Pašvaldība‎ > ‎

Budžets

2021. gads

Kocēnu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2021 "Par Kocēnu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam"

Pielikumi:

Raksts par Kocēnu novada pašvaldības 2021. gada budžetu
2020. gads


Pielikumi:


Kocēnu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2020 "Par Kocēnu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam".

Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts.

2019. gads


Pielikumi:


Grozījumi Kocēnu novada domes 2019. gada 15. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2019 "Par Kocēnu novada domes budžetu 2019. gadam"

Pielikumi:
- Paskaidrojums;
- Kocēnu novada domes 2019. gada pamatbudžeta kopsavilkums;
- Kocēnu novada domes 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām;
- Kocēnu novada domes Attīstības plāns vidējā termiņā trijiem gadiem;
- Aizņēmumu atmaksa un procentu maksājumi pa gadiem;
- Kocēnu novada domes 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām;
- Kocēnu novada domes 2019. gada speciālā budžeta kopsavilkums vidējā termiņā trijiem gadiem;
- Kocēnu novada domes 2019. gada speciālā budžeta - ziedojumu kopsavilkums;
- Kocēnu novada domes 2019. gada speciālā budžeta ziedojumu ieņēmumu un izdevu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām.


Kocēnu novada domes 2019. gada budžeta izpilde:


2018. gads


2017. gads
2016. gads


2015. gads

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2015. gadam

Pielikumi:


Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2015. gadam

Pielikumi:


2014. gads

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2014. gadam

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2014. gadam

Pielikumi:


2013. gads

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2013. gadam

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2013. gadam

Pielikumi:

2012. gads

Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr.25/2012 „Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012.gadam"

Pielikumi:

Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr.24/2012 „Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr.6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012.gadam"

Pielikumi:

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam"

Pielikumi:


Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam"

Pielikumi:

  • Nr. 6 Kocēnu novada domes 2012. gada pamatbudžeta atmaksājamo aizņēmumu pārskats

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam"

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam

Pielikumi:


Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam

Pielikumi:


2011. gads

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos  Nr. 2/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam"

Pielikumi:

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam"

Pielikumi:

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam"

Pielikumi:

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam"

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam

Pielikumi:


2010. gads

„Valmieras novada domes speciālais budžets 2010.gadam"

„Valmieras novada domes pamatbudžets 2010.gadam"

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta kopsavilkums

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumi 

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta izdevumi 

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta finansēšana  

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 

Valmieras novada domes 2010.gada speciālā budžeta kopsavilkums

Valmieras novada domes 2010.gada speciālā budžeta ieņēmumi 

Valmieras novada domes 2010.gada speciālā budžeta izdevumi  

Valmieras novada domes 2010.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām  


2009. gads

Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 03:07
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 6. janv. 01:00
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:49
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:49
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:49
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:49
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 05:56
Ċ
60_lem.pdf
(275k)
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 03:59
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 03:59
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 7. janv. 01:54
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 7. janv. 01:59
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 7. janv. 03:48
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 7. janv. 01:56
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 7. janv. 01:52
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 05:59
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 05:59
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 05:59
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 05:59
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 06:09
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 05:59
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 05:56
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 05:59
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 16. febr. 06:00
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:16
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:12
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 04:18
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 06:26
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 04:13
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 04:07
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 04:07
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:38
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:38
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:38
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:38
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 05:26
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 05:28
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 05:29
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 05:32
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 05:34
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 05:36
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 05:37
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 12. maijs 05:38
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 27. marts 23:34
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 13. maijs 00:04