Pašvaldība‎ > ‎COVID-19‎ > ‎

Informācija par pašvaldības darbu

Ienākot PII "Auseklītis", jālieto sejas maska

Publicēja 2020. gada 22. okt. 02:38Elīna Upīte   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2021. gada 2. marts 05:16 ]

Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" informē, ka no 19. oktobra, ienākot pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem, pavadoņiem un citiem apmeklētājiem, ir jālieto sejas maska.

Plašāka informācija par kārtību, kādā PII "Auseklītis" organizē klātienes mācību procesu 2020./2021. mācību gadā, veicot epidemioloģiskās drošības pasākumus, pieejama ŠE

Atceltie pasākumi laika posmā no 17. oktobra līdz 6. novembrim

Publicēja 2020. gada 22. okt. 02:36Elīna Upīte   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 22. okt. 02:39 ]

Saistībā ar valstī esošo mainīgo epidemioloģisko situāciju un, ņemot vērā visus veselības drošības piesardzības pasākumus, informējam, ka tiek atcelti šādi pasākumi, kuru norise bija plānota laika posmā no 17. oktobra līdz 6. novembrim:
 • Koru koncerts “Dziedam kopā” Dikļu kultūras centrā 17. oktobrī, kas pārcelts uz 16. oktobri plkst. 19.00;
 • Kocēnu novada skriešanas seriāla "E-Cilpas" posmi - 22. oktobrī, 29. oktobrī un 5. novembrī;
 • Dikļu pagasta amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas koncerts “Rudentiņis bagāts vīrs, daudz tu vedi vecumā” Dikļu kultūras centrā 23. oktobrī;
 • Kocēnu novada laikmetīgā teātra “Volatus” pirmizrāde “Nogruvums” Vaidavas kultūras un amatniecības centrā 30. oktobrī; 
 • Kocēnu novada laikmetīgā teātra “Volatus” izrāde “Pieaugušo attiecības” Bērzaines tautas namā 5. novembrī. 
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par pasākumu norisi, kas tiks publicēta Kocēnu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv.

Līdz 6. novembrim nenotiks vingrošanas nodarbības

Publicēja 2020. gada 22. okt. 02:35Elīna Upīte   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 22. okt. 02:39 ]

Saskaņā ar valdības 13. oktobrī pieņemto lēmumu Covid-19 infekcijas izplatības samazināšanai, kurā noteikts, ka fizisko aktivitāšu nodarbības grupām telpās ir aizliegtas, Kocēnu novada pašvaldība informē, ka no 17. oktobra līdz 6. novembrim Kocēnu novadā nenotiks iepriekš plānotās vingrošanas nodarbības pieaugušajiem, kas tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansēta projekta "Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem" ietvaros.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Kocēnu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv!

Kocēnu novada bibliotēkas 14. maijā atsāks apmeklētāju apkalpošanu klātienē

Publicēja 2020. gada 13. maijs 23:40Elīna Upīte   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 13. maijs 23:40 ]

No ceturtdienas, 14. maija, Kocēnu novada bibliotēkas atsāks pakalpojumu sniegšanu klātienē, nodrošinot informācijas resursu pieņemšanu un izsniegšanu. 

Informācija apmeklētājiem:
 • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas un citus informācijas resursus rezervēt jau iepriekš, izmantojot bibliotēkas e-katalogu https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx;
 • Rezervācija iespējama arī zvanot. Pasūtījumus varēsiet saņemt, ierodoties bibliotēkā; 
 • Gadījumos, kad attālināta rezervācija nav iespējama, palīdzēsim izvēlēties grāmatas uz vietas bibliotēkā;
 • Pieaugušajiem nodrošināsim iespēju izmantot datoru ar interneta pieslēgumu;
 • Nodrošināsim divu metru distances ievērošanu starp apmeklētājiem un darbiniekiem;
 • Aicinām rūpīgi vērtēt savu veselības stāvokli un atturēties no bibliotēkas apmeklējuma, ja ir jūtamas saslimšanas pazīmes.
Kocēnu novada bibliotēku kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

Kases atsāk klientu apkalpošanu klātienē

Publicēja 2020. gada 14. apr. 03:21Elīna Upīte   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 14. apr. 03:21 ]

No otrdienas, 14. aprīļa, Kocēnu novada pašvaldības kases – Bērzaines pagasta pārvaldē, Dikļu pagasta pārvaldē, Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Kocēnos, Rubenes sporta namā, Vaidavas pagasta pārvaldē un Zilākalna pagasta pārvaldē atsāk apmeklētāju apkalpošanu klātienē.

Vienlaikus aicinām apmeklētājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt pašvaldību, lai veiktu rēķinu apmaksu klātienē, jo, kā iepriekš informējām, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā termiņā neapmaksātajiem rēķiniem pašvaldība nepiemēros nokavējuma naudu, kā arī ir pagarināts nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš līdz šī gada 30. decembrim (plašāka informācija ŠEIT).

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem gan pret sevi, gan apkārtējo cilvēku veselību un ievērot piesardzības pasākumus, proti, neapmeklēt pašvaldību, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar Covid-19 slimnieku. Norēķinu veikšanā aicinām izmantot maksājumu karti.

Par Sociālā dienesta darbu ārkārtas situācijas laikā

Publicēja 2020. gada 31. marts 22:27Kristers Blūms   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 31. marts 22:28 ]

Kocēnu novada domes Sociālais dienests, pamatojoties uz Latvijas valdības izsludināto situāciju valstī saistībā ar COVID-19 izplatību, turpina ikdienas darbu, ievērojot Labklājības ministrijas noteiktos metodiskos ieteikumus.

Klientu apkalpošana sociālajā dienestā

Iesniegumi sociālajā dienestā tiek pieņemti attālināti:
· parakstīti ar drošu elektronisku parakstu;
· iesniegti caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
· rakstiski aizpildīti, iemetot slēgtā pastkastītē, kas novietotas pie novada domes un pagastu pārvaldes ēkām;

Iesniegumu veidlapas pieejamas Kocēnu novada mājas lapā: ŠEIT
· Sociālā dienesta e-pastā: soc.dienests@kocenunovads.lv

Ja nepieciešams precizēt iesnieguma iesniegšanas kārtību, tad sazinieties ar darbiniekiem pa tālruņiem, 27891673; 28685852; 25414982

Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 36. punktu:
· trūcīgas vai maznodrošinātas izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz 2020. gada 31. maijam uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata. Derīgas ir visas izziņas, kuru derīguma termiņš ir līdz š.g. 29.februārim, 31.martam, 30.aprīlim vai 31.maijam.
· Persona ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi un citur, kur tas nepieciešams. Piemēram, personai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā.
· Personām, uz iepriekš izsniegtās izziņas pamata ir tiesības turpināt saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus.
· Tāpat uz iepriekš izsniegtās izziņas pamata ģimenēm (personām) ir tiesības saņemt valsts un pašvaldības notiektos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, valsts nodrošināto juridisko palīdzību, pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas.
· Šajā periodā Sociālais dienests turpina arī nodrošināt klientiem atbilstošos pabalstus - dzīvokļa pabalstu, pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, jubilejas pabalstu, tos pārskaitot uz klienta norādītās bankas kontu.

Ja ģimenei (personai) no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā jāvēršas attālināti, izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē.

· Pašvaldības sociālais dienests, bez personas klātbūtnes, pārbaudīs ziņas valsts un pašvaldību informācijas sistēmās, pieņems lēmumu par iesniedzēja atbilstību vai neatbilstību attiecīgajam statusam un informēs par pieņemto lēmumu attālināti, kā arī vienosities, kā saņemt izziņu papīra formātā.

Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likumā noteiktajam, pašvaldība ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludinātajā ārkārtējā situācijā, izmaksās ģimenei (personai), kura no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, pabalstu krīzes situācijā.

Pašvaldība piešķirs pabalstu krīzes situācijā, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu) elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (šobrīd jebkuras citas valsts), rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

Dienesta darbinieki aicina iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus, saglabāt mieru, saudzēt sevi, rūpēties par saviem līdzcilvēkiem. Esiet vērīgi - sniedziet Dienestam informāciju, ja jūsu kaimiņiem, draugiem vai paziņām ir nepieciešama mūsu palīdzība. Esam pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem spēsim palīdzēt ikvienam, kuram šobrīd tas visvairāk nepieciešams !


Jautājumu gadījumā iespējams zvanīt arī 26141003 (Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle).

Aicinām Dzimtsarakstu nodaļas apmeklējumu iepriekš pieteikt

Publicēja 2020. gada 31. marts 22:22Kristers Blūms   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 31. marts 22:22 ]

Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ievērojot piesardzības pasākumus, aicina iedzīvotājus pieteikt savu apmeklējumu, zvanot pa tālr. 27891671. 

Ārkārtējās situācijas laikā Dzimtsarakstu nodaļa turpina klātienē nodrošināt šādu pakalpojumu sniegšanu:
 • dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt vienpersoniski. Dzimšanas fakta reģistrācijas gadījumā ar paternitāti t.i., ja bērna vecāki nesastāv laulībā, tikai abiem bērna vecākiem, bez citu (trešo) personu piedalīšanās. Reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi;
 • laulības reģistrāciju. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam. Atgādinām, ka laulības iespējams reģistrēt, klātesot tikai laulājamajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Kā arī atgādinām, ka uz nenoteiktu laiku, kamēr pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos norisinās būvdarbi, Dzimtsarakstu nodaļa atrodas pagaidu telpās Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā Alejas ielā 4, Kocēnos. 

Plašāka informācija par Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem publicēta ŠEIT.

Par pašvaldības darbību ārkārtas situācijas laikā

Publicēja 2020. gada 31. marts 06:18Kristers Blūms   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2020. gada 31. marts 06:18 ]

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14. aprīlim, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Kocēnu novada dome ir izdevusi rīkojumu pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē Kocēnu novada pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās un pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim.


PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA UN VALSTS UN VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS


Pašvaldības pakalpojumus nodrošinās neklātienes formā:
 • Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: info@kocenunovads.lv vai zvanīt uz tālruņa numuriem – Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas tālrunis informācijai 28675556, Kocēnu novada VPVKAC tālrunis informācijai 66954826;
 • Pie Kocēnu novada domes Alejas ielā 8, Kocēnos ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldībai;
 • Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus;
 • Veidlapas pieejamas ŠEIT, kontaktinformācija ŠEIT.
Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portālā www.latvija.lv pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.


PAGASTA PĀRVALDES

Kocēnu novada pagasta pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiks pieņemti. Ar pagasta pārvaldes darbiniekiem aicinām sazināties, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu. Nepieciešamības gadījumā iesniegumus var atstāt slēgtā pastkastē, kas atrodas pie pagastu pārvalžu ēkām. KONTAKTINFORMĀCIJA


DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Nodrošinās:
 • dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt vienpersoniski. Dzimšanas fakta reģistrācijas gadījumā ar paternitāti t.i., ja bērna vecāki nesastāv laulībā, tikai abiem bērna vecākiem, bez citu (trešo) personu piedalīšanās. Reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi;
 • laulības reģistrāciju. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam. Atgādinām, ka laulības iespējams reģistrēt, klātesot tikai laulājamajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. KONTAKTINFORMĀCIJA

KOCĒNU NOVADA BĀRIŅTIESA

Kocēnu novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 15.04.2020. KONTAKTINFORMĀCIJA


KOCĒNU NOVADA BŪVVALDE

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņems. Būvniecības procesu nodrošinās elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiks nodrošinātas, izmantojot saziņu darba dienās noteiktajā darba laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. KONTAKTINFORMĀCIJA


NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NODAĻA


Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē nepieņems. Pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu attālināti. Dokumentus varēs iesniegt, sūtot pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Alejas ielā 8, Kocēnos. KONTAKTINFORMĀCIJA


SOCIĀLAIS DIENESTS

No 16. marta līdz 14. aprīlim visi Kocēnu novada domes Sociālā dienesta piešķirtie sociālās palīdzības pabalsti un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti tiks izmaksāti, pārskaitot tos uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu, lai izvairītos no skaidras naudas aprites. Saziņu ar Sociālā dienesta darbiniekiem aicinām veikt attālināti – zvanot vai rakstot e-pasta vēstuli konkrētajam darbiniekam. KONTAKTINFORMĀCIJA


PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Kocēnu novada pašvaldības policija turpinās darbu ierastajā kārtībā. Atgādinām, ja vien nav nepieciešama tūlītēja un steidzama Kocēnu novada pašvaldības policija palīdzība, aicinām iespēju robežās iesniegumus, sūdzības un citus dokumentus iesniegt elektroniski e-pastā: policija@kocenunovads.lv, izmantot telefonisku saziņu (tālr. 26446790), vai ievietojot dokumentus slēgtā pasta kastē pie Kocēnu novada domes ēkas, Alejas ielā 8, Kocēnos, izvairoties no fiziskas policijas iestādes klātienes apmeklēšanas. Neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai – diennakts bezmaksas tālr. 110.

Saskaņā ar valdības 14. marta ārkārtas sēdē noteiktajiem papildu lēmumiem jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” ierobežošanai Latvijā, Valsts policija sadarbībā ar Pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju par tiem, policija attiecīgi reaģēs. Gadījumos, ja netiks ievēroti Ministru kabineta rīkojumā noteiktie drošības pasākumi, var tikt piemērota arī atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība un piemērots sods. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, ka par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 10 līdz 700 eiro, juridiskajām personām — no 140 līdz 2800 eiro.


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
 • No 17. marta Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Auseklītis” filiāle Kalna ielā 2, Kocēnos būs vienīgā PII Kocēnu novadā, kas būs atvērta un kurā darbosies dežūrgrupa, kurā vienkopus tiks pieskatīti dažāda vecuma bērni un tiks nodrošināta ēdināšana. Pārējās pirmsskolas izglītības iestādes ārkārtas stāvokļa laikā būs slēgtas. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Bērniem, kuri nav apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi kopš 13. marta, atgriežoties iestādē jāņem līdzi ārsta zīme. Lai gan dežūrgrupas darbība tiks nodrošināta, lūdzam vecākus nevest bērnus uz bērnudārzu līdz 14. aprīlim un rast veidu, kā nodrošināt savu bērnu pieskatīšanu mājas apstākļos, kā arī darba devējus atbalstīt vecākus, nodrošinot iespēju saviem darbiniekiem pieskatīt bērnus mājas apstākļos. Ņemot vērā ārkārtas situāciju un pieaugošo saslimstības ar Covid-19 gadījumu skaitu valstī, aicinām vecākus būt atbildīgiem gan pret sevi un saviem ģimenes locekļiem, gan pret līdzcilvēkiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā! Jautājumu gadījumu aicinām sazināties ar Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju Sandru Grīnliņu (tālr. 26856124). 
 • Līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti.
 • Līdz 14. aprīlim pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, sacensības un mēģinājumi).

KULTŪRA, SPORTS UN TŪRISMS
 • Kocēnu novada kultūras nami apmeklētājiem ir slēgti un to rīkotie pasākumi līdz 14. aprīlim – atcelti.
 • Kocēnu novada bibliotēkas apmeklētajiem ir slēgtas, visi plānotie publiskie pasākumi līdz 14. aprīlim atcelti.
 • Pašvaldības sporta objekti slēgti un pasākumi atcelti.
 • Zilākalna ūdentornis apmeklētājiem ir slēgts, plānotie publiskie pasākumi līdz 14. aprīlim atcelti.
 • Laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim bija plānoti divi pasākumi, kuru biļetes bija pieejamas iepriekšpārdošanā “Biļešu paradīzes” kasēs un Kocēnu novada pagastu pārvalžu kasēs – Frankofoniju dienu koncerts 22. martā un dejas izrāde “Balto putnu trauksme” 13. aprīlī. Par biļetēm, kas nopirktas “Biļešu paradīzes” kasēs, naudu pircēja kontā atgriezīs “Biļešu paradīze”, savukārt, lai saņemtu naudu par nopirktajām biļetēm pagastu pārvaldēs, jāraksta vēstule uz e-pasta adresi erekini@kocenunovads.lv, kurā jānorāda pircēja vārds un uzvārds, norēķinu konta numurs, kā arī jāpievieno dokuments vai attēls, kurā redzama iegādātā biļete un tās numurs. Ja biļetes īpašniekam nav norēķinu konta, skaidrā veidā naudu varēs saņemt Kocēnu novada kasēs gada laikā pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas. Ārkārtas stāvokļa laikā piesardzības nolūkā Kocēnu novada dome ierobežos norēķinus ar skaidru naudu. Pasākumi, kuru norise plānota pēc 14. aprīļa, pagaidām netiek atcelti un nauda par iegādātajām biļetēm netiek atgriezta. Lūdzam būt saprotošiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai!
Informējam, ka atcelti un aizliegti neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visi publiskie piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi, sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšana pulcējoties.

Ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikts, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.


SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” uz nenoteiktu laiku nepieņems klientus klātienē birojā, Alejas ielā 8, Kocēnos. Lūdzam izmantot iespēju sazināties ar uzņēmumu, zvanot pa tālr. 26662735 vai rakstot e-pastu kks@kocenunovads.lv.

Līdz 14. aprīlim uzņēmums nesniegs pakalpojumus, kas saistīti ar mājsaimniecību apmeklējumu: ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņu, ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, ūdens uzskaites mezgla plombēšanu, kā arī citus pakalpojumus mājsaimniecībām.

Ūdensskaitītāju rādījumus aicinām iesniegt, izmantojot vietni www.rekini.lv vai sūtot informāciju uz iepriekšminēto tālr. nr. vai e-pasta adresi.  KONTAKTINFORMĀCIJA


KOCĒNU NOVADA KASES UN RĒĶINU APMAKSA

Ārkārtas stāvokļa laikā līdz 14. aprīlim Kocēnu novada kases būs slēgtas. Rēķinu apmaksu aicinām veikt internetbankā. Iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams norēķinu konts un šī iemesla dēļ nav iespējams veikt rēķinu apmaksu, kavējuma nauda netiks piemērota. KONTAKTINFORMĀCIJA


Kocēnu novada iedzīvotāji
, šis ir laiks, kad mums visiem kopā ir jābūt atbildīgiem, lai apturētu jaunā koronavīrusa COVID-19 pandēmijas izplatību. Ir apstiprināts, ka šis vīruss tiek pārnests no cilvēka uz cilvēku, pilienu un kontakta izplatīšanās ceļā. Inficēto skaits ar katru dienu strauji pieaug visā pasaulē, to apturēt varam tikai mēs paši, ja šo ārkārtas situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus uztversim nopietni.

Mūsu pienākums un atbildība ir maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, nepakļaut citas personas inficēšanās riskam. Mēs lūdzam iespēju robežās samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši ar gados vecākiem cilvēkiem, neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, nepulcēties neformālajos pasākumos (īpaši tas attiecas uz jauniešiem), darbu pēc iespējas veikt attālināti no mājas.

Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā!

1-8 of 8