Pašvaldība‎ > ‎

Būvvalde


Apakšlapu sarakstsKocēnu novada Būvvalde

(nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu Kocēnu, Beverīnas, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas novadā)

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4220 


Kontaktinformācija

būvvalde@kocenunovads.lv   Ilga Kokoreviča     

Būvvaldes vadītāja 

mob.tel.: 29499339

 
ilga.kokorevica@kocenunovads.lv
Inta Vanaga    
Galvenā speciāliste- arhitekte    
mob.tel.: 22014545inta.vanaga@kocenunovads.lv

Ainārs Pāpe

Būvvaldes vadītājas vietnieks / būvinspektors

mob.tel.: 29192992

 
ainars.pape@kocenunovads.lv

Rita Pāpe

Būvvaldes galvenā speciāliste / sekretāre-lietvede

tel.: 64222713

mob.tel.: 29429202

rita.pape@kocenunovads.lv


  

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 13.00 - 17.00,

                       Trešdienās:   8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00. 


Jaunais būvniecības regulējums

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam 

Iesniedzamo dokumentu veids atbilstoši ēku grupām

Veidlapas

   

Lēmumi par saņemtajiem Būvniecības iesniegumiem - uzskaites kartēm 2010. gadā

Lēmumi par saņemtajiem Būvniecības iesniegumiem - uzskaites kartēm 2011. gadā  

Lēmumi par saņemtajiem Būvniecības iesniegumiem - uzskaites kartēm 2012. gadā

Lēmumi par saņemtajiem Būvniecības iesniegumiem - uzskaites kartēm 2013. gadā

Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai no 2013. gada līdz 01.10.2014.

Izsniegtās būvatļaujas no 2013. gada līdz 01.10.2014. 

 

 
Apakšlapas (1): Būvatļaujas