Pašvaldība‎ > ‎COVID-19‎ > ‎Iedzīvotājiem‎ > ‎

Izstrādāts rīcības plāns Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Publicēja 2021. gada 25. janv. 06:32Elīna Upīte   [ atjaunināja Kārlis Šmits 2021. gada 25. janv. 06:32 ]
Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību ir izstrādājusi Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC), kas paredz koordinētus septiņus uzraudzītas rīcības virzienus. Tie ietver – epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, infekcijas izplatības prevenciju un atbalsta nodrošināšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām personālam.

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Es kā ministre vēlos redzēt straujāku situācijas uzlabošanos, jo īpaši laikā, kad parādās ziņas par jauna vīrusa paveida izplatīšanos Eiropā. Līdz vakcinācijas sākšanai kopā ar Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju mums maksimāli jāuzlabo situācija sociālās aprūpes iestādēs un jābūt gataviem jauniem pavērsieniem.”

Dažādu operatīvu jautājumu risināšanai saskaņā ar rīcības plānu tiks noteikti starpinstitūciju sadarbības koordinatori informācijas apmaiņai par aktuālāko situāciju Covid-19 ierobežošanas pasākumu nodrošināšanā SAC. Tiks turpinātas regulāras sanāksmes ar visu SAC darbiniekiem par aktuāliem un praktiskiem jautājumiem Covid-19 ierobežošanas pasākumu nodrošināšanā, tajā skaitā SAC darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju apmācības darba pienākumu pilnvērtīgai veikšanai.

Cita starpā plānots pilnībā kompensēt pulsa oksimetru iegādi SAC, kā arī 50% apmērā kompensēt SAC izdevumus par individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādi. Operatīvi tiks ievākta un apkopota informācija par aktuālo epidemioloģisko situācijā sinerģijā ar SPKC apkopotajiem datiem.

Lai abpusējā komunikācija ar SAC notiktu iespējami raiti, rīcības plānā paredzēts, ka gadījumos, kad SAC nevarēs atrisināt radušos problēmu, SAC atbildīgā persona operatīvi par to informēs LM noteikto kontaktpersonu. Noteikts arī izstrādāt vadlīnijas par terapijas algoritmu SAC klientiem ar dažādām diagnozēm, norādot iespējamos profilakses pasākumus.

Tāpat rīcības plāns paredz noteikt kārtību vakcinācijas nodrošināšanai SAC, kā arī īstenot ES Atjaunošanas un noturības mehānisma plānā 2021 – 2026 noteiktos pasākumus SAC pielāgošanai epidemioloģiskā apdraudējuma situācijai (izolācijas telpu izveidei un to aprīkošanai, automātisko dezinfekcijas iekārtu iegādei un datortehnikas iegādi attālinātas saziņas ar tuviniekiem uzlabošanai SAC klientiem) un jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstībai pašvaldībās. Rīcības plāna atbalsta gadījumā, ir paredzēts veikt darbības finansējuma piesaistei un normatīvo aktu grozījumiem, lai no 2022. gada SAC darbiniekiem nodrošinātu piemaksas 100% apmērā.

Rīcības plāns nav noslēgts un var tikt papildināts ar jauniem rīcības virzieniem, pasākumiem, veicamām darbībām un to izpildes monitoringu atbilstoši aktuālajai situācijai SAC un valstī kopumā. Šī plāna vadības un uzraudzības procesu nodrošinās koordinatoru grupa krīzes mazināšanai, kas ļaus proaktīvi un stratēģiski reaģēt nekavējoši un atbilstoši situācijai.

LM uzskata, ka īstenojot rīcības plānā noteiktos pasākumus šajā epidemioloģiskā apdraudējuma situācijā SAC klientiem tiks radīta iespējami droša un veselību saglabājoša vide.

Izstrādātais rīcības plāns iesniegts apstiprināšanai valdībā.
Comments