Pašvaldība‎ > ‎

Budžets

2019. gadsPielikumi:


2018. gads2017. gads

 
 Par Kocēnu novada domes budžetu 2017.gadam

Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 7
Pielikums Nr. 8
2016. gads


2015. gads

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2015. gadam

Pielikumi:


Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2015. gadam

Pielikumi:


2014. gads

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2014. gadam

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2014. gadam

Pielikumi:

 

 

2013. gads

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2013. gadam

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2013. gadam

Pielikumi:

 

2012. gads

Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr.25/2012 „Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012.gadam"

Pielikumi:

Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr.24/2012 „Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr.6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012.gadam"

Pielikumi:

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam"

Pielikumi:


Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam"

Pielikumi:

  • Nr. 6 Kocēnu novada domes 2012. gada pamatbudžeta atmaksājamo aizņēmumu pārskats

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam"

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam

Pielikumi:


Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam

Pielikumi:

 

2011. gads

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos  Nr. 2/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam"

Pielikumi:

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam"

Pielikumi:

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam"

Pielikumi:

 

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam"

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam

Pielikumi:

 

Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam

Pielikumi:

 

2010. gads

„Valmieras novada domes speciālais budžets 2010.gadam"

„Valmieras novada domes pamatbudžets 2010.gadam"

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta kopsavilkums

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumi 

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta izdevumi 

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta finansēšana  

Valmieras novada domes 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 

Valmieras novada domes 2010.gada speciālā budžeta kopsavilkums

Valmieras novada domes 2010.gada speciālā budžeta ieņēmumi 

Valmieras novada domes 2010.gada speciālā budžeta izdevumi  

Valmieras novada domes 2010.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām  

 

2009. gads

 

Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:49
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:49
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:49
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:49
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 31. marts 11:50
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:16
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
Ĉ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:11
ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 8. febr. 06:12
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 04:18
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 06:26
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 04:13
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 04:07
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. febr. 07:28
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 04:07
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:39
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:38
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:38
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:38
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 10. maijs 03:38
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 27. marts 23:34