Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss

Kocēnu novada dome arī 2018. gadā finansē neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu

Iedzīvotāji aicināti pieteikties Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī, piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.
Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas , fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 (pieci) dalībnieki un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Projekta dokumentu oriģinālus Kocēnu novada domē jāiesniedz līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 16.00, iesniedzot personiski Kocēnu novada domē, nosūtot dokumentus pa pastu vai kā elektroniski parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi info@kocenunovads.lv ar norādi "Finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam". Projektu ieviešanas periods paredzēts līdz 2018. gada 30. decembrim.

Plašāka informācija par projekta pieteikumu sagatavošanu: Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Anta Šulmeistare-Tupreine, e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv.

Projektu konkursa nolikums ŠEIT

Šogad projektu konkursā tika saņemti 10 projektu pieteikumi, par kuriem ikvienam bija iespēja balsot no 31. maija līdz 8. jūnijam. Kopumā tika saņemti 296 balsis.

2018. gada konkursa rezultāti:
2017. gada konkursa rezultāti

Nr.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Kocēnu novada domes piešķirtais finansējums (EUR)

1

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Volatus”

Teātris Rubenē- vakar, šodien, rīt

700,00

2.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Labie darbi Kokmuižai”

Labie darbi Kokmuižai!

700,00

3.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Domāts darīts”

Sporta pote

700,00

4.

Dikļu evaņģēliski luteriskā draudze

Dikļu baznīca- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana

700,00

5.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa ‘Bērzainieši”

Pie Bērzaines kartes- senāk un tagad

700,00

6

Zilākalna Imanta ielas “Vecāku klubiņa” neformālās iniciatīvas grupa

Imanta ielas bērniem

684,50

ĉ
Jānis Pāže,
2017. gada 30. marts 03:53
ċ
Jānis Pāže,
2017. gada 28. marts 23:39
ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 13. apr. 00:10
Comments