jautājumu gadījumu aicinām sazināties ar Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju Sandru Grīnliņu (tālr. 26856124). 
 • Līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti.
 • Līdz 14. aprīlim pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, sacensības un mēģinājumi).

KULTŪRA, SPORTS UN TŪRISMS
 • Kocēnu novada kultūras nami apmeklētājiem ir slēgti un to rīkotie pasākumi līdz 14. aprīlim – atcelti.
 • Kocēnu novada bibliotēkas apmeklētajiem ir slēgtas, visi plānotie publiskie pasākumi līdz 14. aprīlim atcelti.
 • Pašvaldības sporta objekti slēgti un pasākumi atcelti.
 • Zilākalna ūdentornis apmeklētājiem ir slēgts, plānotie publiskie pasākumi līdz 14. aprīlim atcelti.
 • Laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim bija plānoti divi pasākumi, kuru biļetes bija pieejamas iepriekšpārdošanā “Biļešu paradīzes” kasēs un Kocēnu novada pagastu pārvalžu kasēs – Frankofoniju dienu koncerts 22. martā un dejas izrāde “Balto putnu trauksme” 13. aprīlī. Par biļetēm, kas nopirktas “Biļešu paradīzes” kasēs, naudu pircēja kontā atgriezīs “Biļešu paradīze”, savukārt, lai saņemtu naudu par nopirktajām biļetēm pagastu pārvaldēs, jāraksta vēstule uz e-pasta adresi erekini@kocenunovads.lv, kurā jānorāda pircēja vārds un uzvārds, norēķinu konta numurs, kā arī jāpievieno dokuments vai attēls, kurā redzama iegādātā biļete un tās numurs. Ja biļetes īpašniekam nav norēķinu konta, skaidrā veidā naudu varēs saņemt Kocēnu novada kasēs gada laikā pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas. Ārkārtas stāvokļa laikā piesardzības nolūkā Kocēnu novada dome ierobežos norēķinus ar skaidru naudu. Pasākumi, kuru norise plānota pēc 14. aprīļa, pagaidām netiek atcelti un nauda par iegādātajām biļetēm netiek atgriezta. Lūdzam būt saprotošiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai!
Informējam, ka atcelti un aizliegti neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visi publiskie piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi, sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšana pulcējoties.

Ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikts, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.


SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” uz nenoteiktu laiku nepieņems klientus klātienē birojā, Alejas ielā 8, Kocēnos. Lūdzam izmantot iespēju sazināties ar uzņēmumu, zvanot pa tālr. 26662735 vai rakstot e-pastu kks@kocenunovads.lv.

Līdz 14. aprīlim uzņēmums nesniegs pakalpojumus, kas saistīti ar mājsaimniecību apmeklējumu: ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņu, ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, ūdens uzskaites mezgla plombēšanu, kā arī citus pakalpojumus mājsaimniecībām.

Ūdensskaitītāju rādījumus aicinām iesniegt, izmantojot vietni www.rekini.lv vai sūtot informāciju uz iepriekšminēto tālr. nr. vai e-pasta adresi.  KONTAKTINFORMĀCIJA


KOCĒNU NOVADA KASES UN RĒĶINU APMAKSA

Ārkārtas stāvokļa laikā līdz 14. aprīlim Kocēnu novada kases būs slēgtas. Rēķinu apmaksu aicinām veikt internetbankā. Iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams norēķinu konts un šī iemesla dēļ nav iespējams veikt rēķinu apmaksu, kavējuma nauda netiks piemērota. KONTAKTINFORMĀCIJA


Kocēnu novada iedzīvotāji
, šis ir laiks, kad mums visiem kopā ir jābūt atbildīgiem, lai apturētu jaunā koronavīrusa COVID-19 pandēmijas izplatību. Ir apstiprināts, ka šis vīruss tiek pārnests no cilvēka uz cilvēku, pilienu un kontakta izplatīšanās ceļā. Inficēto skaits ar katru dienu strauji pieaug visā pasaulē, to apturēt varam tikai mēs paši, ja šo ārkārtas situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus uztversim nopietni.

Mūsu pienākums un atbildība ir maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, nepakļaut citas personas inficēšanās riskam. Mēs lūdzam iespēju robežās samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši ar gados vecākiem cilvēkiem, neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, nepulcēties neformālajos pasākumos (īpaši tas attiecas uz jauniešiem), darbu pēc iespējas veikt attālināti no mājas.

Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā!
Comments