Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss

Izsludināts 2019. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss

Kocēnu novada dome izsludinājusi iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu pašvaldības finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, kā arī nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti projektu konkursā, nolikumā veiktas izmaiņas, kas sniedz iespēju arī vienai personai iesniegt konkursā izvērtēšanai savu projekta ideju. Tas nozīmē, ja kādam Kocēnu novada iedzīvotājam ir ideja, ko viņš vēlas īstenot šī konkursa ietvaros, viņš var to iesniegt pašvaldībai. Pēc ideju apkopošanas tiks organizēta sabiedriskā balsošana, kurā ikviens, kurš vēlas piedalīties konkrētā projekta īstenošanā, varēs sazināties ar idejas autoru, tādējādi izveidojot neformālu iedzīvotāju iniciatīvas grupu.

Projekta ideju pieteikumi jāiesniedz elektroniskā veidā līdz 22. martam, sūtot uz e-pasta adresi attistiba@kocenunovads.lv. Pēc saņemto pieteikumu apkopošanas tiks izsludināts publiskais balsojums, kas norisināsies līdz 5. aprīlim. Balsojot par projekta ideju ir iespēja pieteikties projekta īstenošanā, iegūstot papildus dalībniekus projekta īstenošanā un iegūt vismaz piecu dalībnieku neformālo grupu.

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2019. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2019. gada 30. decembrim.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa publicēta ŠEIT.

Papildu informācija par pieteikumu sagatavošanu pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv).

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau septīto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

| Pielikumi:  Iedzivotaju_iniciativu_konkurss_NOLIKUMS_2019.odt  Iedzivotaju_iniciativu_konkurss_lemums.pdf

Kocēnu novada dome arī 2018. gadā finansē neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu

Iedzīvotāji aicināti pieteikties Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī, piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.
Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas , fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 (pieci) dalībnieki un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Projekta dokumentu oriģinālus Kocēnu novada domē jāiesniedz līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 16.00, iesniedzot personiski Kocēnu novada domē, nosūtot dokumentus pa pastu vai kā elektroniski parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi info@kocenunovads.lv ar norādi "Finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam". Projektu ieviešanas periods paredzēts līdz 2018. gada 30. decembrim.

Plašāka informācija par projekta pieteikumu sagatavošanu: Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Anta Šulmeistare-Tupreine, e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv.

Projektu konkursa nolikums ŠEIT

Šogad projektu konkursā tika saņemti 10 projektu pieteikumi, par kuriem ikvienam bija iespēja balsot no 31. maija līdz 8. jūnijam. Kopumā tika saņemti 296 balsis.

2018. gada konkursa rezultāti:
2017. gada konkursa rezultāti

Nr.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Kocēnu novada domes piešķirtais finansējums (EUR)

1

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Volatus”

Teātris Rubenē- vakar, šodien, rīt

700,00

2.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Labie darbi Kokmuižai”

Labie darbi Kokmuižai!

700,00

3.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Domāts darīts”

Sporta pote

700,00

4.

Dikļu evaņģēliski luteriskā draudze

Dikļu baznīca- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana

700,00

5.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa ‘Bērzainieši”

Pie Bērzaines kartes- senāk un tagad

700,00

6

Zilākalna Imanta ielas “Vecāku klubiņa” neformālās iniciatīvas grupa

Imanta ielas bērniem

684,50

ĉ
Jānis Pāže,
2017. gada 30. marts 03:53
ċ
Jānis Pāže,
2017. gada 28. marts 23:39
ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 13. apr. 00:10
Comments